Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (Μελέτες & έργα). Προθεσμία ως 22.6.2017.


Αστακός, 01-06-2017
Αρ. Πρωτ.: 5079
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Ραλάτου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360530/25
Fax: 2646042531
e-mail: technical@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ξηρομέρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων έτους 2017 για τις παρακάτω κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ.
01. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
02. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
03. Μελέτες Οικονομικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14. Ενεργειακές Μελέτες
15. Μελέτες Βιομηχανιών
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
26. Μελέτες Αλιευτικές
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

Β. ΕΡΓΑ.
01. Ανελκυστήρων
02. Αποκαλύψεων Μεταλλείων
03. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
04. Γεωτρήσεων
05. Ειδικών Μονώσεων
06. Ηλεκτρομηχανολογικών
07. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
08. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
09. Λιμενικών
10. Οδοποιίας
11. Οικοδομικών
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
13. Πρασίνου
14. Υδραυλικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους έως την Πέμπτη 22/06/2017και ώρα 03:00 μ.μ.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξηρομέρου (Δημαρχείο, Αστακός, Τ.Κ. 30006) είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016», είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση technical@dimosxiromerou.gr. Στις αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κατάλογοι στους οποίους θέλουν να συμπεριληφθούν οι αιτούντες.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο πτυχίου σε ισχύ (πτυχίο ΜΕΕΠ, βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, μελετητικό πτυχίο κλπ) που θα αποδεικνύει τη δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στον υπό σύνταξη κατάλογο.
Επισυνάπτονται η πρόκληση (δείτε εδώ) και ένα υπόδειγμα αίτησης (δείτε εδώ).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.