Όχι στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Σύσταση Επιτροπής Αγώνα.


Αστακός 26.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου με μοναδικό θέμα: «Η ίδρυση της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, οι επιπτώσεις στην παραλιακή διαδρομή Αστακός – Μύτικας με τις νέες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών και τις επεκτάσεις των υφιστάμενων, η αναζήτηση λύσεων και προτάσεων ,ο προγραμματισμός ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης για την ανάπτυξη της περιοχής μας».

Πολιτιστικός, Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βάρνακα, εθελοντική αιμοδοσία. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020.


Πρόσκληση για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.


Αστακός, 25.9.2020
Αριθ. Πρωτ.: 7705
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (έχουν σταλεί οι σχετικές οδηγίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (ΦΕΚ Α'55) και με τις αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

Πρόσκληση για τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
 

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.


Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, που δημοσιοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει μεταβολή του καιρού από τη νύχτα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2020 και από τα βορειοδυτικά, με έντονα φαινόμενα που το Σάββατο θα επεκταθούν σε όλα τα δυτικά και τα βόρεια, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεως έως 8 μποφόρ.

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για την ανάληψη μέσω διαγωνισμού, της εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Τ.Κ. Παλαιομάνινας Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 349.000 €.Μία νέα πρόσκληση - γνωστοποίηση έχουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην ξεχωριστή ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, αλλά και στην κεντρική σελίδα, όπου εκεί ανεβαίνουν οι προσκλήσεις για τους διαγωνισμούς, αλλά και τις απ' ευθείας αναθέσεις, για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες για να μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται να δώσει προσφορά, να λάβει γνώση.

Αύξηση του Προϋπολογισμού από 22.891.850 € σε 34.300.000 €, για την πρόσκληση του Φιλόδημος ΙΙ «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».


Με βάση επίσημο χθεσινό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2020, αυξάνεται ο Προϋπολογισμός από 22.891.850 € σε 34.300.000 €, για την πρόσκληση του Φιλόδημος ΙΙ: «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Για τον Χρήστο.Πέρασαν περίπου δύο μήνες απ΄ την απρόσμενη πρόωρη αποχώρηση του αγαπημένου φίλου μας Χρήστου Γαζέτα. Όμως μοιάζει να είναι ακόμα εδώ ανάμεσά μας, να ακούμε τα λόγια του, να λέμε έτσι θάλεγε τώρα ο Χρήστος.

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.


Αστακός, 24.9.2020
Αριθ. πρωτ: 648
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην 13η τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς σύμφωνα με την αριθ. 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

“Dance Me to the End of Love”, η τραγική ιστορία πίσω από ένα συγκλονιστικό τραγούδι.Το 1984 ο Leonard Cohen ηχογράφησε ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει τόσο κλασσικό που πολλοί το χαρακτήρισαν πρότυπο. Το τραγούδι «Dance me to the end of Love», ένα πραγματικό αριστούργημα το οποίο έκτοτε έχει «ντύσει» χιλιάδες ερωτικές στιγμές της ανθρωπότητας και της Τέχνης.
Δεν είμαστε βέβαιοι για αυτό, ωστόσο κάποτε είχε ειπωθεί ότι το τραγούδι γράφτηκε από τον Leonard Cohen στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που έμενε στο πανέμορφο σπίτι του στην Ύδρα.

Εκφοβισμός στο σχολείο.


Της Παρασκευής Σιδερά-Λύτρα. 
(τ. δημοδιδασκάλισσα στην Κανδήλα).

Τα σχολεία άνοιξαν και εφέτος, όπως κάθε Φθινόπωρο, και, πέρα από την πανδημία και τα από αυτήν απορρέοντα προβλήματα της καθημερινότητας αναφορικά με τη μάθηση και την κοινή διαβίωση δασκάλων και μαθητών, αναφύονται στη σχολική κοινωνία και τα προβλήματα, που αναφύονται κάθε χρόνο ανεξάρτητα από επίκαιρες συνθήκες, προβλήματα της σχολικής κοινωνίας ως θεσμού.

