Δήμος Ξηρομέρου και Ν. 4412/2016 που αφορά τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».


Ως γνωστό για τους παρακολουθούντες τα της τοπικής αυτοδιοίκησης, το περασμένο Αύγουστο, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 ο νέος Νόμος 4412/16 που αφορά τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Σύμφωνα με το άρθρο 118 (παρ. 5) του προαναφερθέντος Νόμου, οι Αναθέτουσες Αρχές που θα προσφεύγουν εφεξής στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης» δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών θα το πράττουν μέσα από ένα αδιάβλητο σύστημα δημόσιας κλήρωσης, και όχι κατά το δοκούν, όπως πολλάκις συνέβαινε στο παρελθόν.
Η εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», θα δημοσιεύει μια φορά το χρόνο και για διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών.
Στην πρόσκληση θα ζητείται από τους ενδιαφερομένους να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για να μπορούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους, στους οποίους θα πρέπει να εγγραφούν τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κατάλογος δεν θα ισχύει. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και ρητώς δεν θα συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.
Το ερώτημα που εμείς θέλουμε να θέσουμε είναι αν ο Δήμος Ξηρομέρου εφαρμόζει τον παραπάνω νόμο και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016; Στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Άλλοι Δήμοι το έχουν κάνει. Ο δικός μας πότε;

Λειψοί 02-05-2017
Αρ. πρωτ. 1087
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
Πληροφορίες: Μάγγου Εύχαρις (41206)
Τηλέφωνο : (22470) 41209, 41333
FAX : (22470) 41418
Email: dlipson@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

ΘΕΜΑ: Εγγραφή ενδιαφερομένων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους καταλόγους του άρθρου 118, παρ. 5 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Λειψών για το έτος 2017.

Ο Δήμος Λειψών καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων που επιθυμούν να εγγραφούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Λειψών, να υποβάλουν σχετική αίτηση εντός 20 ημερών, δηλαδή έως και τις 22/05/2017 ώρα 15.00 μμ, στα γραφεία του Δήμου Λειψών (Δημαρχείο), προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) ή του μελετητικού τους πτυχίου, που θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Οι κατάλογοι που θα διαμορφωθούν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 2247041206, 2247041209, 2247360500 Μάγγου Εύχαρις.

Ο Δήμαρχος

Φώτιος Μάγγος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.