Οι προτάσεις της «Συμπολιτείας Ξηρομεριτών» για την εκτίμηση - αξιολόγηση της μελέτης για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος.


Η Συμπολιτεία Ξηρομεριτών παρουσιάζει τις προτάσεις που υπέβαλε στο Δήμο Ξηρομέρου στα πλαίσια της διαβούλευσης, που δεν έγινε ποτέ από τη δημοτική αρχή, για την εκτίμηση - αξιολόγηση της μελέτης για το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της Δυτικής Ελλάδος.
Διευκρινίζουμε, εισαγωγικά, πως οι προτάσεις αφορούν το ΠΠΧΣΑΑ και γι αυτό δεν υποκαθιστούν θέσεις - προτάσεις που οφείλουν να εξειδικεύονται στα τοπικά χωροταξικά των Δήμων.
1. Επί της διαδικασίας διαβούλευσης: Το ΠΠΧΣΑΑ πρέπει να αποτελεί σύνθεση των χωροταξικών και 5ετων αναπτυξιακών προγραμμάτων των Δήμων. Ουσιαστική διαβούλευση δεν γίνεται. 
2. Στην διοικητική ανασυγκρότηση υπάρχει ολική διαφωνία, κυρίως για την μείωση του αριθμού των ΟΤΑ.
3. Επιχειρείται η προσαρμογή και σύνδεση του ΠΠΣΧΑΑ με τα ειδικά χωροταξικά για Βιομηχανία, ΑΠΕ, υδατοκαλλιέργειες, τουρισμό, φυλακές, με τα οποία υπάρχει καταγεγραμμένη διαφωνία.
4. Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Είναι υποχρεωτική κι απαραίτητη η εκπόνηση τοπικών σχεδίων.
5. Σχέδιο διαχείρισης Υδάτινων πόρων. Εξειδίκευση του εθνικού σχεδίου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
6. Τα τελευταία χρόνια (από 2009) δεν έχει κατατεθεί εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Άρα όλα στον τομέα της ενέργειας είναι στο κενό.
7. Άμεση μείωση των MW ένταξης μικρών υδροηλεκτρικών στις ΑΠΕ.
8. Όχι στα μεγάλα αιολικά πάρκα. Σχεδιασμός στην κατεύθυνση της ενεργειακής αυτονομίας των Δήμων.
9. Δημιουργία Ινστιτούτου παραγωγικής ανασυγκρότησης ανά νομό, σε σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Πάτρας.
10. Είναι αξιοπερίεργο που ο τομέας της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης δεν αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 
11. Αποκέντρωση των ΕΣΠΑ προς τους Δήμους.

Στα επιμέρους κάποιες παρατηρήσεις:
Οι προτάσεις του Δήμου μας είναι στις παρακάτω κατευθύνσεις:
- Υποδομές.
- Λειτουργική ενσωμάτωση του δήμου στην περιφέρεια-άξονες μεταφοράς.
- Πρωτογενής τομέας.
- Πλατυγιάλι.
- Μεταποίηση
- Τουρισμός.
- Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. 

1- Υποδομές:
Ολοκλήρωση των βιολογικών καθαρισμών.
Ολοκλήρωση τοπικής διαχείρισης αποβλήτων.
Ολοκληρωμένο σχέδιο εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και ολοκλήρωση της διαχείρισης του πόσιμου ύδατος, ως κοινωνικού αγαθού καθώς και του ύδατος άρδευσης. Πηγές και δίκτυα.
Ολοκληρωμένα σχέδια παραλιακών μετώπων Αστακού και Μύτικα με πρόβλεψη μαρινών.
Προτεραιότητα το ΣΧΟΟΑΠ.

2- Ενσωμάτωση Δήμου στην Περιφέρεια - Άξονες μεταφοράς:
Να προχωρήσει το σχέδιο σύνδεσης υδροπλάνων.
Ταχεία (Δελφίνια) Σύνδεση Αστακού με Ιόνια νησιά.
Σύνδεση Πλατυγιαλιού οδική και σιδηροδρομική με Ιόνια οδό. 
-Υποβαθμίζεται στο ΠΠΧΣΑΑ ο άξονας Αγρινίου - Καρπενησίου - Λαμίας - Βόλου. Καμιά νύξη για σιδηροδρομική σύνδεση σ΄ αυτόν.
- Υποβαθμίζεται η σιδηροδρομική σύνδεση προς Ιωάννινα, δηλ στον δυτικό άξονα). 