Η δική μας προσωπική εξήγηση, γιατί τόσο μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις απ' ευθείας αναθέσεις της τέως και της νυν δημοτικής αρχής.


Στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, με το κλείσιμο ενός χρόνου της νυν δημοτικής αρχής, σας παρουσιάσαμε τις απ' ευθείας αναθέσεις της, καταγεγραμμένες ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που καταγράψαμε τις απ' ευθείας αναθέσεις της τέως δημοτικής αρχής, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Η αγωνιστική πορεία του παιδικού τμήματος του Αιόλου Αστακού.


Με νίκη συνέχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις το παιδικό τμήμα του συλλόγου μας. Για τη τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος επικράτησε στο ΔΑΚ Αστακού του αντίστοιχου τμήματος ΦΙ.ΜΠΑ Πήγασος με σκορ 62-24.
Τα αποτελέσματα των τριών πρώτων αγωνιστικών έχουν ως εξής:

Με αφορμή την ανάθεση για καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, παρουσιάζουμε τον φάκελο: «Υπόθεση δεξαμενές ύδρευσης Δήμου Ξηρομέρου επί τέως δημοτικής αρχής».


Μετά από δημόσια πρόσκληση - γνωστοποίηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου (δείτε εδώ), για εκδήλωση ενδιαφέροντος για καθαρισμό όλων των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου, όποιος θέλει, να καταθέσει την προσφορά του και η απ' ευθείας ανάθεση που θα ακολουθήσει, να γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανατέθηκε απ' ευθείας.

Ιστορίες από το Ξηρόμερο.


Πηγή: Σελίδα Facebook
κ. Λευτέρη Μάντζαρη.

Λοιπόν όταν εκλέχτηκε το 2014 το Δυνατό Ξηρόμερο, ανέθεσαν σε κάποιον να τοποθετήσει τέσσερις αναμεταδότες (Πηγάδια, Μύτικας, Αρχοντοχώρι και Βασιλόπουλο).

Ξεκίνησε η χορήγηση της πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Κοινοτήτων.


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Από τον Μάϊο σας είχαμε ενημερώσει για την τήρηση της προγραμματικής δέσμευσης της νέας δημοτικής αρχής, προς τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Ξηρομέρου (δείτε εδώ).

Αστακός, 22.9.2020
Αριθ. πρωτ.: ΔΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ. Στρατομήτρος Ιωάννης
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας, Τ.Κ. 30006
Τηλέφωνο: 2646360535, Fax: 2646042531

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου

ΘΕΜΑ: Οδηγίες Διαχείρισης Πάγιας Προκαταβολής Δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με την απόφαση την υπ'αριθμ. 62038/ 5-9-2019 (ΦΕΚ 3440 / 11-09- 2019 τεύχος Β΄) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

Για πρώτη φορά και με συμμετοχή και του Δήμου Ξηρομέρου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.


Πηγή: Σελίδα Facebook
κ. Λευτέρη Μάντζαρη.

Ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για πρώτη φορά με τη συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου, μέσω της Κοινωφελούς και των ΚΔΑΠ, μια δράση που θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.

Πρόβλημα με τον ανεμεταδότη στα ψηφιακά κανάλια στην Αλυζία.


Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά την καταιγίδα του Σαββάτου στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα για τα χωριά Βάρνακας, Κανδήλα και Μύτικας, αν και για τον Μύτικα όσοι έχουν τις κεραίες προς Περγαντί, πιάνουν κανονικότατα (το ξέρουμε από ιδία γνώση).

Παναγιώτης Χολής: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία νέα ιχθυοκαλλιέργεια» (Ηχητικό).

Πηγή: www.youtube.com

Περιφερειακή παράταξη «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας»: Να επανεξετασθεί η θετική γνώμη στην Π.Ο.Α.Υ σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος.


