Παρέμβαση του δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Κολοβού για το έργο της ανάπλασης πλατείας Φυτειών.


15 Φεβ 2015
Ανοικτή Επιστολή.

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε Ξηρομέρου.
Μετά το από (14/2/2104) Δημοτικό Συμβούλιο στον Αστακό, όπου δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε εκτενώς για το θέμα της Πλατείας Φυτειών, παρακαλώ ως Δημοτικός Σύμβουλος να πάμε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις Φυτείες, μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, με θέμα τη λήψη νέας απόφασης για συνέχιση εργασιών στη Πλατεία.
Για το διάστημα που μεσολαβεί πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μου στο τέλος του συνημμένου υπομνήματος (προσχέδιο σας ενεχυρίασα στο Συμβούλιο για αρχική ενημέρωση) και να γίνουν άμεσες ενέργειες επιβλέπουσας υπηρεσίας (ΔΤΥ Ι.Π. Μεσολογγίου), προϊσταμένης αρχής και κύριου του έργου (Δήμος Ξηρομέρου), του αναδόχου έργου, τη συμφωνία μελετητών, για να προλάβουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία. Έτσι θα ικανοποιηθεί και η βασική ένσταση του πρώην Δημάρχου Φυτειών να ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του πρώτου μελετητή, της αρχικής μελέτης του έτους 2010. 
Να παρευρίσκονται επίσης με έγγραφη πρόσκληση, όλοι οι αρμόδιοι για το έργο και να βγάλουμε με σύνεση, νέα απόφαση, που δεν θα μπορεί να τη προσβάλει κανείς. Δεν χρειάζεται να προσφύγουμε πουθενά, διότι εκτιμώ ότι δεν απαιτείται και ότι θα αργήσουμε με τις διαδικασίες και θα πάει πίσω το έργο της Πλατείας.
Δεν δύναται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να συζητάμε ακόμα για το αν η μελέτη που υλοποιείται ήταν σωστή και χωρίς ελλείψεις ή οι τροποποιήσεις που προτείνονται και δέχονται οι πάντες σχεδόν δημότες και αιρετοί, δεν πρέπει να γίνουν επειδή κάποιοι είναι απόλυτοι στη θέση τους. Το πώς θα γίνουν ήταν και είναι εύκολο θέμα των διοικητικών - τεχνικών υπηρεσιών που γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν πάντα σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Με τη λογική των ενστάσεων θα μπορούσε πχ οποιοσδήποτε που έχει τεχνικές γνώσεις περί έργων, να αφήσει να γίνει το έργο ως αρχική μελέτη επακριβώς και στη συνέχεια, εκτιμώντας ότι υπάρχουν ελλείψεις και εργασίες που δεν έπρεπε να γίνουν, να προβεί σε ένσταση γιατί εκτελέστηκαν εργασίες που δεν προβλέπονται στο προϋπολογισμό και πληρώθηκαν από απρόβλεπτα κονδύλια, όχι από εσφαλμένη προμέτρηση η απρόβλεπτες καταστάσεις, ή επικινδυνότητας, αλλά ως νέες εργασίες. Τι θα κάναμε; Θα τα ξηλώναμε μετά; Θα ακυρώνονταν οι λογαριασμοί; Θα απαιτούσε ο κύριος του έργου (Δήμος Ξηρομέρου) τα εντάλματα που δεν θεωρήθηκαν και από ποιόν; Όλα προβλέπονται στη νομοθεσία. Πλατεία όμως δεν θα έχουμε και εκεί μιλάει ο λαός πλέον. Θα μας πάρει με τις πέτρες όλους μας.
Φέρνω κ. Δήμαρχε, ένα παράδειγμα για απόφαση οικονομικού επιτρόπου μη έννομου εντάλματος πληρωμής εργασιών, για παρεμφερή υπόθεση σε πλατεία Δήμου στο νομό Λακωνίας.
«α) Επενδύσεις τοξωτών βαθμίδων μήκους έως 2,00 cm δια μαρμάρου πάχους 3,00 cm/2,00 cm μη συνήθων διαστάσεων δαπάνης 10.868,00 ευρώ και πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC για την αποχέτευση ομβρίων υδάτων ποσού 343,00 ευρώ. Για την πληρωμή των ανωτέρω εργασιών, αλλά και λοιπών εργασιών του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον 8ο λογαριασμό, εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα του Δήμου.... Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα άγεται στη κρίση ότι είναι μη νόμιμη η χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών για την εκτέλεση των περιγραφόμενων στον 2ο Α.Π.Ε. εργασιών. Ειδικότερα, είναι μη νόμιμη η χρήση του κονδυλίου των απρόβλεπτων για την πληρωμή των επιπλέον εργασιών τοποθέτησης μαρμάρου σε τοξωτές βαθμίδες καθώς και της προμήθειας και τοποθέτησης πλαστικών σωλήνων για τη συλλογή και παροχέτευση των ομβρίων υδάτων της επιφάνειας της πλατείας και των παρακείμενων κτιρίων αφού αυτές οι επιπλέον εργασίες μπορούσαν κατά την κοινή πείρα και λογική να είχαν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της μελέτης.