3- Πρωτογενής τομέας: 
Παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα στην κατεύθυνση προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην μεταποίηση τους. 
Ομάδες παραγωγών , νέου τύπου συνεταιρισμοί. 
Σύνδεση παραγωγής και τουρισμού, σχέδιο οικονομικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης βελανιδοδάσους - οικονομία βελανιδιού και καπνού. 
- Η χωροθέτηση των παράκτιων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων να ενοποιηθεί και να είναι υποχρεωτική. Υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία. Εντός αυτής να χωροθετούνται και οι υδατοκαλλιέργειες.
Η ΠΑΥ Εχινάδων να ενταχθεί στην Δ κατηγορία, των προστατευόμενων περιοχών.
Προστασία και ανάδειξη τοπικής φυλής χοίρου.

4- Μεταποίηση-Βιοτεχνία: 
Δύο κόμβοι μεταποιητικών δραστηριοτήτων: Πλατυγιάλι - Κουβαράς. 
Μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και βιοτεχνικές δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση και ανάδειξη τοπικών πόρων και τοπικής μαστορικής. 
Επενδύσεις στην έρευνα και κατασκευή σε συνεργασία με το ινστιτούτο παραγωγικής ανασυγκρότησης του νομού. 

5- Πλατυγιάλι: 
Το Πλατυγιάλι να ενταχθεί στις βιομηχανικές και μεταποιητικές προτεραιότητες (σελ 30). 
Λειτουργία του Πλατυγιαλιού ως διαμετακομιστικού κέντρου με σύγχρονους όρους διοίκησης και συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. 
Διαχωρισμός χερσαίας και λιμενικής ζώνης στο Πλατυγιάλι. 
Αλλαγή των περιβαλλντικών όρων ένταξης μονάδων στο Πλατυγιάλι (αποδοχή μονάδων χαμηλής και μεσαίας όχλησης - όχι υψηλής όχλησης). 
Υποχρεωτική χωροθέτηση των μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στο Πλατυγιάλι. 

6- Τουρισμός:
Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΠΧΣΑΑ ο Δήμος Ξηρομέρου θεωρείται περιοχή ανάπτυξης και μαζικού τουρισμού και εναλλακτικού τουρισμού. Είμαστε ενάντιοι στη λογική του ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό που υποβαθμίζει το περιβάλλον και εξαντλεί τους φυσικούς πόρους. 
Ξενοδοχειακός τουρισμός υψηλής ποιότητας και χαμηλής έντασης στην παράκτια ζώνη Αστακού - Μύτικα. 
Ειδική τουριστική ανάπτυξη των περιοχών Μαραθιά, λιμνών Οζερού και Αμβρακίας καθώς και του Βελανιδοδάσους. 
Ένταξη στο πρόγραμμα τουριστικών ορεινών χωριών του παλαιού Βάρνακα και του παλαιού Δραγαμέστου. 
Προτείνουμε την τουριστική ανάδειξη των Εχινάδων νήσων ως κέντρο καταδυτικού και εναλλακτικού θαλάσσιου τουρισμού. 
Σχέδιο τουριστικής ανάδειξης των ιχθυοκαλλιεργειών. 
Σχέδιο καταγραφής και λειτουργικής ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων του Δήμου στην κατεύθυνση του πολιτιστικού τουρισμού. 
Κίνητρα για ανάδειξη επισκέψιμων κτημάτων και αγροτουρισμού. 

7- Διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών: 
Αφορά τις λίμνες, το βελανιδοδάσος και τις Εχινάδες. 
Φορέας Διαχείρισης αυτών των ζωνών πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα. 
Σύνδεση των ζωνών με την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός. 
Ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας δασών και αναδάσωση. 

Τέλος όσον αφορά την ΣΜΠΕ για τους υδρογονάνθρακες, η πρόταση είναι: η κοινωνικοοικονομική μελέτη κόστους οφέλους που προβλέπεται να γίνεται πριν τη φάση της εξόρυξης να γίνεται και κατά τη φάση της έρευνας λόγω των μεγάλων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ερευνητικών εργασιών.

3 σχόλια:

 1. Αν δεν απατώμαι ο Δήμος δεν έχει υποβάλλει κάποια πρόταση. Θα χαρώ να κάνω λάθος. Καλύτερα θα ήταν να το είχατε υποβάλει κατευθείαν στην περιφέρεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαστε γνώστες ότι ο Δήμος υπέβαλλε και αυτός προτάσεις εντός της δεύτερης προθεσμίας (παράτασης), αφού προηγουμένως έλαβε προτάσεις από φορείς και παρατάξεις.

   ΦΙΛΙΚΑ

   ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS

   Διαγραφή
 2. Blogger πόσο εύκολο είναι να δούμε τις προτάσεις του Δήμου ? Υπάρχει κάποιο λινκ να το δούμε ? Με εκτίμηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.