Πλωτό λιμάνι Νέου Μαρμαρά. Ταχύτητα υλοποίησης του έργου, μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και χαμηλό οικονομικό κόστος.


Ο Νέος Μαρμαράς διαθέτει ένα καινούργιο πλωτό λιμάνι που το 1999 προστέθηκε στον παλιό λιμενοβραχίονα. Ο πλωτός πολυχρηστικός λιμένας στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής με προσήνεμο πλωτό κυματοθραύστη μήκους 200 μ. έχει κατασκευαστεί από την Αθωνική Τεχνική εταιρεία σε ένα από τα πλέον δυσμενή κυματικά κλίματα διεθνώς και σε βάθη πάνω από 25 m. Στο λιμάνι του Νέου Μαρμαρά ελιμενίζονται κύριως μικρά σκάφη αναψυχής και αλιείας ενώ πραγματοποιούνται και κρουαζιέρες κυρίως προς το Άγιο Όρος.
Δείτε παρακάτω περιληπτικά τα χαρακτηριστικά του έργου το οποίο συνδυάζει την ταχύτητα υλοποίησης του έργου, τις μηδενικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον και το χαμηλό οικονομικό κόστος του που μάλλον κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν και μειονέκτημα.

Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ
Τεύχος 2082 - Δευτέρα 03 Ιανουαρίου 2000.
Πλωτό Λιμάνι Ν. Μαρμαρά.

Του Σ. Χριστοπούλου, δρος Π.Μ.
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1999 εγκαινιάστηκε στο Ν. Μαρμαρά Χαλκιδικής το πλωτό του λιμάνι από τον υφυπουργό Εθνικής Oικονομίας κ. Χρ. Πάχτα παρουσία του Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας, κ. Σοφιανού, των αρχών του νομού και πλήθους κόσμου.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα που συνδυάζει την ταχύτητα υλοποίησης του έργου, τις μηδενικές του επιπτώσεις στο περιβάλλον και το χαμηλό οικονομικό κόστος σε σχέση με συμβατικές συμπαγείς μεθόδους κατασκευής των συνηθισμένων λιμενικών έργων. 
Η επιλογή της λύσης των πλωτών προκατασκευασμένων στοιχείων για την κατασκευή κυματοθραυστών είναι δόκιμη σε περιπτώσεις που οι λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ημιπροστατευόμενες περιοχές, οι προσπίπτοντες κυματισμοί δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, ώστε να μπορούν να «αποσβεσθούν» από τις πλωτές κατασκευές, και τα βάθη είναι μεγάλα. 
O όρμος του Μαρμαρά είναι μια φυσικά ημιιπροστατευόμενη θαλάσσια λεκάνη στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου Σιθωνίας του νομού Χαλκιδικής, δεχόμενη την επίδραση μόνο των νοτίων και νοτιοδυτικών ανέμων, οι οποίοι δημιουργούν κυματισμούς, με σημαντικό ύψος 1,5 m και μέση περίοδο 3,7 sec για εντάσεις ανέμου 6-7BF. 
Η διερευνηθείσα παλαιότερα τεχνική λύση μόνιμου κυματοθραύστη σε επέκταση του υφιστάμενου, με μικτή καθ’ ύψος διατομή αποτελούμενη από βάση λιθορριπής μέχρι τη στάθμη των 4 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αντιμετώπιζε μεν το πρόβλημα της προστασίας των λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Μαρμαρά, αλλά ήταν δαπανηρή λόγω των μεγάλων βαθών του όρμου (προεκτιμώμενο κόστος της τάξης των 800 εκατ. δρχ. για μήκος έργου 150 m). 
Η οικονομική αδυναμία της Κοινότητας να υλοποιήσει το έργο, παράλληλα με την ανάγκη ταχύτατης υλοποίησής του με μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οδήγησαν στην ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων από πλωτές προκατασκευασμένες κατασκευές. 
Η εφαρμογή πλωτών κυματοθραυστών και πλωτών προβλητών για μικρά αλιευτικά και τουριστικά λιμάνια σε ημιπροστατευόμενες περιοχές αποτέλεσε διεθνώς αντικείμενο εντατικής έρευνας και έχουν αναπτυχθεί διάφορα σχετικά προϊόντα προκατασκευαζόμενα σε βιομηχανικές συνθήκες, όπως πλωτοί κυματοθραύστες με μορφή επιπλέοντος στρώματος, με μορφή πλαισίου αντίστροφου Α και κρεμασμένα ή όχι πετάσματα από πλαστικό ή διάτρητο μέταλλο κ.ά. 
Η πλέον κοινή και λειτουργική μορφή είναι του πλωτού στοιχείου μορφής ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου από πυκνό σκυρόδεμα, που εγκιβωτίζει πλωτήρες από διογκωμένη πολυεστερίνη ή θαλάμους GRP (glass reinforced polyester) με μεταλλικά πλαίσια και συναρμογές από γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους αγκυρώνονται στο βυθό με σύστημα γαλβανισμένων αλυσίδων και ερμάτων από σκυρόδεμα και αποκρίνονται στους κυματισμούς με ιδιοταλαντώσεις που ανάλογα με την προσέγγιση της περιόδου τους προς αυτή των κυματισμών τα καθιστούν πλέον αποτελεσματικά. 
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, οι λύσεις πλωτών κυματοθραυστών και προβλητών είναι οι πλέον αβλαβείς, διότι επιτρέπουν στις θαλάσσιες μάζες να κυκλοφορούν ανενόχλητα, κάτω από αυτές, με αποτέλεσμα να μην αλλοιώνουν τους φυσικούς χρόνους ανανέωσης των νερών στο χώρο λειτουργίας τους. 
Η διαστασιολόγηση του πλωτού κυματοθραύστη έγινε με κριτήριο την επίτευξη επιχειρησιακού ύψους κυματισμών στις θέσεις των κρηπιδωμάτων και στο νότιο μέτωπο του υφιστάμενου κεντρικού προβλήτα μικρότερου ή ίσου προς 0,5 m. 
Η διάταξη του πλωτού κυματοθραύστη και των πλωτών προβλητών έγινε έτσι ώστε:
 • Η γωνία πρόσπτωσης των κυματισμών να είναι τέτοια, ώστε να διευκολύνεται η μεγαλύτερη απορροφητικότητα των συνδεδεμένων πλωτών στοιχείων του κυματοθραύστη.
 • Να καλύπτεται όλη η θαλάσσια περιοχή από τον υφιστάμενο λιμενοβραχίονα μέχρι τον κεντρικό προβλήτα.
 • Να εξασφαλίζονται επαρκείς θέσεις των εξυπηρετουμένων σκαφών, που είναι περίπου 200 σκάφη με μήκη από 5 έως 25 m.
 • Κατά τη διάρκεια των ορμητικών νοτίων ανέμων να περιορίζεται το χρήσιμο τμήμα της λιμενολεκάνης σε εσωτερικό της θύλακα.
Με βάση αυτές τις αρχές σχεδιασμού επιλέχθηκε ο συνδυασμός πλωτού κυματοθραύστη και πλωτών προβλητών, όπως φαίνεται στη σχετική οριζοντιογραφία. O πλωτός κυματοθραύστης, έχει μήκος 200 m ενώ οι πλωτοί προβλήτες είναι τρεις με μήκη 63, 72 και 81 m αντίστοιχα.


