Προτάσεις στην Επιτροπή Διαβούλευσης επί του «Στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Ξηρομέρου περιόδου 2016 - 2020»


Γνωστοποιώ στο διαδίκτυο τις προτάσεις που γραπτώς κατέθεσα ως μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου στα πλαίσια της διαβούλευσης του «Στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Ξηρομέρου περιόδου 2016 - 2020». Δείτε εδώ ολόκληρο το επίσημο σχέδιο των 186 σελίδων όπως εδόθει από τον Δήμο Ξηρομέρου.

Από: Βασίλειο Σούλα, μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ξηρομέρου.
Θέμα: Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης για την κατάρτιση «Στρατηγικού σχεδιασμού του νέου επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Ξηρομέρου περιόδου 2016 - 2020»
Ημερομηνία: 17/11/2016.

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε.
Οικογενειακοί λόγοι δεν μου επιτρέπουν να παραβρεθώ στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, παρότι το ήθελα πάρα πολύ και ζητάω προκαταβολικά συγνώμη γι αυτό.
Το γεγονός αυτό όμως δεν αλλάζει ότι κάποια πράγματα τα είχα ετοιμάσει και σκόπευα να σας τα θέσω γραπτώς, αντιλαμβανόμενος ότι στην συνεδρίαση μίας επιτροπής η οποία αποτελείται από 40 μέλη, είναι αδύνατο αλλά και αγένεια προς τα άλλα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, να μακρηγορήσω για να μπορέσω να αναπτύξω όλες τις προτάσεις μου.
Επισημαίνω ότι θεωρώ την λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης με τον τρόπο που γίνεται (μία φορά το χρόνο για να είμαστε εντάξει τυπικά με τον Καλλικράτη) κατά κάποιο τρόπο διακοσμητική και προσχηματική εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Αντ’ αυτού θα μπορούσε να έχει μεγάλη αξία αν γινόταν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου σε επίπεδο Δ.Ε. ή και σε επίπεδο Τ.Κ. και το πιο ουσιαστικό αν οι προτάσεις λαμβάνονταν κατά κάποιο ποσοστό υπ’ όψη.
Παρόλα αυτά καταθέτω τις προτάσεις με την ελπίδα κάποιες από αυτές να ληφθούν υπ’ όψιν αν τις θεωρήσετε ενδιαφέρουσες. Με το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, θα κοινοποιήσω τις προτάσεις που γραπτώς σήμερα σας κατέθεσα, στο διαδίκτυο για να λάβουν γνώση όλοι οι δημότες.

«Στρατηγικός σχεδιασμός του νέου επιχειρησιακού σχεδίου Δήμου Ξηρομέρου περιόδου 2016 - 2020». Οι προτάσεις μου.

1. Γενικά.
Το συζητούμενο σημερινό προτεινόμενο νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Ξηρομέρου περιόδου 2016 - 2020 (186 σελίδων), θεωρώ καταρχήν ότι είναι μία σωστή προσπάθεια να αποτυπώσουμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και βήματα, έναν οδικό χάρτη, ένα μπούσουλα για την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος μας τα επόμενα πέντε χρόνια, ώστε να έχουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη του τόπου μας.
Αποτελείται από δύο μεγάλα μέρη (Κεφάλαια). Το Κεφάλαιο 1.1: Συνοπτική περιγραφή – Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και το Κεφάλαιο 1.2: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου.
Οι προτάσεις που θα αναπτύξω παρακάτω θα αφορούν το Κεφάλαιο 1.1 στο κομμάτι της «Αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης» και τις ελλείψεις που κατά τη γνώμη μου παρουσιάζει, ώστε να προκύψουν και οι ανάλογες δράσεις στο Κεφάλαιο 1.2 «Καθορισμός Στρατηγικής του Δήμου».

