1.193.787,13 € το ύψος των απ' ευθείας αναθέσεων του Δήμου Ξηρομέρου στο πρώτο έτος θητείας της δημοτικής αρχής. Η δική μας άποψη.


Στο αρκετά μεγάλο ποσό του 1.193.787,13 € (ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες εφτακόσια ογδόντα εφτά ευρώ και δέκα τρία λεπτά) έφτασαν οι απ' ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου για το πρώτο έτος θητείας της δημοτικής αρχής. Εμείς σαν Blog, προς διευκόλυνση των δημοτών που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν, με την χρήση του Excel καταγράφουμε και αθροίζουμε όλες τις απ' ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου και σας τις παρουσιάζουμε.
Για το πρώτο έτος λοιπόν καταγράψαμε 166 απ' ευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας 1.193.787,13 €. Δεν καταγράψαμε πολλές απ' ευθείας αναθέσεις μικροποσών κάτω από 900 €, που αφορούν κυρίως προμήθειες κρεοπωλείου, αρτοποιείου, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε ορισμένα πράγματα.
Οι απ' ευθείας αναθέσεις αποτελούν μία διαχρονική πληγή, όπου η κατ’ εξαίρεση διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή σαφώς προβλέπεται από την νομοθεσία -άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, που λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μπορεί «…ν’ αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»-, στην Χώρα μας και στον Δήμο μας έχει γίνει ο κανόνας και μιλάμε και για τα προηγούμενα χρόνια του τέως Καποδιστριακού Δήμου Αλυζίας, του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου, αλλά δυστυχώς και για την νέα δημοτική αρχή που μας έχει δείξει σαφή δείγματα ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο των ατελείωτων απ’ ευθείας αναθέσεων, παρότι προεκλογικά αλλά και τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της, έκανε καταγγελίες εναντίον της προηγούμενης δημοτικής αρχής και μιλούσε για εθνικούς εργολάβους.
Η άποψη μας είναι ότι οι απ' ευθείας αναθέσεις χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει ένας Δήμος και χρειάζονται ακόμα πιο πολύ σε Δήμους μικρού μεγέθους σαν τον δικό μας. Η δική μας ένσταση βρίσκεται ότι στον δικό μας Δήμο οι απ' ευθείας αναθέσεις έχουν γίνει ο κανόνας. Πραγματικά ότι χρήμα κινεί ο Δήμος γίνεται μέσω της εξ ορισμού αδιαφανούς διαδικασίας των απ' ευθείας αναθέσεων.
Η μεγαλύτερες ενστάσεις μας όμως προκύπτουν διότι βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε και πληροφορούμαστε πολύ άσχημα πράγματα. Βλέπουμε απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων με τιμήματα ανεξήγητα. Βλέπουμε απ' ευθείας αναθέσεις έργων και προμηθειών, που ψάχνουμε και ρωτάμε να βρούμε αν όντως έγιναν. Βλέπουμε απ' ευθείας αναθέσεις προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων να κατευθύνονται συνεχώς σε συγκεκριμένα λίγα ονόματα (και οι προηγούμενοι τα ίδια έκαναν). Η κοινωνία μας είναι μικρή και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται γύρω μας. Η πιάτσα των εργολάβων και των προμηθευτών λέει και αυτή τα δικά της.
Αυτή είναι και η απάντηση μας στο σχόλιο ανώνυμου αναγνώστη ο οποίος μας έγραψε: «Έχει δικαίωμα από τον νόμο να δώσει απ' ευθείας αναθέσεις ή δεν έχει; ΈΧΕΙ. Οι υπηρεσίες τον βγάζουν νόμιμο τότε τι προβλήματα έχεις εσύ;»
Φίλε αναγνώστη, το ότι η διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης προβλέπεται από τον νόμο, ότι πέρασε και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, δεν σημαίνει και ότι όλα είναι καλώς καμωμένα από εκεί και πέρα και πολύ περισσότερο ότι δεν έχουμε δικαίωμα να ενδιαφερόμαστε και να ρωτάμε με ποιο τρόπο γίνεται η διαχείριση των χρημάτων των δημοτών, δηλαδή των χρημάτων μας.
Συνοψίζοντας θα πούμε ότι η δική μας πρόταση είναι ότι αυτό το καθεστώς των ατελείωτων απ' ευθείας αναθέσεων πρέπει να αλλάξει. Είναι αδιαφανές και μη σύννομο μιας και με μία απλή ανάγνωση των αριθμών, βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης κι εκτέλεση έργου που γίνεται στον Δήμο, γίνεται με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, η οποία κατά τον νόμο πρέπει να ακολουθείται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες και να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι τα σχολεία κάθε Σεπτέμβριο ανοίγουν, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι έρχεται ο χειμώνας, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι τα οχήματα του Δήμου κάθε χρόνο ασφαλίζονται και συντηρούνται, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι χρειάζονται αναλώσιμα για την ύδρευση και τον ηλεκτροφωτισμό κ.λπ. και δεν λέμε άλλα….
Πολύ περισσότερο απ’ αυτό, δεν επιτρέπει (ο νόμος) τις λεγόμενες κατατμήσεις έργων (χωρισμός σε τμήματα), ώστε να φτάσουν στο ποσό που επιτρέπεται η απ' ευθείας ανάθεση. Εκείνος που προβαίνει σε κάτι τέτοιο, διαπράττει αδίκημα κακουργηματικό που ισοδυναμεί με υπεξαίρεση χρημάτων κι άλλα βαριά παραπτώματα.
Κατά την γνώμη μας πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων και να οριστεί σαν κανόνας η διαδικασία των πραγματικών, αδιάβλητων ανοικτών πρόχειρων διαγωνισμών και σαν εξαίρεση οι απευθείας αναθέσεις (και ο νόμος αυτό λέει).
Επίσης όπου έχουμε απ' ευθείας αναθέσεις να γνωστοποιείται εγκαίρως η πρόθεση του Δήμου στην ιστοσελίδα του και να παίρνει προσφορές τουλάχιστον από δύο υποψήφιους αναδόχους, με τις προσφορές να δημοσιοποιούνται μαζί με την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απ' ευθείας ανάθεσης. Εννοείται ότι οι επιλεκτικές προτιμήσεις αναδόχων πρέπει να λάβουν τέλος και όλοι οι εργολάβοι και οι προμηθευτές να μπουν ανοικτά στο παιχνίδι των προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων, χωρίς αποκλεισμούς με παιδιά και αποπαίδια, με αρεστούς και μη αρεστούς.
Ο Δήμος πρέπει να ορίσει τους κανόνες και να είναι γνωστοί σε όλους. Ναι να στηριχτούν οι τοπικοί εργολάβοι συμφωνούμε, αλλά ο Δήμος να πάρει πραγματικό και μετρήσιμο έργο και οι τοπικοί εργολάβοι να πάρουν την εύλογη αμοιβή, δηλαδή να κερδίσουν και τα δύο μέρη.
Επίσης όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επιτροπές παραλαβής και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, έχουν ατομική ευθύνη να εμποδίζουν και να αποτρέπουν να συμβαίνουν μη σύννομα πράγματα που πέφτουν στην αντίληψη τους.
Εμείς έχουμε διαμορφώσει την πεποίθηση, παρακολουθώντας την οικονομική διαχείριση του Δήμου, ότι τα λεφτά των δημοτών δεν πιάνουν τόπο και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με αυτή την δημοτική αρχή, αλλά συνέβαινε και με την προηγούμενη, αλλά και στον τέως Δήμο Αλυζίας.
Αν αυτό δεν αλλάξει δραστικά, ο Δήμος Ξηρομέρου θα μοιάζει με τρύπιο τενεκέ που χάνει από παντού και τα λίγα χρήματα των δημοτών δεν αξιοποιούνται και αυτά. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα στον ταλαίπωρο Δήμο μας.
Δείτε εδώ το αρχείο excel με όλες τις απ' ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου για το χρονικό διάστημα ΣΕΠ 2014 - ΑΥΓ 2015.

