Τα ηχογραφημένα πρακτικά της διπλής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 19.5.2018.


Το Blog μας σεβόμενο τους δημότες, κάτι που δεν κάνει ο Δήμος Ξηρομέρου και η πλειοψηφούσα παράταξη «Δυνατό Ξηρόμερο - Πρώτα ο πολίτης(!!!!)» που διοικεί τον Δήμο, αναρτά τα ηχογραφημένα πρακτικά των συζητήσεων που έγιναν στα δύο Δημοτικά Συμβούλια το Σάββατο 19.5.2018 (διπλή συνεδρίαση).
Πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες πως διοικούν αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θέσεις παίρνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ποιοι είναι αυτοί που είναι διακοσμητικοί και απλώς μόνο ψηφίζουν και γενικά ο ενημερωμένος δημότης πρέπει να γνωρίζει λεπτομερώς τι συμβαίνει στον Δήμο του.
Εμείς δείχνουμε το δρόμο σε κάτι που ο Δήμος Ξηρομέρου απαξιεί να κάνει στην ιστοσελίδα του, την οποία πλήρωσε με λεφτά των δημοτών για να την φτιάξει και πληρώνει σήμερα για να την συντηρεί.
Τα ηχογραφημένα πρακτικά τα κόψαμε με χρονική σειρά και τα χωρίσαμε ανάλογα με τα θέματα συζήτησης, χωρίς να αποκρύψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο της συζήτησης.

Ακολουθούν τα ηχητικά πρακτικά στα κάτωθι θέματα:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ). Ακούστε το ηχητικό εδώ.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 717/06-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 26e11b_2. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 717/06-03-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 26e11b_2. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Δ.Ε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΤΟΥΣ 2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ – ΦΥΤΕΙΩΝ –ΚΑΝΔΗΛΑΣ) Ν.Π.Ι.Δ. ‘ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΝΠΔΔ ΄ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
15. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΔ 28/80 ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4412/2016. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΔΗΛΑΣ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
18. ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΟΥ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ’. Ακούστε το ηχητικό εδώ.
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟ 219 Ν.442/2016). Ακούστε το ηχητικό εδώ. 
20. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018. Ακούστε το ηχητικό εδώ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.