Εικονική πραγματικότητα στα έσοδα - έξοδα στα ανταποδοτικά τέλη, το πρόβλημα κάτω από το χαλί και το σταυρό μας να περάσουν από την Αποκεντρωμένη και έχει ο Θεός...


Όπως όλοι γνωρίζουμε η Αποκεντρωμένη επέστρεψε πίσω τις αποφάσεις ορισμού των ανταποδοτικών τελών Φωτισμού και Καθαριότητας 2017 και αυτό της Ύδρευσης 2017 που πάρθηκαν τον Νοέμβριο του 2016, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει ισοσκέλιση εσόδων - εξόδων. Στις 16.1.2017 υπήρξαν νέες αποφάσεις γι αυτά τα τέλη, αλλά ας δούμε τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτές τις αποφάσεις σε σχέση με τις αρχικές που γύρισαν πίσω:

Για το τέλος Φωτισμού και Καθαριότητας 2017.
Τα έσοδα με βάση την αρχική απόφαση εκτιμούνταν σε 700.132,58 €, ενώ με την νέα απόφαση εκτιμούνται σε 602.017,56 € και με την αύξηση του τέλους, θα έχουμε επιπλέον έσοδα 131.882,42 €. Άρα σύνολο εσόδων 733.899,98 €.
Τα έξοδα με βάση την αρχική απόφαση εκτιμούνταν σε 1.012.380,48 €, ενώ με την νέα απόφαση εκτιμούνται σε 733.899,98 €. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά μια πολύ μεγάλη μείωση 278.480,50 €, η οποία όμως πως προέκυψε;

Η μείωση προκύπτει από:
1. Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικά οχημάτων καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου. Από 20.000 € έγιναν 10.000 €.
2. Υπέρ ΦΟΔΣΑ Παλαίρου (Εναπόθεση απορ/των). Από 118.000 € έγιναν 50.000 €.
3. Υπέρ ΦΟΔΣΑ Στράτου (Εναπόθεση απορ/των). Από 29.970 € έγιναν 10.673 €.
4. Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρ. ρεύματος για φωτισμό οδών – πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Από 475.000 € έγιναν 316.816,42 €.
Ρωτάμε. Τα ποσά που μπήκαν τα καινούρια προσεγγίζουν τα πραγματικά ή είναι εικονικά;
Άντε στο φωτισμό βάλαμε λάμπες νέας τεχνολογίας και πετύχαμε τη μεγάλη μείωση. Στις χρεώσεις των ΦΟΔΣΑ, που χρεώνουν με συγκεκριμένη τιμή τον τόνο τα σκουπίδια πως θα πετύχουμε τόσο μεγάλη μείωση; Δηλαδή ο Δήμος Ξηρομέρου εκτιμά ότι θα μειωθούν τα σκουπίδια του Δήμου Ξηρομέρου κάτω από το μισό; Αυτό ουσιαστικά δηλώνει ο Δήμος. Μαγική μείωση σκουπιδιών.

Για το τέλος Ύδρευσης 2017.
Τα έσοδα με βάση την αρχική απόφαση εκτιμούνταν σε 523.623,62 €, ενώ με την νέα απόφαση εκτιμούνται σε 332.372,72 € και με την αύξηση του τέλους, θα έχουμε επιπλέον έσοδα 210.000 €. Άρα σύνολο εσόδων 542.372,72 €.
Τα έξοδα με βάση την αρχική απόφαση εκτιμούνταν σε 863.000 € (όχι 866.00 που γράφει. Είναι λάθος το άθροισμα) ενώ με την νέα απόφαση εκτιμούνται σε  542.000 €. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά μια πολύ μεγάλη μείωση 321.000 €, η οποία όμως πως προέκυψε;

Η μείωση προκύπτει από:
1. Φωτισμός και κίνηση αντλιοστασίων. Από 675.000 € έγιναν 402.000 €.
2. Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού. Από 17.000 € έγιναν 0 €.
3. Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας. Από 8.000 € έγιναν 0 €.
4. Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών. Από 7.000 € έγιναν 0 €.
5. Καταμέτρηση υδρομετρητών ΔΕ Αστακού. Από 7.000 € έγινε 0 €.
6. Καταμέτρηση υδρομετρητών ΔΕ Αλυζίας. Από 5.000 € έγινε 0 €.
7. Καταμέτρηση υδρομετρητών ΔΕ Φυτειών. Από 4.000 € έγινε 0 €.

