Αντιμισθία και οδοιπορικά στην Κοινωφελή του Δήμου Ξηρομέρου. Αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.


Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε την Δευτέρα 19.1 στον Αστακό, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2015 (δείτε εδώ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου.
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς κ. Γεωργούλας έκανε την εισήγηση του και τελειώνοντας υπήρξε μεγάλη αντίδραση από τους δημοτικούς συμβούλους που τοποθετήθηκαν εκ μέρους των παρατάξεων όλης της αντιπολίτευσης (Χ. Κολοβός, Π. Τζαχρήστας, Δ. Κομπλίτσης, Α. Κατσιπάνος) επί δύο κυρίως ποσών που αναγράφονται στον Προϋπολογισμό της Κοινωφελούς. Μιλάμε για το ποσό των 7776 € για «Αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου + 20% ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΜΕΑ» και για το ποσό των 7000 € για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων µελών ∆.Σ.».
Επίσης μεγάλη αντίδραση υπήρξε και για το μεγάλο ύψος του ποσού της επιχορήγησης του Δήμου προς την Κοινωφελή Επιχείριση, το οποίο ανέρχεται στα 137.966,38 € για το 2015.
Ο κ. Γεωργούλας ανάφερε ότι η αντιμισθία προβλέπεται από το νόμο, δεν αφορά αυτόν γιατί ο ίδιος παίρνει μισθό Δημοσίου, ενώ για τα οδοιπορικά είπε ότι για να μπορέσει να επιτελέσει σωστά το έργο του σαν Πρόεδρος της Κοινωφελούς πρέπει να μετακινείται συχνά γι αυτό και το κονδύλι των οδοιπορικών.
Σε αυτό το σημείο είχαμε την παρέμβαση του κ. Δημάρχου ο οποίος είπε ότι η αντιμισθία αφορά τον Αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς και δεν υπάρχει να κρύψουμε κάτι. Επίσης για τα οδοιπορικά είπε ότι η δημοτική αρχή σκοπεύει να στηρίξει την Κοινωφελή. Υπάρχουν διαθέσιμοι τεράστιοι πόροι μέσω προγραμμάτων για κοινωνικές δομές και δράσεις και πρέπει να προσπαθήσουμε να λάβουμε μέρος αυτών των χρημάτων για να υλοποιήσουμε κοινωνικές δομές στον Δήμο μας όπως τα ΚΔΑΠ. Αυτό απαιτεί παρουσία και συχνές μετακινήσεις του Προέδρου.
Ζήτησε από τους δημοτικούς συμβούλους να στηρίξουν την Κοινωφελή και να μην μεμψιμοιρούμε. Σε αυτό το σημείο ανάφερε και κάποια πράγματα σχετικά με την αντιμισθία που αφορά τον Αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς, που κατά την προσωπική μας γνώμη κακώς ειπώθηκαν από το στόμα του κ. Δημάρχου. Και ο ίδιος πολλές φορές είπε κακώς τα λέω αυτά τώρα, αλλά Δήμαρχε τα είπες και κατά την γνώμη μας ήταν λάθος. Άλλα πράγματα θα έπρεπε να πεις κατά την γνώμη μας και όχι αυτά…
Εμείς ψάξαμε λίγο το θέμα και σας παραθέτουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (μεσοπρόθεσμο) από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητικών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΝΠΔΔ των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των ΝΠΙΔ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των ΟΤΑ, αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) .
Με βάση αυτό, για τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ προβλέπονται οι παρακάτω αντιμισθίες.
Έσοδα ΝΠΔΔ: Από 300.001 € έως 1.000.000 €.
Πρόεδρος: Από 270,5 € έως 451,05 € το μήνα.
Αντιπρόεδρος: Από 108,2 € έως 180,42 € το μήνα.
Έσοδα ΝΠΔΔ: Από 1.000.001 € έως 3.000.000 €.
Πρόεδρος: Από 360,84 € έως 541,26 € το μήνα.
