Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.


Αστακός, 22.7.2016
Αριθ. Πρωτ.: 6643
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ Α. ‘ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΒΟΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ» ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 444.500€. Β. ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΑΚΟΥ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 74.261,70€. Γ. ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ’ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 49.201,01€. Δ. ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ ΒΑΡΝΑΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ – ΑΠΟΦ. ΥΠΕΣ 46333/14-ΠΡΟΓΡ. ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜ. ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2003_05500005 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ 73.100€.
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2016-2017) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ. 
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10926/25.9.2015 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ’.
4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016.
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ.
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ‘ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ –ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ) ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 9 ‘ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ’.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.
8. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 62/2016 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ’.
9. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 103/27.6.2015 (ΑΔΑ ΨΗΒ8ΩΚΖ-39Ξ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ‘ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ’.
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΥΤΙΚΑ’.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΥΤΕΙΩΝ’.
13. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ, ΠΕΡΙ ΑΦΕΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ.
14. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ.
15. ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΡΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ.
16. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΙΒΙΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ’.
17. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Βραχάς Παναγιώτης - Αγρίνιο
Γαζέτας Παναγιώτης - Αγρίνιο
Γεωργούλας Κωνσταντίνος - Αθήνα
Γκόλιας Παναγιώτης - Κανδήλα
Κακούρης Ηλίας – Ενταύθα
Καυμενάκης Σπυρίδων – Ενταύθα
Κυριάκος Κωνσταντίνος - Βασιλόπουλο 
Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα 
Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
Σόμπολος Απόστολος - Καραϊσκάκη
Τσάρκος Βασίλειος - Ενταύθα
Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
Κολοβός Χρήστος – Αγρίνιο
Ταμπάκης Ηλίας - Μύτικα
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης - Ενταύθα
Γεωργαλής Ηλίας – Ενταύθα
Τζαχρήστας Παναγιώτης – Φυτείες
Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο 
Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
------------------------------------------------------- 
Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού 
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
Πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου 

Κοινοποίηση.
Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.