Τριπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο 11.2.2017. Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμός Δήμου και Νομικών Προσώπων έρχονται για ψήφιση. Η δική μας γνώμη...


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Είναι πραγματικά εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τα Νομικά Πρόσωπα. Αν εξαιρέσουμε το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο προεδρεύει ο κ. Μουρκούσης, στα άλλα δύο Νομικά Πρόσωπα ψηφίστηκαν Τεχνικό Πρόγραμμα (Λιμενικό Ταμείο) και Προϋπολογισμός, χωρίς να υλοποιείται η εκ των προτέρων ελάχιστη δημοκρατική υποχρέωση της δημόσιας ανακοίνωσης - γνωστοποίησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο κατήφορος συνεχίζεται...

--------------------

Αστακός, 07.02.2017
Αριθ. Πρωτ.: 1108
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την εντεκάτη (11η) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΔΔ ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΔΔ ‘ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΙΔ ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ‘5002194’ Ε.Π. ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’.
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ’ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ ‘5002194’ Ε.Π. ‘ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020’.
10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ).
11. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ’.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΚ ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ’.
13. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΗΓΑΔΙΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ - ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

--------------------

Αστακός, 07.02.2017
Αριθ. Πρωτ.: 1109
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
(ως Πίνακα Αποδεκτών) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική συνεδρίαση την ενδεκάτη (11η) του μηνός Φεβρουαρίου,  του έτους 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 02:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 146/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ. 

Ο Πρόεδρος

Λυμπεράτος Σπυρίδων

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, ο Ορκωτός Λογιστής κ. Μόσχος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

--------------------

Αστακός, 07.02.2017
Αριθ. Πρωτ.: 1110
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την ενδεκάτη (11η) του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 03:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006 και 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ OIK. ΕΤΟΥΣ 2017.

Ο Πρόεδρος

Λυμπεράτος Σπύρος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα καθώς και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. Βραχάς Παναγιώτης - Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Χρυσοβίτσα
4. Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
5. Κακούρης Ηλίας - Αρχοντοχώρι
6. Καυμενάκης Σπυρίδων - Αρχοντοχώρι
7. Κυριάκος Κωνσταντίνος - Βασιλόπουλο
8. Λαϊνάς Κωνσταντίνος - Ενταύθα
9. Λιβάνης Θεόδωρος - Ενταύθα
10. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
11. Ναούμης Νικόλαος - Παλαιομάνινα
12. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
13. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
14. Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
15. Τσάρκος Βασίλειος - Ενταύθα
16. Κουμανδράκη - Σαμαρά Κωστούλα - Ενταύθα
17. Βελόνας Απόστολος - Βάρνακα
18. Ζορμπάς Ιωάννης - Αθήνα
19. Καρφής Θωμάς - Ενταύθα
20. Κολοβός Χρήστος - Φυτείες
21. Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
22. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
23. Γεωργαλής Ηλίας - Ενταύθα
24. Τζαχρήστας Παναγιώτης - Φυτείες
25. Κομπλίτσης Δημήτριος - Αγρίνιο
26. Κατσιπάνος Αναστάσιος - Φυτείες
------------------------------------------------------- 
27. Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού (Συνεδριάσεις 1 & 2 & 3)
28. Πρόεδρο Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου (Συνεδριάση 1)
29. Πρόεδρο Τ.Κ. Βλυζιανών (Συνεδριάση 1)
30. Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα (Συνεδριάση 1)
31. Πρόεδρο Τ.Κ. Παλαιομάνινας (Συνεδριάση 1)
32. Πρόεδρο Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου (Συνεδριάση 1)

Κοινοποίηση.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου 

5 σχόλια:

 1. ισοσκέλιση με όνειρα δανείου ή με δάνειο ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο πανικός βλάπτει σοβαρά την υγεία και την δημοκρατία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 9,09 κανένας δέν ξέρει τί έχουν σκεφτεί.
  άν εγγράψουν στον π/υ το δάνειο 1,3 εκ. ευρώ στα έσοδα του π/υ
  χωρίς να έχει εγκριθεί ακόμα το δάνειο ,
  ο προϋπολογισμός θα είναι στον αέρα
  προκύπτει σοβαρό ζήτημα


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κατά την προσωπική μου πολιτική άποψη ο Δήμος Ξηρομέρου δέν δικαιούται να λάβει δάνειο με τόκο για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
  και αυτό διότι ο δήμος είχε και ακόμα εξακολουθεί να έχει ανείσπρακτες ληξιπρόθεσμες οφειλές απο δημοτικά τέλη παρελθόντων ετών και μάλιστα σε πολλά προηγούμενα οικονομικά έτη ο δήμος μας , δέν έπραξε τίποτα για να εισπράξει τα εκπρόθεσμα δημοτικά του τέλη.
  και βεβαίως με τυχόν αντικειμενικά σεβαστές εξαιρέσεις στο μέτρο είσπραξης και αυτό κατόπιν πολιτικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου μας.
  Ευχαριστώ !
  Σπυρίδων Ν. Γιαννέλης
  Αρχοντοχώρι-Ξηρομέρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.