Αντιπρόεδρος: Από 144,34 € έως 193,2 € το μήνα.
Έσοδα ΝΠΔΔ: Από 3.000.001 € έως 5.000.000 €.
Πρόεδρος: Από 451,05 € έως 631,47 € το μήνα.
Αντιπρόεδρος: Από 180,42 € έως 252,59 € το μήνα.
Έσοδα ΝΠΔΔ: Από 5.000.001 € και άνω.
Πρόεδρος: Από 716,68 € έως 1082,52 € το μήνα.
Αντιπρόεδρος: Από 286,67 € έως 433,00 € το μήνα.
Άρα για την αντιμισθία, αφού τα έσοδα της Κοινωφελούς ξεπέρασαν τα 300.000 € μετά από την μεγάλη επιχορήγηση των 137.966,38 € εκ μέρους του Δήμου, σαφώς προβλέπεται εκ της νομοθεσίας για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο η οποία είναι:
Έσοδα ΝΠΔΔ: Από 300.001 € έως 1.000.000 €.
Πρόεδρος: Από 270,5 € έως 451,05 € το μήνα.
Αντιπρόεδρος: Από 108,2 € έως 180,42 € το μήνα.
Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για ΑΜΕΑ.
Εδώ όμως υπάρχει μία πολύ σημαντική παρατήρηση από μέρους μας. Τα έσοδα της Κοινωφελούς είναι 365.246,38 € και ξεπερνάνε τα 300.000 €, διότι υπάρχει επιχορήγηση από το Δήμο ενός μεγάλου ποσού 137.966,38 € το οποίο προκύπτει για να καλύψει προϋπολογιζόμενα έξοδα που μπορεί και τελικά να μην γίνουν ή και να προϋπολογίζονται φανερά προς τα πάνω.
Παράδειγμα όπως ρώτησαν και απάντησε ο κ. Γεωργούλας, έξοδα ύδρευσης η κοινωφελής δεν έχει ρολόι στο όνομα της, νομική υποστήριξη μπορεί να μην χρειαστεί.
Εμείς διαπιστώνουμε ότι η αποζημίωση του Αντιπροέδρου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3000 χιλιάρικα το έτος και προϋπολογίστηκε 7776 €.
Εμείς λέμε ότι τα 10.000 € για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (λαϊκά πανηγύρια, τοπικές εορτές - τσιγαρίδα, αθλητικές εκδηλώσεις, προμήθεια αθλητικού υλικού, προγράμματα μαζικού αθλητισμού κτλ), μπορεί να μην έπρεπε να μπουν γιατί αυτά αποτελούν αντικείμενο του άλλου ΝΠΔΔ του Δήμου.
Για το ποσό των 7000 € για οδοιπορικά δεν ξέρουμε τι ισχύει. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι στο δημόσιο έχουν κοπεί πάσης φύσεως οδοιπορικά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο γι αυτό.
Επίσης μία άλλη παρατήρηση είναι ότι αντιμισθία με βάση τον νόμο (Ν. 3463/2006, άρθρο 242 παρ. 1) στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ επιτρέπεται να καταβάλλεται, ύστερα από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Πιθανόν λοιπόν ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς να επιστραφεί πίσω από τον ελεγκτή νομιμότητας, εξ αιτίας ότι δεν υπήρξε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης επίφοβο για να επιστραφεί πίσω από τον ελεγκτή νομιμότητας είναι και εξ αιτίας της εγγραφής κονδυλίου 10.000 € για πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες (λαϊκά πανηγύρια, τοπικές εορτές - τσιγαρίδα, αθλητικές εκδηλώσεις, προμήθεια αθλητικού υλικού, προγράμματα μαζικού αθλητισμού κτλ), γιατί αυτά αποτελούν αντικείμενο του άλλου ΝΠΔΔ του Δήμου.
