Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου.


Αστακός, 17.7.2017
Αριθ. Πρωτ.: 7497
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη σπόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Β΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥΓΙΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.
2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.
3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ’.
4. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 165/19.12.2017 (ΑΔΑ 6ΗΖΓΩΚΖ-ΧΥΛ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017’.
5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΙΚΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ. 
6. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016.
7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΔ 28/80 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016.
8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΒΑΛΟΣΤΡΑΤΟ ’.
9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ’.
10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ’
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟ 219 Ν.442/2016).
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΠΔΔ ‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ’ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΤΕΛΟΥΣ Κ.Ο.Κ.
15. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘ΙΟΝΙΟ’ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΑΚΤΗ – ΠΟΔΑΡΙΕΣ’ ΔΚ ΑΣΤΑΚΟΥ.
16. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
17. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ.
18. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ.
19. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ
20. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
21. ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ.
22. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βραχάς Παναγιώτης - Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Χρυσοβίτσα
4. Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
5. Κακούρης Ηλίας - Αρχοντοχώρι
6. Καυμενάκης Σπυρίδων - Αρχοντοχώρι
7. Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
8. Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
9. Λυμπεράτος Σπύρος - Ενταύθα
10. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15. Τσάρκος Βασίλειος - Ενταύθα
16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
17. Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
18. Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
19. Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
20. Κολοβός Χρήστος - Φυτείες
21. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
22. Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
23. Γεωργαλής Ηλίας - Ενταύθα
24. Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
25. Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
26. Κατσιπάνος Αναστάσιος - Αθήνα
------------------------------------------------------- 
27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
29. Πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλόπουλου
30. Πρόεδρο Τ.Κ. Καραϊσκάκη 
31. Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
32. Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου
33. Πρόεδρο Τ.Κ. Προδρόμου
34. Πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλόπουλου
35. Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών

Κοινοποίηση.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.