Λύθηκε το θέμα με τη μετακίνηση του οδηγού του ασθενοφόρου του Κ.Υ. Μύτικα.


Ενδουπηρεσιακά λύθηκε το θέμα που είχε προκύψει το τελευταίο καιρό με τη μετακίνηση του οδηγού του Κ.Υ. Μύτικα. Δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις, ο οδηγός εξήγησε κάποια πράγματα που ειπώθηκαν εν θερμώ εκ μέρους του προς το Δ/ντή του, ο οποίος με καλή διάθεση και προς το συμφέρον του Κ.Υ. Μύτικα θεώρησε το θέμα λήξαν και ζήτησε ο οδηγός να επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντα του στο Κ.Υ. Μύτικα, όπως και έγινε και τέλος καλό όλα καλά θα προσθέσουμε εμείς και τίποτα περισσότερο.