Η δική μας η άποψη είναι ότι αν προκύπτει εκ του Νόμου αντιμισθία ορθώς πρέπει να δοθεί. Επίσης είμαστε της άποψης ότι για κάθε ευρώ που δίνεται εκ μέρους του Δήμου πρέπει ο Δήμος να λαμβάνει αντίστοιχο έργο. Στην περίπτωση της αντιμισθίας παράδειγμα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτός που την παίρνει εκτελεί ένα έργο προς όφελος του Δήμου, πράγμα που σημαίνει γνωστοποίηση τόπου εργασίας, χρόνου εργασίας και αντικειμένου εργασίας. Αν υπάρχουν αυτά δικαιολογείται η αντιμισθία. Αν δεν υπάρχουν δεν λέγεται αντιμισθία αλλά αλλιώς.....
Παράδειγμα ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι παίρνουν αντιμισθία. Ξέρουμε ότι έχουν χρόνο εργασίας, τόπο εργασίας και αντικείμενο (αρμοδιότητες) και αυτό γίνεται αντιληπτό από τους δημότες.
Στην παρέμβαση του ο Δήμαρχος αυτά έπρεπε να αναφέρει και να περιγράψει για την συγκεκριμένη αντιμισθία και όχι όλα τα άλλα που είπε, όπου ουσιαστικά περιέγραψε την συγκεκριμένη αντιμισθία σαν φιλανθρωπία, που κατά την γνώμη μας ήταν πολύ λάθος, κυρίως προς τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του και Αντιπρόεδρο της Κοινωφελούς.

12 σχόλια:

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η επιμέτρηση τούς μάρανε. Ρε που πάνε τα λεφτά μας ρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε! Ξυπνήστε και πάρτε τούς όλους με τις ντομάτες. Προβληματίζεστε τι θα κάνετε σε 2 μέρες στις εκλογές, για το ποιός θα είναι καλύτερος για την τσέπη σας ουσιαστικά κι από την άλλη επιτρέπεται στον κάθε τυχάρπαστο να σας κλέβει μπροστά στα μάτια σας. Ναι ρε, λεφτά υπάρχουν και τα σκορπάει ο καθένας δεξιά κι αριστερά χωρίς λόγο. Ποιός από σας χαλάει 1 ευρώ (ΕΝΑ ΕΥΡΩ) χωρίς να πιάσει τόπο? Να πάρει 2 κιλά μακαρόνια. 1 κιλό ρύζι. Ένα κιλό αλεύρι. Πόσοι από σας έχετε κόψει και τον Κυριακάτικο καφέ στο καφενείο γιατί αυτό το ένα ευρώ του Ελληνικού καφέ θα το στερηθείτε από το σπίτι σας? Αν είναι δυνατόν να επιτρέπεις άνθρωπέ μου αυτή τη σπατάλη κι εσύ να σκέφτεσαι το ΕΝΑ ΕΥΡΩ. Εσύ που δεν το έχεις την ξέρεις την αξία του. Αυτοί που δεν ξέρουν την αξία του ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ το σκορπάνε απροκάλυπτα και χωρίς ντροπή καμία. Να ποιοί έχουν καταντήσει αυτή τη χώρα. Οι μόνοι που δεν τούς πιάνει ο νόμος. Η τοπική αυτοδιοίκηση. ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ. Έλεγχος σε κάθε ευρώ. Εσύ τούς το δίνεις. Εσύ πληρώνεις το μνημόνιο. Εσύ πληρώνεις την κάθε δανειακή σύμβαση. Εσύ πρέπει να πληρώσεις τα ομόλογα του Ντράγκι (αν βρείς να πληρώσεις τα δανεικά μέχρι τον Ιούνιο). Σκέψου. Όχι πριν ψηφίσεις την Κυριακή. Δεν είναι κανένα κομματικό μανιφέστο αυτό. Πολιτικό είναι. Σκέψου όμως πολύ καλά πριν πείς την επόμενη καλημέρα αύριο το πρωί. Έχει αξία η καλημέρα. Πολύ μεγάλη αξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φιλε 2΄13 γιατι δεν το λες καθαρα ΚΚΕ Πολυ μεγαλη αξια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άσε ρε φίλε με το ΚΚΕ σου. Τ' απωθημένα μου έβγαλα. Είπα πολιτικό μανιφέστο είναι όχι κομματικό. ΚΚΕ και βλακείες. Άσε μας με τα σκατοκόμματά σου. Έχεις κολλήσει εκεί. Α ρε Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ. Τον Καποδίστρια σκοτώσαμε φίλε για μια φράχτη. Κι έχουμε μείνει ακόμα εκεί. 400 χρόνια είχαμε τον Τούρκο. Και μου λές για κόμματα.