Ρωτάμε. Τα ποσά που μπήκαν τα καινούρια προσεγγίζουν τα πραγματικά ή είναι εικονικά; Δηλαδή πως θα γίνει και ο φωτισμός και η κίνηση των αντλιοστασίων θα πέσουν τόσο πολύ;
Εμείς θα πούμε ότι η Αποκεντρωμένη μπορεί να εγκρίνει ή να επιστρέψει και πάλι τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Μπορεί να εγκρίνει κάνοντας τα στραβά μάτια στα φανερά εικονικά στοιχεία, όπως έχει κάνει πολλάκις στο παρελθόν ή μπορεί να τις επιστρέψει και πάλι, πράγμα που δυστυχώς θα σημαίνει νέα επιπλέον αύξηση των συγκεκριμένων ανταποδοτικών δημοτικών τελών.
Το πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με βάση τα πραγματικά στοιχεία για να λειτουργήσει η ανταποδοτικότητα όπως ορίζει η νομοθεσία (ακριβώς ίδια έσοδα - έξοδα), θα πρέπει με την διαμορφωθείσα αυτή τη στιγμή κατάσταση, τα έσοδα να αυξηθούν με πολύ μεγάλες αυξήσεις των δημοτικών τελών.
Αυτό κάθε δημοτική αρχή δεν το θέλει καθόλου, γιατί την κάνει δυσάρεστη στους δημότες και έχει πολιτικό κόστος, γι αυτό και καταφεύγει στην εικονική πραγματικότητα, ενώ το σωστό θα ήταν να προσπαθεί να αποφύγει και τα δύο. Και την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας, που σου κρύβει προσωρινά το πρόβλημα, αλλά την επόμενη χρονιά το έχεις πάλι μπροστά σου χειρότερο και την συνεχή αύξηση των τελών, που πιέζει οικονομικά τους δημότες των οποίων οι αντοχές είναι στα όρια τους όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Μέχρι τώρα στο Δήμο μας εφαρμόζαμε το πρώτο.
Μία συνετή δημοτική αρχή θα πρέπει να κάνει συνεχώς ενέργειες ώστε να μπορεί να λειτουργεί η πραγματική ανταποδοτικότητα των τελών, με συνεχή προσπάθεια μείωσης των εξόδων και αύξησης των εσόδων. Κάθε χρόνο να χτίζει πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση, γιατί αυτό δεν γίνεται ούτε σε μήνες, ούτε σε ένα και σε δύο χρόνια. Κάτι τέτοιο δυστυχώς επ' ουδενί δεν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο μας.