Πάτρα 20/09/2020

Προς 
Πρόεδρο του Περιφερειακού συμβουλίου
Δ. Ελλάδας Κο Τάκη Παπαδόπουλο 

Κοιν: Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη
Κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά με την έγκριση της Π.Ο.Α.Υ (Περιοχή οργανωμένης Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών) Εχινάδων που συζητήθηκε σε τακτική συνεδρίαση του Δήμου Ξηρομέρου, σας ενημερώνουμε ότι προέκυψε η αρνητική απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, της επιτροπής ζωής του Δήμου, αλλά και των φορέων και συλλογικών οργάνων του Δήμου.

Δράσεις συμμετοχής του Δήμου Ξηρομέρου στη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ).


Πηγή: https://www.dimosxiromerou.gr
Αστακός, 15/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ.

Ενημερώνουμε ότι λόγω της συμμετοχής του Δήμου μας σε δράσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22/09/2020) και την Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο (22-09/2020), την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 6.00 μ.μ. έως 8.00 μ.μ., οι κεντρικοί δρόμοι:

Εορτασμός Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στις Φυτείες, παρουσία του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.


Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του σεπτού Μητροπολίτου μας Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά.
Το απόγευμα του Σαββάτου 6 μ.μ. ο Αναστάσιμος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. 

Εκ του Εκκλησιαστικού συμβουλίου

Πρόσκληση - γνωστοποίηση για προμήθεια υλικών εκτυπώσεως.Μία νέα πρόσκληση - γνωστοποίηση έχουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην ξεχωριστή ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, αλλά και στην κεντρική σελίδα, όπου εκεί ανεβαίνουν οι προσκλήσεις για τους διαγωνισμούς, αλλά και τις απ' ευθείας αναθέσεις, για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες για να μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται να δώσει προσφορά, να λάβει γνώση.

Καταγραφή ζημιών από τον ΕΛΓΑ και στις τρεις Δ.Ε. του Δήμου Ξηρομέρου.


Αστακός 21.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Ενημερώνουμε τους κατόχους αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα όρια του Δήμου Ξηρομέρου, ότι και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας έγινε αναγγελία ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Όσοι λοιπόν υπέστησαν ζημιές στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, να προσέλθουν στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και να αποζημιωθούν.

Σε εξέλιξη οι επενδύσεις του 4άστερου και 5άστερου στον Μύτικα Αιτ/νίας. Ευοίωνες οι προοπτικές του τουρισμού μεν, αλλά....


Με πολύ χαρά παρατηρούμε εμείς και όλοι οι κάτοικοι της Αλυζίας, να εξελίσσονται οι δύο μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού στον Μύτικα Αιτ/νίας, παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που δημιούργησε ο κορονοϊός.

Ενημέρωση για το θέμα εγκατάστασης μονάδας (δων) ιχθυοκαλλιέργειας στον Αστακό.


Αθήνα 20/9/2020
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΣΤΑΚΙΩΤΩΝ

Η ανακοίνωση - ενημέρωση που δίνεται σήμερα στην δημοσιότητα έχει σκοπό και στόχο να διαλύσει κάποιες πονηρές και κακόβουλες σκέψεις και εκτιμήσεις ορισμένων κακοπροαίρετων, ότι η ο Σ.Α.Α. δεν εμφανίστηκε πουθενά.

Μία ιστορία από την τσοπάνικη ζωή και το δέσιμο του ανθρώπου με τα ζώα, από το αρχείο του αείμνηστου Μυτικιώτη Στρατηγού Δημήτρη (Τάκη) Ζέρβα.

Φωτογραφία από την στάνη της οικογένειας Ζέρβα κατά την διάρκεια της κουράς των προβάτων. Με το αρνί στο σουβλί ο Σπύρος Ζέρβας και μπροστά πρώτος ο έφηβος Νίκος Ζέρβας (από το φωτογραφικό αρχείο του Μυτικιώτη Στρατηγού Τάκη Ζέρβα).

ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Εκτός από τις φωτογραφίες από το αρχείο του αείμνηστου Μυτικιώτη Στρατηγού Δημήτρη (Τάκη) Ζέρβα, ο γιος του κ. Σπύρος Ζέρβας μας έστειλε και μας εμπιστεύτηκε κείμενα από το αρχείο του Στρατηγού, που αναφέρονται στο χωριό μας τον Μύτικα, ώστε να τα παρουσιάσουμε μέσα από το Blog μας και να γίνουν γνωστά στους Μυτικώτες, ως μέρος της ιστορίας του χωριού μας.
Τα κείμενα είναι πολύ περιγραφικά, με πολύ ζωντανή εξιστόρηση, με γλώσσα λιτή και δείχνουν καθαρά την αγάπη που έτρεφε ο αείμνηστος Στρατηγός για τον Μύτικα.
Όλο το υλικό από το αρχείο σε ψηφιακή μορφή του Στρατηγού (φωτογραφίες και κείμενα), όπως και όλο το υλικό που έχουμε πάρει κατά καιρούς από άλλους Μυτικιώτες, θα το περάσουμε και στον υπολογιστή του Πνευματικού Κέντρου Μύτικα, με αντίγραφα ασφαλείας σε cloud, ώστε να μείνουν για πάντα εκεί, ώστε να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε δράσεις ανάδειξης της κοινωνικής ζωής και της ιστορίας του Μύτικα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Σπύρο Ζέρβα, γιο του Στρατηγού Τάκη Ζέρβα για την παραχώρηση του ψηφιακού υλικού και την εμπιστοσύνη.
Ακολουθεί η πολύ όμορφη ιστορία για την τσοπάνικη ζωή και το δέσιμο του ανθρώπου με τα ζώα, γραμμένη από το χέρι του Στρατηγού.


*(Αρχείο Μυτικιώτη Στρατηγού Τάκη Ζέρβα).

Εδώ θ' αναφερθώ σε ένα περιστατικό της τσοπάνικης ζωής που μου έμεινε βαθιά χαραγμένο. Μία ήρεμη και καλοβαλμένη προβατίνα, «Κάλεσα», γέννησε το Δεκέμβριο ένα θηλυκό αρνάκι «μπελοκάλεσο» (όποιος έχει ή ξέρει από πρόβατα καταλαβαίνει πως βγαίνουν τα ονόματα).

Συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης με θέμα την υπό ίδρυση ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.


Συνεδρίασε σήμερα Σάββατο στις 07:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στον Αστακό, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου, με θέμα συζήτησης την υπό ίδρυση ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

Η ιστορία αγάπης του Έντζο Μαγιόρκα με τα δελφίνια.Ο Ιταλός δύτης Έντζο Μαγιόρκα έκανε βουτιά στην θάλασσα των Συρακουσών και μιλούσε με την κόρη του Rossana που επέβαινε στο σκάφος.
Έτοιμος να βυθιστεί, ένιωσε κάτι ελαφρύ να τον χτυπάει στην πλάτη. Γύρισε και είδα ένα δελφίνι.
Μετά συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να παίξει αλλά να εκφράσει κάτι.
Το ζώο βούτηξε και ο Έντζο το ακολούθησε.

Ομόφωνο όχι της Κοινότητας Παλαιομάνινας στην υπό ίδρυση ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.


Παλαιομάνινα 18/09/2020
Αριθ. Πρωτ.: .........
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Παλαιομάνινα 30001
ΤΗΛ 2632041147
FAX 2632041147

Από το πρακτικό της με αριθ. 6/2020 έκτακτης συνεδρίασης του κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιομάνινας με θέμα «Ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχιναδών Νήσων και Αιτωλ/νίας».

Αριθ. Αποφάσεως 6/2020

Στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την 18 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή της εβδομάδας και ώρα 20:00, ήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας.

Απολαύστε την ομορφιά της Παλαιομάνινας, μέσα από την ιπτάμενη κάμερα όπως την κατέγραψε ο Θωμάς Τόγιας.Ο Θωμάς Τόγιας παρουσιάζει την Παλαιομάνινα σε ένα εκπληκτικό βίντεο με πλάνα από drone. Όπως ο ίδιος αναφέρει:
«Ένα βίντεο από τη γενέτειρά μου, την Παλαιομάνινα, αφιερωμένο σε όλους τους κατοίκους της»....

Όχι στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, από την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ).


Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. 5
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Πατησίων 5 – 104 31 Αθήνα
e- mail: opsyx@yahoo.gr
Προς
- κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας - Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΔΙ.ΠΑ.) – Τμήμα Δ΄
- κ. Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού
Περιβάλλοντος.
- κ. Πρόεδρο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
- κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
- κ. Πρόεδρο Επιτροπής Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- κ.κ. Βουλευτές Νομού Αιτωλοακαρνανίας
- κ. Δήμαρχο Δήμου Ξηρομέρου
- κ. Δήμαρχο Ακτίου Βόνιτσας
- κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.
- Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
- Μ.Μ.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Ενάντια στην ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας στην παραλιακή ζώνη Αστακός - Μύτικας - Μαραθάκι Κανδήλας - Κάλαμο.

Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου και οι Σύλλογοι Μέλη της διαμαρτύρονται έντονα, στην ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας στην παραλιακή ζώνη Αστακός - Μύτικας - Μαραθάκι Κανδήλας - Κάλαμος.

Η πολιτική και οι πολιτικές θέσεις στο επίκεντρο και όχι η παραπολιτική και η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής.


Ένας ενεργός πολίτης συμπατριώτης μας, συνηθίζει τα κείμενα του που δημόσια και επώνυμα κοινοποιεί, να τα ξεκινά με την φράση: «Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση και προσφορά». Με έναυσμα αυτή την φράση του, θα έρθουμε και θα συμπληρώσουμε ότι διαπιστώνουμε με λύπη μας, ότι αυτό που λείπει σήμερα είναι ένας ειλικρινής, καλόπιστος και αυθεντικός διάλογος, με κριτική και ενίοτε σκληρή, με θέσεις και προτάσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις και υπεκφυγές, για όλα τα θέματα του Δήμου Ξηρομέρου, τα μικρά και μεγάλα.

Περιφερειακή παράταξη «Αντίσταση Πολιτών Δυτ. Ελλάδας»: Όχι στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.


Του Κώστα Κούστα.
Περιφερειακός Σύμβουλος
«Αντίσταση πολιτών Δυτ. Ελλάδας».

Η περιφερειακή παράταξη «Αντίσταση Πολιτών Δυτ. Ελλάδας», καταψήφισε την ΣΜΠΕ ΠΟΑΥ των Εχινάδων, με επιχειρήματα και τεκμηρίωση για τις ελλείψεις της καθώς και επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης καταψήφισε με τεκμηρίωση την ΣΜΠΕ της Π.Ο.Α.Υ Αμβρακικού που περιλαμβάνει τις περιοχές Μύτικα - Ακτίου - Βόνιτσας - Αμφιλοχίας, που αφορά την αύξηση της δυναμικότητας των υπαρχουσών μονάδων.

Ευχαριστήριο από τον Σύλλογο Γυναικών Αστακού.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Αστακού, ευχαριστεί θερμά τον κο Γιάννη Αλπό για τη μεσολάβησή του στον κο Κώστα Σκαγιά, προκειμένου να μας χορηγηθούν τετράδια για τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που έχουν μαθητές στα σχολεία μας. 

Με εκτίμηση

Συνεχίζεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στον Αστακό που έχει σταματήσει την λειτουργία των αντλιοστασίων.


Αστακός, 18.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ενημερώνουμε ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης στον Αστακό συνεχίζεται. Όπως έχουμε ενημερωθεί από την ΔΕΗ υπάρχουν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο της, με κόψιμο καλωδίων και πτώσεις σε κολώνες.
Με τους τεχνικούς της η ΔΕΗ προσπαθεί και κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να ανταποκριθεί στις πολλαπλές βλάβες. Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση ότι σήμερα θα μπορέσει να επισκευάσει τις πολλές βλάβες και να ηλεκτροδοτηθεί κανονικά ο Αστακός.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.


Αστακός, 4.9.2020
Αριθ. πρωτ.: 6829
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Πληρ.: Πανταζή Πανωραία
Τηλ.: 2646360527
Fax: 2646042531 
Προς: Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σαββάτο και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο κάτωθι θέμα:

Ηλεκτρική βλάβη στον Αστακό. Τα αντλιοστάσια Λιβανέικα και Μαργωνέικα δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα.