   Διαγραφή
 4. Δεν μπορει να εγκριθει απο τον ελεγκτη νομιμοτητας. Ο δημος στο προυπολογισμο του που ψηφιστηκε τους δινει 60000 ευρω και αυτοι εγραψαν οτι θα παρουν 137.966,38. Επομενως ακυρος και λανθασμενος προυπολογισμος. Το δηλωσε και ο προεδρος και νομικος του δημοτικου συμβουλιου ο λυμπερατος. Δεν ακουγεται καθολου καλα για τη νεα δημοτικη αρχη όταν μαθαμε οτι οι προηγουμενοι δεν ειχαν τετοιες δαπανες αιρετων ενω αυτοι που ευαγγελιζονται οτι θα κανουν οικονομιες και θα ελεγχουν ενα ενα ευρω τα χρηματα μας εγκρινουν μισθους στα προεδρεια και οδειπορικα για ταξιδια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ρε παιδια επιτρεπεται να λες για οποιονδηποτε ανθρωπο τετοια πραγματα ενωπιον του ΔΣ και δεκαδων δημοτων;
  Μα ειναι πολιτικη αυτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάρτε τα Ευρώ σας και τραβάτε στο καλό σας !
  αλύζιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κάλλιο με Χαϊκάλη παρά με τέτοιο χάλι !
  αλύζιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. απευθειας αναθεσεις, βολεματα, προστιμα ικα, αντιμισθιες-αργομισθιες, εξυπηρετησεις και εχει ο Θεος.

  με τα χρηματα των δημοτων. πολυ καλα τα πατε
  πρωτα ο πολιτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εγώ λέω πως οι αγρότες αγωνιούν αυτή τη στιγμή για το αν θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις που έχουν πάρει μέσα στο 2014 και στο δήμο ξηρομέρου (τα αρχικά γράμματα γράφονται μικρά γιατί έτσι αξίζει να γράφεται) επιδοτούν και επιχορηγούν την κοινωφελή για να μοιράσουν μισθούς. Μάγκες κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που λείπει σε αυτόν τον τόπο είναι η ακολουθία λόγων και πράξεων. Και τέτοιοι άνθρωποι μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει στα αυτοδιοικητικά μας τεκταινόμενα. Έχω ξαναγράψει πως άλλοι είναι οι τυχεροί δημότες, κάπου αλλού, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς. Σε καλή μεριά λοιπόν. Και αν ξαναγράψει κάποιος κάτι για το ανάλγητο κράτος δεν έχω πρόβλημα να τα πούμε και επωνύμως. Ιδού κύριοι πώς έχει καταστραφεί αυτό το κράτος. Δεν το έχει καταστρέψει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι άδικο. Η καταστροφή έχει ονοματεπώνυμα. Είμαστε λίγοι και μπορούμε να μετρηθούμε. Η ντροπή λοιπόν ανήκει και σ΄αυτόν που τα δίνει και σ΄αυτόν που τα παίρνει. Αιδώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. 7.776 ευρω αντιμισθιες και 7.000 ευρω οδοιπορικα εξοδα χωρις να υπολογιζουμε τα εξοδα για το αυτοκινητο που απεκτησε η κοινωφελης επιχειρηση επι δημαρχειας Πυθαγορα Σαμαρα. Σε εποχες κρισης κ.Γεωργουλα δεν πρεπει να προκαλουμε την κοινη γνωμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.