Εξάλλου και ο ισχυρισμός της αναδόχου (βλ. σχετικό σημείωμα) ότι δεν νοείται άρτια κατασκευή πλατείας χωρίς την ορθή απορροή των ομβρίων υδάτων οδηγεί στο αυτό συμπέρασμα ενώ, περαιτέρω, τόσο οι επενδύσεις με μάρμαρο των τοξωτών βαθμίδων όσο και η προμήθεια σωλήνων δεν εμπίπτουν στην έννοια των εσφαλμένων προμετρήσεων αλλά συνιστούν νέες εργασίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, πλην όμως, όπως είναι προφανές δεν οφείλονται σε απρόβλεπτα περιστατικά αλλά θα μπορούσαν να περιληφθούν στην αρχική μελέτη αν αυτή ήταν πλήρης και ακριβής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ενταλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στην πληρωμή των περιγραφόμενων στον 2ο Α.Π.Ε. εργασιών από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών και ως εκ τούτου το χρηματικό αυτό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί…..
Για τους λόγους αυτούς αποφαίνεται ότι το… , οικονομικού έτους, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου... Νομού Λακωνίας, ποσού… ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί».
Ευελπιστώ για τις εντολές σας κ. Δήμαρχε για την κατά σειρά και κατά αρμοδιότητα χρονολογική εκδήλωση των ενεργειών που παραθέτω στο υπόμνημά μου. 
Παρακαλώ επίσης να δώσετε φωτοαντίγραφα των μελετών στον δημοτικό σύμβουλο κ. Κατσιπάνο, που ρωτάει συνεχεία, παίρνει απαντήσεις, αλλά ξαναρωτάει στο δημοτικό συμβούλιο και εμένα, αν υπάρχουν μελέτες, ενώ οι μελέτες ήταν στο τραπέζι και τις δείξαμε. Θα μπορούσε βέβαια όποτε ήθελε να πάει στην αρμόδια υπάλληλο να πάρει ότι στοιχείο θέλει. Τόσο απλό. Έχει δικαίωμα ο φίλος κ. Κατσιπάνος, ως δημοτικός σύμβουλος. 
Παρακαλώ να με συγχωρήσουν οι δημότες και οι αναγνώστες για τις τεχνικές ορολογίες που έχω παραθέσει και το μακροσκελέστατο με κάθε λεπτομέρεια και επαναλήψεις υπόμνημά μου, αλλά το απαιτεί η φύση του ζητήματος και για ενημέρωση των συνδημοτών, αλλά και η αγωνία μου ως Δημοτικό Σύμβουλο της ΔΕ Φυτειών, όπως και κάθε δημότη πιστεύω, να τελειώσει το έργο και για να έχουμε μια πλατεία καλαίσθητη, παραδοσιακή, ευρύχωρη, λειτουργική και αποδεκτή από τη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία του λαού. Να αφήσουμε απ' έξω τους εγωισμούς μας αφού στο τέλος μας κρίνει όλους ο λαός που δεν λαθεύει ποτέ.
Ακολουθεί συνημμένα το υπόμνημά μου, με στοιχεία των τεχνικών περιγραφών, των προϋπολογισμών των προμετρήσεων και μέρους των σχεδίων των μελετών 2010 και 2012, και η ΚΥΑ περί παιδότοπων, όπου όλα όσα γράφω φαίνονται εκεί και επίσημα.
Η παρούσα επιστολή με τα συνημμένα έχει αποσταλεί σήμερα και ηλεκτρονικά στο Δήμο μας για να λάβει και επίσημο αριθμό Πρωτοκόλλου.

Με τιμή 

Χρήστος Κολοβός - Ταξίαρχος ε.α
Δημοτικός Σύμβουλος Ξηρομέρου

Συνημμένα έγγραφα.
Υπόμνημα κ. Χρήστου Κολοβού εδώ.
Μελέτη τέως Δήμου Φυτειών πλατείας Φυτειών 2010 εδώ.
Μελέτη Δήμου Ξηρομέρου πλατείας Φυτειών 2012 εδώ.
Νόμος περί παιδότοπων εδώ.

3 σχόλια:

 1. '' Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν ''
  Πλάτων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με συννενοηση και κολοπιστο διαλογο θα λυθει το προβλημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τετοιους θέλουμε δημαρχε και ας γραφει πολλα. με τα χαρτια που δειχνει εχει δικιο μετις μελετες. και ζηταει συνεχεια ομονοια και συννενοηση. κριμα που ειναι αντιπολιτευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.