Μερικές ενέργειες για μείωση εξόδων.
 • Λαμπτήρες νέας τεχνολογίας.
 • Συστοιχίες πυκνωτών συνδεδεμένων παράλληλα στα μοτέρ των αντλιοστασίων για παροχή αέργου ισχύος και  βελτίωση συντελεστή ισχύος.
 • Φωτοβολταϊκά στα δημοτικά κτίρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση εξόδων μέσω του συμψηφισμού των λογαριασμών.
 • Σφράγισμα παράνομων παροχών ύδρευσης, οι οποίες και δεν πληρώνουν το νερό και καταναλώνουν ανεξέλεγκτα με αποτέλεσμα οι αντλίες να δουλεύουν αδιάκοπα (έχει πολιτικό κόστος  που πολιτικοί το αποφεύγουν σαν ο διάολος το λιβάνι).
 • Έλεγχος και σωστές μετρήσεις σε όλα τα ρολόγια ύδρευσης.
 • Διενέργεια ελέγχου για πραγματική αποτύπωση όλων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων με τα πραγματικά τους τετραγωνικά.
 • Τακτικός περιοδικός έλεγχος αντλιοστασίων (ανά βδομάδα).
 • Πρόσληψη υδραυλικών και ηλεκτρολόγων στο Δήμο (έστω και με σύμβαση οκτάμηνη) ώστε να συντηρούνται επαρκώς τα δίκτυα και να επισκευάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
 • Πραγματικοί μειοδοτικοί διαγωνισμοί στις προμήθειες και στις εργασίες και όχι κατατμήσεις και σωρηδόν απ' ευθείας αναθέσεις.
 • Εργασίες που έχουμε την δυνατότητα, να γίνονται με ίδια μέσα και όχι με απ' ευθείας αναθέσεις σε εργολάβους. Μα τόσο μεγάλος έρωτας με τους εργολάβους; Τι είναι αυτή η διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που κάνουμε κάθε χρόνο κλείνοντας το μάτι στους εργολάβους; Να κάνουμε χρήση της δυνατότητας που έχουμε εκ του νόμου, να προσλαμβάνουμε εργάτες με ημερομίσθια. (καθαρίσαμε ένα καλοκαίρι χόρτα κοινοχρήστων χώρων και νεκροταφείων, προαύλια παιδικών σταθμών, προαύλια σχολείων και δίκτυα ομβρίων με εργολάβους (που δεν τους είδε κανένας), ενώ διαθέταμε πάνω από 20 εργαζόμενους στη καθαριότητα με πεντάμηνη σύμβαση. Πεταμένα χιλιάδες ευρώ. Τα θυμούνται κάποιοι κύριοι που κουνάνε το δάχτυλο;)
 • Εξέταση σταδιακά, δυνατότητας διαχείρισης σκουπιδιών με ίδια μέσα (όπως στη Δ.Ε. Αλυζίας) και όχι με εργολάβους. Το συγκεκριμένο ήταν και προεκλογική υπόσχεση της δημοτικής αρχής.

