Γενναία χρηματοδότηση για εκπόνηση των νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων στους ΟΤΑ Α' βαθμού.


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Ο Δήμος Ξηρομέρου προεκλογικά υποσχέθηκε να ξεκινήσει την υλοποίηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (πρώην ΣΧΟΑΠ). Ένα απαραίτητο αναπτυξιακό εργαλείο που με απλά λόγια θα καθόριζε που μπορεί να γίνει τι και δεν θα τρέχαμε σήμερα πίσω από τις εξελίξεις (βιορευστά & ιχθυοκαλλιέργειες).
Δεν έκανε απολύτως τίποτα 5 χρόνια τώρα και το μόνο που τον ένοιαζε ήταν οι απ' ευθείας αναθέσεις, οι οποίες έγιναν ο κανόνας, θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν (απόσπασμα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο), οι οποίες είναι δυσθεώρητες σε σχέση με το μικρό μέγεθος του Δήμου μας, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 εκατομμύρια ευρώ. 


Την εξασφάλιση χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθούν από όλους τους Δήμους της χώρας νέα ή επικαιροποιημένα Πολεοδομικά Σχέδια, που -πλέον από το 2016- έχουν θεσμοθετηθεί ως Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ), ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.
Κατά τη συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι σε τρία χρόνια η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με πλήρη καταγραφή και προστασία δασών και αιγιαλού, με Κτηματολόγιο και Χωροταξικό Σχεδιασμό και ανακοίνωσε τον τρόπο λειτουργίας του νέου θεσμού και τον τρόπο χρηματοδότησης των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, με τη δανειοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Την παρακολούθηση, εποπτεία και υλοποίηση των διαγωνισμών και των έργων θα αναλάβει το Πράσινο Ταμείο.

Η ταυτότητα του προγράμματος.
«Ειδικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού για εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ)» Περίοδος εφαρμογής 2019-2024 με δυνατότητα παράτασης.
Εξασφαλίστηκε υψηλή Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα· Επενδύσεων για την κάλυψη του κόστους εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος είναι το Πράσινο Ταμείο.
Οι Δήμοι καλούνται να χρηματοδοτηθούν, συνάπτοντας δανειοδοτικές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , μετά από πρόσκληση που εκδίδει το Πράσινο Ταμείο. Οι Δήμοι δεν επιβαρύνονται με την υποχρέωση αποπληρωμής του δανείου· για την ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού τους, καθώς τα δάνεια των Δήμων εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ. Στην περίπτωση που ο Δήμος κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα στην υποβολή του τελικού σταδίου της μελέτης προς έγκριση στο ΥΠΕΝ, υπερβεί δηλαδή τους 34 μήνες από την ανάθεση της μελέτης, ο Δήμος θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν. Ο προϋπολογισμός κάθε μελέτης θα γίνει βάσει της ΥΑ των αμοιβών.
Το Πράσινο Ταμείο θα εκδίδει προσκλήσεις βασιζόμενο στη μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί και η οποία προτεραιοποιεί τους Δήμους που αντιμετωπίζουν σημαντικές χωρικές προκλήσεις.

Διορία 36 μηνών, από την ανάθεση της μελέτης, στους Δήμους.
Οι Δήμοι, που θα υλοποιούν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, θα χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο. Τα χρήματα θα καταβάλλονται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως σημείωσε ο Υπουργός, πλέον, οι Δήμοι θα έχουν ένα ισχυρό κίνητρο, χωρίς οικονομικό κόστος, για να προχωρήσουν τα ΤΧΣ, που συνιστούν απαραίτητα αναπτυξιακά εργαλεία. Στους Δήμους τίθενται χρονοδιάγραμμα 34 μηνών από την ανάθεση της μελέτης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τα ΤΧΣ. Εάν δεν το πράξουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση και θα πρέπει πλέον να αυτοχρηματοδοτήσουν το έργο.
Επίσης, ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, συγκριτικά με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, εξασφαλίζουν επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών, προσδιορισμό όλων των χρήσεων γης (αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.ά.) και, βέβαια, διασφαλίζουν την προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κ.ά.).

