Τα ηχογραφημένα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 30.3.2018.


Το Blog μας σεβόμενο τους δημότες, κάτι που δεν κάνει ο Δήμος Ξηρομέρου και η πλειοψηφούσα παράταξη «Δυνατό Ξηρόμερο - Πρώτα ο πολίτης(!!!!)» που διοικεί τον Δήμο, αναρτά τα ηχογραφημένα πρακτικά της συζήτησης του πολύ ενδιαφέροντος και με πολλές ειδήσεις Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή 30.3.2018.
Πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες πως διοικούν αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θέσεις παίρνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ποιοι είναι αυτοί που είναι διακοσμητικοί και απλώς μόνο ψηφίζουν και γενικά ο ενημερωμένος δημότης πρέπει να γνωρίζει λεπτομερώς τι συμβαίνει στον Δήμο του.
Εμείς δείχνουμε το δρόμο σε κάτι που ο Δήμος Ξηρομέρου απαξιεί να κάνει στην ιστοσελίδα του, την οποία πλήρωσε με λεφτά των δημοτών για να την φτιάξει και πληρώνει σήμερα για να την συντηρεί.
Τα ηχογραφημένα πρακτικά τα κόψαμε με χρονική σειρά και τα χωρίσαμε ανάλογα με τα θέματα συζήτησης, χωρίς να αποκρύψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο της συζήτησης.
Ακούστε με προσοχή στην έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου τις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακούστε με πολύ προσοχή το 4ο θέμα που αφορά το Νομικό Πρόσωπο και τους παιδικούς σταθμούς, όπου εκεί η κατάσταση είναι ζοφερή και περιγράφεται με την φράση του Προέδρου του  ότι: «το Νομικό Πρόσωπο αυτή την στιγμή είναι ακρωτηριασμένο και χρειάζεται καροτσάκι».
Ακολουθούν τα ηχητικά πρακτικά στα κάτωθι θέματα:
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΥΨΟΥΣ 175.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 210/2017 (ΑΔΑ ΩΥ62ΩΚΖ-ΣΣ8) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 151/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 21/2018 (ΑΔΑ ΩΞΖ1ΩΚΖ-935) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2018 (ΑΔΑ 7ΧΜ5ΩΚΖ-ΡΑΡ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ για τα θέματα 5, 6, 7 και 8. 
6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 23/2018 (ΑΔΑ 63ΖΗΘΩΚΖ-ΘΤΣ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
7. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2018 (ΑΔΑ 6ΒΒΑΩΚΖ-ΧΝΖ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 25/2018 (ΑΔΑ ΩΙΔΒΩΚΖ-Σ86) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ. 
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ. Ακούστε το ηχητικό εδώ. 
10. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ). Ακούστε το ηχητικό εδώ.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
18. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΧΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ – ΦΕΚ Β΄474/14.02.2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
19. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017. Ακούστε το ηχητικό εδώ.

1 σχόλιο:

  1. Ωραίος τίτλος για να φτιάξουμε νέο συνδυασμό στις επόμενες δημοτικές εκλογές :
    Διακοσμητική αυτοδιοικητική δημοκρατία

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.