Μερικές ενέργειες για αύξηση εσόδων.
 • Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των τελών, χωρίς να είναι αναγκαία η μετακίνηση των δημοτών.
 • Χρηστή οικονομική διαχείριση ώστε να εμπεδωθεί στους δημότες το αίσθημα ότι δεν υπάρχει κακοδιαχείριση των χρημάτων τους. Εδώ κατά την γνώμη μας το παιχνίδι έχει εντελώς χαθεί με τις προκλητικές συμπεριφορές της δημοτικής αρχής και των εκπροσώπων της.
 • Διασφάλιση, συνεχής έλεγχος και ενημέρωση μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, της ποιότητας του νερού ώστε ο δημότης να νιώθει ότι πληρώνει το αγαθό του νερού που του παρέχεται σωστά. Τακτική ανάρτηση (μηνιαία) των αποτελεσμάτων μέτρησης ποιότητας του νερού στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Δημιουργία μηχανισμού παραπόνων των δημοτών και άμεσης επέμβασης για επίλυση προβλημάτων στην ύδρευση, στη καθαριότητα και στον φωτισμό και όχι να γίνεται αυτό το αλαλούμ του σπασμένου τηλεφώνου που έχουμε σήμερα.
 • Εξέταση σταδιακής εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης των σκουπιδιών, κάτι που μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δήμο.
 • Εφαρμογή απαρέγκλιτα όλων των ενεργειών (ειδοποιητήρια σε καθορισμένο χρόνο, διακοπές παροχών σε καθορισμένο χρόνο, στάλσιμο οφειλών στο δημόσιο ταμείο, δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών, κάλεσμα οφειλετών για ευνοϊκές ρυθμίσεις) που προβλέπονται για την εισπραξιμότητα των δημοτικών τελών, με ειδικές πρόνοιες για ευπαθείς ομάδες συνδημοτών μας. Θυμίζουμε ότι τόσο οι αιρετοί όσο και οι υπάλληλοι του Δήμου, φέρουν σοβαρότατες νομικές ευθύνες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή για την αμέλεια τους να κάνουν τις ενέργειες που προβλέπονται και θα έρθει η στιγμή που αυτές θα αναζητηθούν.
Αυτές είναι κάποιες από τις ενέργειες που θα έπρεπε να γίνονται σε συνεχή βάση ώστε να μπορέσει να λειτουργεί πραγματικά η ανταποδοτικότητα των τελών. Εσείς πιστεύετε ότι γίνεται τίποτα από τα παραπάνω ή το μόνο που κάνουμε είναι να κρύβουμε το πρόβλημα και έχει ο Θεός;
Όλα τα παραπάνω τα λένε και οι αιρετοί και μάλιστα τα λένε και αυτοί της συμπολίτευσης, όμως αυτοί πρέπει να  τα κάνουν και πράξη, έστω και σιγά - σιγά και δυστυχώς δεν βλέπουμε ούτε ένα βήμα να γίνεται προς αυτή τη κατεύθυνση (το ομολογούν και οι ίδιοι αυτό).
Οι τοπικοί μας αιρετοί, στα λόγια περήφανα κηρύσσουν την ανταποδοτικότητα των συγκεκριμένων τελών και αναφέρονται και κουνούν το δάκτυλο στους δημότες που δεν πληρώνουν, όμως οι ίδιοι είναι που έχουν και ασκούν την εξουσία και εξ αιτίας της μεγάλης ανακολουθίας πράξεων και λόγων τους υπάρχει το πρόβλημα συσσωρευμένο σήμερα. Αυτό το ξεχνάνε.
Αναφέρονται σαν να μιλάνε για κάποια άλλη εξουσία, που υπάρχει έξω από το δικό μας κόσμο και έχει προκαλέσει όλα αυτά τα προβλήματα, ενώ οι ίδιοι ασκούν την εξουσία και μάλιστα κάποιοι την ασκούν πάρα πολλά χρόνια και με διαφορετικές δημοτικές αρχές κάθε φορά. Λίγο παράλογα δεν ακούγονται λοιπόν τα λόγια τους;

Τα νούμερα όλα προέρχονται από τα παρακάτω επίσημα έγγραφα των αποφάσεων του Δήμου Ξηρομέρου.
Δείτε εδώ το τέλος Φωτισμού και Καθαριότητας 2017 (παλιά).
Δείτε εδώ το τέλος Ύδρευσης 2017 (παλιά).
Δείτε εδώ το τέλος Φωτισμού και Καθαριότητας 2017 (νέα).
Δείτε εδώ το τέλος Ύδρευσης 2017 (νέα).

4 σχόλια:

 1. Προτάσεις πολλές που μπορεί με την σταδιακή εφαρμογή τους να εξοικονομηθούν χρήματα.
  -εμείς τις βλέπουμε πολλές αλλά πραγματοποιήσιμες ,
  -ενώ για τον δήμαρχο ακούγοντα
  προπαγάνδαπαπαγαλίστικες ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκτός ,
  κί αν εχουν μάθει στα πολλά και εύκολα
  και αυτά τα βλέπουν δύσκολα και για το ταμείο του δήμου , λίγα
  ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ολες αυτές οι προτάσεις αργά ή γρήγορα
  θα ενσωματωθούν και μαζί με άλλες προτάσεις
  στο πενταετές της τοπικής μας κοινωνίας.
  " έχουν μνήμη οι φύλακες "
  Να μας κυβερνούν κατώτεροι των περιστάσεων
  ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μία άλλη πολύ σημαντική πολιτική πρόταση για την καλύτερη λειτουργία της δημοτικής μας δημοκρατίας , είναι :
  -ολες οι αποφάσεις των οικείων αρμοδίων οργάνων στο δήμο
  να λαμβάνονται με την ευρύτερη πλειοψηφία των 2/3 ή των 3/4
  Πενταετές. Δημοκρατικότερο ! δηλαδή.
  Ιδωμεν !


  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.