Θα απασχοληθούν 3000 επιστήμονες.
Ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του, σημείωσε ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια στα ΤΧΣ θα απασχοληθούν 3.000 επιστήμονες (μηχανικοί, γεωτεχνικοί, περιβαλλοντολόγοι κ.ά.). Όπως τόνισε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση με τον μεγαλύτερο πολλαπλασιαστικό συντελεστή.

Με τα ΤΧΣ ολοκληρώνεται ο τοπικός, περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός.
Ο γ.γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, σημείωσε ότι με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια επιτυγχάνονται τρία επίπεδα σχεδιασμού -τοπικός, περιφερειακός, χωροταξικός. Ολοκληρώνεται το Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο και επιτυγχάνονται προϋποθέσεις ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.
Όπως εξήγησε, η χρηματοδότηση των ΤΧΣ θα γίνει με το μοντέλο «Φιλόδημος» -που περιλαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, εποπτεία από το Πράσινο Ταμείο, έκδοση προσκλήσεων ενδιαφέροντος από τους Δήμους και αποπληρωμή από το ΠΔΕ του ΥΠΕΝ.

Είχαν σταλεί αλλεπάλληλες επιστολές στους ΟΤΑ για να καταθέσουν τις υπάρχουσες μελέτες.
Η γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι για τη σύνταξη των 330 μελετών των ΤΧΣ θα απασχοληθεί μια νέα γενιά επιστημόνων. Σχολιάζοντας, δε, τη στάση των Δήμων, σημείωσε ότι το 2015 είχε ζητηθεί από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) να αποστείλουν στη Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού όλες τις μελέτες που υπήρχαν στα συρτάρια τους. Χρειάσθηκε να αποσταλούν τρεις αλλεπάλληλες επιστολές, χωρίς το αναμενόμενο γόνιμο αποτέλεσμα. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι, μεταξύ άλλων, να καταγραφεί η πορεία κάθε μελέτης, που έχει υπάρξει εμπλοκή και ποιός έχει την ευθύνη για την εμπλοκή. Θα πρέπει όλοι να είμαστε μέτοχοι, σημείωσε, ώστε σε 3-5 χρόνια να έχουμε Τοπικά Χωρικά Σχέδια.

Χαμηλότοκοι πόροι.
Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Χρήστος Κοντογεώργος, είπε ότι η ΕΤΕπ στηρίζει με χαρά το έργο και τη συνεργασία με τη ΓΓ ΕΣΠΑ και το ΤΠΔ. Ο χρηματοδοτικός ρόλος μας, είπε, εξασφαλίζει αυτό το δάνειο-πλαίσιο, λόγω της μεγάλης πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας, με χαμηλότοκους πόρους.

Όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι Δήμοι, το έργο να αναλαμβάνει εποπτεύων φορέας.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, τόνισε ότι θα πρέπει να τεθεί χρονοδιάγραμμα, το οποίο να τηρηθεί αυστηρά για την κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης, την προκήρυξη των μελετών και την υλοποίησή τους και να υπάρχει μια Task Force που θα εποπτεύει συνολικά το έργο και την πορεία του. Για τους Δήμους, που για διάφορους λόγους δεν θα ανταποκριθούν στα χρονοδιαγράμματα, η πραγματική «ποινή» -όπως είπε- να είναι ότι θα τους αφαιρείται το έργο και όχι η χρηματοδότηση και ότι το έργο να επιτελείται από την Task Force.
Ο κ. Στασινός ζήτησε να ληφθούν υπόψη όλα τα προβλήματα και οι παθογένειες, που είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για 30-40 χρόνια, ώστε να θωρακισθούν τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και να μην επαναληφθούν τα ίδια. Μόνον έτσι, όπως είπε, θα επιτευχθεί το αποτέλεσμα που επιθυμούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και το οποίο συνδέεται με την κεντρικό πρόταση του ΤΕΕ για τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού χάρτη, για όλες τις περιοχές και όλα τα δεδομένα, που θα εξυπηρετούν τις επενδύσεις και θα προστατεύουν το περιβάλλον.
Επίσης, μίλησαν ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιώργος Πατρίκιος, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ο Νίκος Χιωτάκης εκ μέρους της ΚΕΔΕ, η Πρόεδρος του ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών), Σοφία Αυγερινού Κολώνα, και η Πρόεδρος του ΣΕΜΠΧΠΑ (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Αιμιλία Αλεξανδροπούλου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.