Πηγή: https://www.dimosxiromerou.gr
Αστακός, 18.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στην ηλεκτροδότηση του Αστακού λόγω μετασχηματιστή. Αναμένεται αποκατάσταση της βλάβης από την ΔΕΗ σε 3-4 ώρες. Τα αντλιοστάσια του Αστακού στα Λιβανέικα και Μαργωνέικα δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα και αναμένεται διακοπή νερού.

Κλειστά τα 3 ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου σήμερα Παρασκευή.


Αστακός, 17/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, σας ενημερώνει ότι τα 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αστακού - Κανδήλας - Φυτειών αύριο Παρασκευή 18/9/2020 θα παραμείνουν κλειστά λόγω του αναμενόμενου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Ξηρομέρου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

Ηλεκτρική βλάβη στη γεώτρηση ''Παλαμονίδας'' απ' όπου υδροδοτείται Αρχοντοχώρι και Κάλαμος.


Αστακός, 17.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στην γεώτρηση της ''Παλαμονίδας'', όπου καήκαν οι ασφάλειες αλλά δυστυχώς υπάρχει βλάβη και στον μετασχηματιστή.

Ο ''Ιανός'' απ' ότι δείχνουν οι προβλέψεις, θα κτυπήσει και το παραλιακό κομμάτι του Δήμου Ξηρομέρου.

Πέμπτη 07:00 μ.μ.
Παρατηρώντας τις προβλέψεις τον ειδικών επιστημόνων και των προγνωστικών μοντέλων, δημοσιεύουμε 6 στιγμιότυπα πρόβλεψης πως θα κινηθεί ο μεσογειακός κυκλώνας ''Ιανός'' τις επόμενες ώρες.

Ηλεκτρική βλάβη στη γεώτρηση ''Παλαμονίδας'' απ' όπου υδροδοτείται Αρχοντοχώρι και Κάλαμος.


Αστακός, 17.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει ηλεκτρική βλάβη στην γεώτρηση της ''Παλαμονίδας'', όπου καήκαν οι ασφάλειες αλλά δυστυχώς υπάρχει βλάβη και στον μετασχηματιστή.

Κλειστά τα 3 ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου αύριο Παρασκευή.


Αστακός, 17/9/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, σας ενημερώνει ότι τα 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αστακού - Κανδήλας - Φυτειών αύριο Παρασκευή 18/9/2020 θα παραμείνουν κλειστά λόγω του αναμενόμενου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Ξηρομέρου

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

Εφιστούμε προσοχή προς τους πολίτες του Ξηρομέρου. Έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα τις αμέσως επόμενες ώρες.


Αστακός 17.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Αγαπητοί συμπολίτες εφιστούμε την προσοχή σας για τις αμέσως επόμενες ώρες έως και την Παρασκευή 18.9.2020, διότι στην περιοχή μας θα εκδηλωθούν επικίνδυνα και έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ και τις προειδοποιήσεις της ΓΓΠΠ.

Κλειστοί αύριο οι παιδικοί σταθμοί λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.


Αστακός 17.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έντασης και επικινδυνότητας των μετεωρολογικών φαινομένων που επικρατούν την περιοχή μας, οι Παιδικοί Σταθμοί Αστακού και Φυτειών και ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Κανδήλας δεν θα λειτουργήσουν αύριο Παρασκευή 18/09/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Κλειστά τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, λόγω του αναμενόμενου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.


Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Κλειστά τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου λόγω του αναμενόμενου σφοδρού κύματος κακοκαιρίας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός στην Α.Ε. Αλυζίας.


Πραγματοποιήθηκε χτες Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο αγιασμός της Α.Ε. Αλυζίας στο γήπεδο του Αη Γιώργη, από τον πάτερ Ευφρόσυνο Γρίβα, παρουσία των ποδοσφαιριστών, προπονητών, της διοίκησης της ομάδας και απλών φιλάθλων.