6 σχόλια:

 1. Εαν οι αναγκες του δημου συνεχιστουν με αυτο το ρυθμο , θα εχουμε :
  1.200.000 Ευρω το χρονο × 5 χρονια = 6 εκατ. Ευρω περιπου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μισεύω και τα μάτια μου δακρύζουν λυπημένα,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά δακρύζουν λυπημένα,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

  Στη ξενιτιά με στεναγμούς βραδιάζει ξημερώνει,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά βραδιάζει ξημερώνει,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

  Έχετε για ψηλά βουνά και κάμπη με τα δάση,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά και κάμπη με τα δάση,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

  Θα σ’ αγαπώ, θα σ’ αγαπώ ώσπου να ξεψυχήσω,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά ώσπου να ξεψυχήσω,
  αχ πατρίδα μου γλυκιά πόσο σ’ αγαπώ βαθιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η πιο καλη πατριδα , ειναι η αυτογνωσια !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Τα χρηματα ειναι ολων Ελληνων !
  Και οχι των δημαρχων και δημων
  αλυζιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε συγχαίρω για το πολύ εμπεριστατωμένο κείμενο σου και θλίβομαι και δακρύζω για τον τόπο μου που από εδώ μακριά προσπαθώ να παρακολουθώ τα γεγονότα και την εξέλιξη του και τον νοσταλγώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγχαρητήρια στους δημότες που τους ψήφισαν και μετά βγαίνουν στα μπλογκς και σχολιάζουν αγανακτισμένοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.