Ανακοίνωση Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου.


Όσον αφορά το πολύ μελάνι και αίμα που χύθηκε το τελευταίο πενθήμερο ως προς την εκπνοή της προθεσμίας για να απαντήσει ο Δήμος στο αίτημα επιχειρηματία για επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών, σας παραπέμπω στο άρθρο 77, του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προς γνώση κάθε σχετικού και άσχετου που νομολογεί και εκδίδει καταδικαστικές αποφάσεις το τελευταίο πενθήμερο. Ακολουθεί το άρθρο 77.

Άρθρο 77
Γνώμη των δημοτικών και κοινοτικών αρχών για ειδικά θέματα. 

1. Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 
α) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια έως δέκα (10) Δήμων και Κοινοτήτων απαιτείται η γνώμη όλων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. 
β) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια περισσότερων από δέκα (10) Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων. 
γ) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγονται σε περισσότερους νομούς, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου των τοπικών ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων. 
δ) Για πράξεις που αφορούν την περιφέρεια ολόκληρης της Χώρας, απαιτείται η γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. 
2. Όταν οι πράξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αφορούν τα πολεοδομικά σχέδια, για την έκδοσή τους απαιτείται η γνώμη μόνο των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύουν οι πράξεις αυτές. 
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 η γνώμη πρέπει να παρέχεται στην αρμόδια αρχή μέσα σε δύο (2) μήνες, από τότε που ο Δήμος ή η Κοινότητα ή η ένωση έλαβε το σχετικό ερώτημα. 
4. Η διαφοροποίηση από τη γνώμη των οργάνων, που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει να στηρίζεται σε ειδική αιτιολογία. 
5. Στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος μετέχουν και εκπρόσωποι των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών. 
Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιφέρειας, την οποία αφορούν τα προγράμματα, όπως ορίζει προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 
Με το ίδιο διάταγμα καθορίζεται ο αριθμός των εκπροσώπων των Δήμων ή Κοινοτήτων ή των ενώσεων αυτών στα όργανα που καταρτίζουν τα προγράμματα και ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποι αυτοί. 
6. Δεν επιτρέπεται απαλλοτρίωση, διάθεση, δέσμευση ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση ή περιορισμός στη διοίκηση, στη διαχείριση και στη διάθεση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων, έργων, υπηρεσιών και υδάτων αρδεύσεως ή υδρεύσεως, χωρίς προηγούμενη γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ξηρομέρου
Βασίλης Μουρκούσης

6 σχόλια:

 1. πολύ ησυχία παρατηρώ βασίλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βασίλη, με την άδειά σου, να προσθέσω ότι υπάρχει και πιό εξειδικευμένη, ειδικά για τις ιχθυοκαλλιέργειες, νομοθεσία. Σύμφωνα με το νόμο 1845/1989 άρθρο 32, παράγραφος 7 ο χρόνος αυτός είναι τρείς (3) μήνες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  Σπύρος Λύτρας
  Αντιδήμαρχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με βάση όσα αναφέρει το έγγραφο που έστειλε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομερου ,φαινετε καθαρα οτι δίκιο εχει ο Αντιδήμαρχος κ.Λιβανης και οχι ο αρχηγός της μείζονος αντιπολιτευσης κ.Γ.Λυτρας. Κυριε Λυτρα μάλλον βιαστήκατε..Αρα λοιπον εχουμε χρονο μεχρι της 3 Οκτομβριου.Αν θέλετε κύριε Λυτρα εχετε ολο το χρονο γιατι συμφωνα με τον κανονισμο που κατεβασα απο το ιντερνετ: " Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’):

  «1.Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

  2.Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

  Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

  Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του. "
  Κυριε Λυτρα "ιδου η ροδος ιδου και το πηδημα"
  φερτο το στο δημοτικο συμβουλιο και λαος της Αλυζιας δεν θα ξεχάσει.
  Οσο για τον δημαρχο ας προσέξει πολυ τις "λακκούβες" γιατι έχει κακούς "κονσιλιερι"(1)...
  περισσότερα σε άλλη ανάρτηση..

  (1)=συμβουλος


  Αιχμηρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχω δηλωσει οτι εχουν γινει ολες εκεινες οι ενεργειες για να συζητηθει το θεμα στο δημοτικο συμβουλιο.Η συνεχεια στο δημοτικο συμβουλιο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Περιμενουμε εναγωνιως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Που και ποτε Βρεθηκαν μαζι οι της αντιπολιτευσης την 29 αυγ; προφανως θα μας πουν το απογευμα στο δημαρχειο; α!! ναι; Μα Τοτε ειχαν προσκληθει ουτως η αλλως για εκτακτο συμβουλιο για αλλο θεμα. ΕΛΛΕΙΠΑΝ ομως ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ. ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ; Εβγαλαν λεει φωτοτυπιες την αιτηση και τη μοιρασαν. ε και; ολοκληρη μελετη που συνοδευε την αιτηση δεν την ειδαν; Αν την ειδαν, ποτε τη μελετησαν; μιση ωρα πριν το εκτακτο; αφου το εμαθαν στις 29 αυγ, ποτε λοιπον μελετησαν για να δουν το θετικο η αρνητικο της υποθεσης να ετοιμασουν εισηγηση για την ιδια μερα; κλπ. λόγια....χωρις απαντησεις.Απο 3/8 ηταν η αιτηση και η μελετη στο δημο. κανεις τους δεν φροντισε να ερθει σε επαφη με τις υπηρεσιες του δημου, να ρωτα η να επισκεπτεται να λαμβανει γνωση σημαντικων εγγραφων; οργανωση αντιπολιτευσης σου λεει αλλος..... προχειροτητες. τελεια και παυλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.