Οδηγός


Αυτό που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας επίσημος φορέας, είτε αυτός λέγεται Δήμος είτε σύλλογος επαγγελματιών Μύτικα είτε κάποιος Πολιτιστικός Σύλλογος, το έκαναν με μεράκι και όρεξη οι μαθητές της Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μύτικα με την καθοδήγηση των δασκάλων τους κ. Γεωργίας Παλουμπά και κ. Διονυσίου Μουρελά.
Δημιούργησαν ένα τουριστικό οδηγό του Μύτικα και το αποτέλεσμα εξαίσιο έως επαγγελματικό θα λέγαμε. Μπράβο στο Δημοτικό Σχολείο Μύτικα. Ακολουθεί ολόκληρος ο τουριστικός οδηγός του Μύτικα (σε έντυπη μορφή ο οδηγός μοιράστηκε δωρεάν στους μαθητές και σε διάφορους φορείς του Μύτικα και είναι επίσης διαθέσιμος με το αντίτιμο των 2€ σε οποιονδήποτε, αρκεί να απευθυνθεί στην κ. Γεωργία Παλουμπά-Δ/ντρια Δημ. Σχ. Μύτικα ή στον κ. Δημήτρη Φάρο-Πρόεδρο Συλ. Επαγ. Μύτικα):Επίσης προσθέτουμε και το αρχείο Power Point 205 διαφανειών, από την παρουσίαση του τουριστικού οδηγού στο Πνευματικό Κέντρο Μύτικα στις 11.6.2014.