O πλωτός κυματοθραύστης αποτελείται από 10 στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους μήκους 20m και πλάτους 4m το κάθε ένα. Το έξαλο ύψος είναι 0,5 m, ενώ το συνολικό ύψος τους 1,5 m. Το βάρος κάθε στοιχείου είναι 55 t. Τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, επιτρέποντας σχετικά μικρές κινήσεις, με ελαστικούς συνδέσμους 6 σημείων ολικής αντοχής περίπου 300 t. Το υλικό κατασκευής τους είναι οπλισμένο σκυρόδεμα καλής ποιότητας με ποσοστό κενών 2%-5% που συνεργάζεται με στοιχεία από γαλβανισμένο χάλυβα και οπλισμό από το ίδιο υλικό ή ίνες. Η πλευστότητα εξασφαλίζεται με αφρώδη ή διογκωμένη πολυεστερίνη. 
Oι πλωτοί προβλήτες κατασκευάζονται από υλικά παρόμοια με αυτά του πλωτού κυματοθραύστη, με αντοχές όμως μειωμένες λόγω της θέσης τους. Oι διαστάσεις των στοιχείων των πλωτών προβλήτων είναι 9 m μήκος και 2,4 m πλάτος, με ελάχιστο ύψος εξάλων 0,5 m και βάρος κάθε στοιχείου 3 t. Τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με ελαστικούς συνδέσμους 6 σημείων, ολικής αντοχής περίπου 80 t. 
Η εκτέλεση αυτού του έργου συνίσταται σε δύο φάσεις, την προμήθεια των πλωτών προκατασκευασμένων στοιχείων και τις επί τόπου εργασίες και κατασκευές για την εγκατάστασή τους. 
Η διαδικασία εκτέλεσης έργου εγκατάστασης πλωτών κατασκευών έχει ως αποτέλεσμα την μη επιβάρυνση του παράκτιου χερσαίου χώρου με μεγάλα εργοτάξια καθώς και τη συντομότατη χρονική ολοκλήρωση του έργου. 
Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τον Σπύρο Χριστόπουλο, Δρα Πολιτικό Μηχανικό, με τη συνεργασία των ειδικών συμβούλων Χρ. Κουτίτα, Καθηγητή Λιμενικών Έργων ΑΠΘ, και Θ. Καραμπά, Δρα Πολιτικό Μηχανικό. 
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 500.000.000 δρχ., κατασκευάστηκε από την Αθωνική Τεχνική ΑΕ σε συνεργασία με την Αργοναύτης ΕΠΕ, εταιρεία συμβούλων Μαρινών και πλωτών Λιμενικών Έργων.

Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ 
Σουρή 3, 105 - 57 Αθήνα 
Τηλ: 32.85.500 Fax: 32.85.511 

1 σχόλιο:

 1. βλακες ειναι.
  επρεπε να ρωτησουν εμας πως να κανουν το λιμανι τους.
  οι δημαρχοι ξερουν καλυτερα απο τους μηχανικους.
  δωσε μπετο!!!!
  σκαψε!!!
  χαλασε την παραλια!!!
  αυτα ειναι εργα, να εχει μπολικο χρημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.