Προσλήψεις στο Δήμο Ξηρομέρου. Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αστακός, 21 Ιουλ 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                               Α.Π: 12375
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Πληροφορίες: 2646360546 - 2646360500
Fax: 2646042531
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου. 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007,
2. Τις όμοιες του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν.2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 
3. Τη με αριθμό 91/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, 
4. Τον Υπαλληλικό Κώδικα 2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ.

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών. 

α. Δεκαπέντε (15) για τον καθαρισμό – συντήρηση των ακτών
β. Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτου
γ. Ενός (1) ναυαγοσώστη [Μέχρι 31 Αυγ 2011]

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει. 

· Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
· Nα έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών.
· Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [δηλ. Να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα] (α).
· Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης (β).
· Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (γ).
· Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημόσιου τομέα για πειθαρχικούς λόγους (δ).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν :
1. Επικυρωμένο φ/α των δύο όψεων της ταυτότητάς τους.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 [Οπως φαίνονται πιο πάνω στα (α), (β), (γ) και (δ)].
3. Επικυρωμένο φ/α άδειας οδήγησης για τους αιτούμενους τη θέση οδηγού και κατ΄ελάχιστον, πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων για τη θέση του ναυαγοσώστη. 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Κάρτα ανεργίας, εφόσον διαθέτουν. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 25.07.2011 και ώρα 12.00.

α. Στην έδρα του Δήμου στον Αστακό, στoν κ. Γερόλυμο Σωτήρη.
β. Στην Κανδήλα, στην έδρα του πρώην Δήμου Αλυζίας ,στη κ. Λιότου Δέσποινα.
γ. Στις Φυτείες, στην έδρα του πρώην Δήμου Φυτειών, στο κ. Μακρυπίδη.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Πυθαγόρας Σαμαράς

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.