Πρόσκληση για δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου την ίδια ημέρα.


Αστακός, 12.01.2017
Αριθ. Πρωτ.: 281
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση, την δεκάτη έκτη (16) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 05:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015.

Ο Πρόεδρος 

Λυμπεράτος Σπύρος 

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημητρίου Παντελής, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

----------------------------------------

Αστακός, 12.01.2017
Αριθ. Πρωτ.: 282
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Ιανουαρίου,  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2016-2020.
2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 175/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 176 /2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017’ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.
4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5003651 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’.
5. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΈΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ’.
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 173 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 119/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ XΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΚ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».
8. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017.
10. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
11. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΔ 236/1984 (ΦΕΚ -95/Α/84) ‘ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ Ή ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΙΜΝΩΝ’.
12. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017.
14. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2017-01-12.
15. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ.
16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΖΩΩΝ.
17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βραχάς Παναγιώτης - Αγρίνιο
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Αγρίνιο
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Αθήνα
4. Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
5. Κακούρης Ηλίας - Ενταύθα
6. Καυμενάκης Σπυρίδων - Ενταύθα
7. Κυριάκος Κωνσταντίνος - Βασιλόπουλο
8. Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
9. Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
10. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15. Τσάρκος Βασίλειος - Ενταύθα
16. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
17. Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
18. Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
19. Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
20. Κολοβός Χρήστος - Αγρίνιο
21. Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
22. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
23. Γεωργαλής Ηλίας - Ενταύθα
24. Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
25. Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
26. Κατσιπάνος Αναστάσιος - Αθήνα
-------------------------------------------------------
27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου
29. Πρόεδρο Τ.Κ. Χρυσοβίτσας

Κοινοποίηση.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

11 σχόλια:

 1. ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ 16 ΤΟΥ ΝΑΙ
  ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ουσιαστικό θέμα δέν είναι αυτό.
   Εάν δέν ληφθεί το δάνειο ,
   απο το ταμείο του δήμου μας
   δέν χαθούν σε τόκους 800.000 ευρω.
   Γιατί το δάνειο 1.300.000 ευρω
   τοκισμένο θα πάει στα 2.100.000 ευρώ.

   Διαγραφή
  2. ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ.
   ΑΛΛΟ ΡΩΤΑΩ.
   ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ 16 ΤΟΥ ΝΑΙ
   ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΘΕΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

   Διαγραφή
  3. το τι θα πρέπει να κάνουν το ξέρω.
   το τι θα κάνουν δέν το ξέρω.
   Διαγραφή
  4. ΕΣΥ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 16 ΤΟΥ ΝΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ?

   Διαγραφή
  5. Εαν δέν παρθεί τελικά το δάνειο ,
   και αισθανθούν πολιτικό κενό ,
   ας επιστρέψουν στο ιδιωτικό τους χώρο και ίσως καταφέρουν να γεμίσουν με άλλα θέματα το κενό.

   Διαγραφή
 2. Δέν έχει κανένα νόημα οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση απο το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης μέσα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου για το λεγόμενο στρατηγικό ... πενταετές σχέδιο 2016-20 με την πολιτικά αποτυχημένη αντίληψη της δημοτικής αρχής.
  Αντίληψη αδιέξοδη που ζημιώνει(δάνειο με τόκο) την οικονομία και μεταφέρει στις πλάτες του απλού κόσμου το κόστος της δικής της αποτυχίας.
  Επίσης η αποχωρηση της αντιπολίτευσης στο εν λόγω θέμα είναι πολιτική πράξη δημοκρατικής διαμαρτυρίας και ελάχιστου σεβασμού στο κώδικα αξιών της τοπικής μας κοινωνίας , αξίες που παραβιάζονται απο την δημοτική αρχη του δήμου.
  Ευχαριστώ !
  Σπυρίδων Ν. Γιαννέλης
  Αρχοντοχώρι-Ξηρομέρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μηπως αντι να λιβανιζουμε τη σημερινη αντιπολιτευση[μιας και
  ξεχασαμε τα πεπραγμενα της ως Δημοτικη Αρχη] να ριξουμε
  και στους δυο ενα ωραιο Μνημοσυνο;
  Ο- κωδικας αξιων- ειναι για πολυ Εντιμους.Υπαρχουν τετοιοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε συνδημότη ! 10 : 16
   η πρόταση είναι συγκεκριμένη και αναφέρεται στην αποχώρηση απο την συζήτηση του πενταετούς και για τους λόγους που αναφέρονται στο σχόλιο 9 : 40.
   και στο οποίο πενταετές υπέβαλαν επίσημα προτάσεις
   και με καλή νομίζω διάθεση για εμπλουτισμό του πενταετούς προγράμματος με περισσότερες ιδέες ,
   απλοί συνδημότες μας και τοπικοί κοινωνικοί και τοπικοί πολιτικοί φορείς που εκπροσωπούνται και μέσα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου.
   κατά συνέπεια η πρόταση , είναι πρόταση διαμαρτυρίας και αξιοπρέπειας.
   καλό απόγευμα !
   Σπύρος Ν . Γιαννέλης

   Διαγραφή
 4. Το οτι η προταση ειναι συγκεκριμενη το καταλαβα κ. Γιαννελη.
  Ποιοι θα εφαρμοσουν την προταση σας ομως;ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΟΙ;
  Ολοι βραζουν στο ιδιο καζανι...την εξουσια θελουν.
  Το λενε τα χρονια που περασαν...οι πραξεις τους σε ΟΛΑ τα
  επιπεδα εξουσιας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε συνδήμοτη ! 9 : 23
   Δέν προκειται για καμία εφαρμογή πρότασης.
   την άποψή μου λέω για τον ελεύθερο τρόπο έκφρασης δημοκρατικής διαμαρτυρίας και πολιτική στάση στοιχειώδους πολιτικής αξιοπρέπειας.
   καλό βράδυ !
   Σπύρος Ν. Γιαννέλης


   Διαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.