2. Προτάσεις επί του θεματικού τομέα «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».
Σελ. 87. Στον Τομέα 1 «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθούν η παντελής απουσία ελέγχου νομιμότητας λειτουργίας των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας με βάση τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων τους (Α.Ε.Π.Ο) και η παντελής απουσία επιστημονικών μετρήσεων που αφορούν την ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Σελ. 87. Στον Τομέα 1 «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον» στο «Περιορισμούς» πρέπει να αναφερθεί η χαρακτηριστική αδράνεια του Δήμου να πράξει τα νόμιμα, σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις όπου υπάρχει επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.
Σελ. 88. Στον Τομέα 2 «Καθαριότητα/Απορρίμματα» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η χαρακτηριστική αδράνεια του Δήμου, για σωστή και πλήρη αξιοποίηση των εργαζομένων καθαριότητας πεντάμηνης σύμβασης που προσλαμβάνονται την καλοκαιρινή περίοδο.
Σελ. 88. Στον Τομέα 2 «Καθαριότητα/Απορρίμματα» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία υπηρεσίας καθαριότητας για όλο τον Δήμο. Διαχείριση και αποκομιδή των σκουπιδιών με ίδια μέσα. Ενίσχυση της συμμετοχή του Δήμου μας στον ενιαίο φορέα (είμαστε μέλος) διαχείρισης σκουπιδιών του ΧΥΤΑ της Παλαίρου.
Σελ. 88. Στον Τομέα 3 «Περιβαλλοντικές υποδομές» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η παντελής έλλειψη οργάνωσης και διαφάνειας του Δήμου σε θέματα διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας του νερού ύδρευσης. Θα έπρεπε να υπάρχουν συχνές μετρήσεις της ποιότητας του νερού, να δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, αλλά και γραπτώς μέσω της αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης στους δημότες. Αντ’ αυτού σήμερα το τι νερό πίνουν οι δημότες το ξέρουν μόνο ελάχιστα άτομα της Δημοτικής Αρχής και οι δημότες ενημερώνονται μέσω φημών.
Σελ. 88. Στον Τομέα 3 «Περιβαλλοντικές υποδομές» στο «Περιορισμούς» πρέπει να αναφερθεί η χαρακτηριστική αδράνεια του Δήμου, για να πράξει τα νόμιμα σε περιπτώσεις παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμα και στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης. Έχει γνώση από ποιους συμβαίνει αυτό και προκλητικά κάνει τα στραβά μάτια.
Σελ. 88. Στον Τομέα 3 «Περιβαλλοντικές υποδομές» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η αξιοποίηση των πηγών του παλιού Βάρνακα για την ύδρευση της Δ.Ε. Αλυζίας με πολύ καλής ποιότητας νερό.
Σελ. 89. Στον Τομέα 4 «Αστική ανάπτυξη» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η έλλειψη οργανωμένου μηχανισμού έγκαιρου εντοπισμού – καταγραφής - επίλυσης θεμάτων βλαβών και προβλημάτων σε θέματα καθαριότητας, ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού. Ο υφιστάμενος μηχανισμός είναι η προφορική γνωστοποίηση και η καλή θέληση και μνήμη των αρμοδίων. Επίσης πρέπει να υπάρξει η βούληση για εφαρμογή του υπάρχοντος σχεδίου πόλης Μύτικα. Σύνταξη πράξεων αναλογισμού και προσκύρωσης σε συνεργασία με την Πολεοδομία ώστε να διανοιχτούν οι δρόμοι και οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι.
Σελ. 89. Στον Τομέα 4 «Αστική ανάπτυξη» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη εκπόνησης - έγκρισης μελέτης Σχεδίου Χωροταξικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΑΠ) για την Δ.Ε. Αλυζίας (το έχετε στο πρόγραμμα σας). Έχουμε ήδη αργήσει να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και αυτήν την καθυστέρηση αρχίζουμε να την πληρώνουμε ήδη. Πρέπει να ορίσουμε τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και τις υποδομές που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί αυτή, ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και να βιώνουμε εσαεί μία κατάσταση όπου όλα επιτρέπεται και μπορούν να γίνουν παντού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ιχθυοκαλλιέργειες, όπου αν αφήσουμε την κατάσταση, θα δούμε σε λίγα χρόνια να γεμίζει κλουβιά όλη η παραλιακή διαδρομή από Αστακό μέχρι Μύτικα η οποία ενδείκνυται για τουριστική ανάπτυξη.
Σελ. 89. Στον Τομέα 4 «Αστική ανάπτυξη» στο «Περιορισμούς» πρέπει να αναφερθεί η χαρακτηριστική αδράνεια του Δήμου να πράξει τα νόμιμα, σε οφθαλμοφανείς περιπτώσεις όπου υπάρχει υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος από νόμιμες και αυθαίρετες κατασκευές, που δεν συνάδουν με την τοπική αρχιτεκτονική.
Σελ. 90. Στον Τομέα 5 «Λοιπές Τεχνικές υποδομές» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η έλλειψη καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Μύτικα, που λόγο αμέλειας εκκρεμεί πολλά χρόνια ήδη. Επίσης πρέπει να αναφερθεί η ανεπάρκεια χερσαίων λιμενικών χώρων και υποδομών για τις ανάγκες του λιμένα Μύτικα.
Σελ. 90. Στον Τομέα 5 «Λοιπές Τεχνικές υποδομές» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η αξιοποίηση της παραλίας μήκους 3,5 Km από όρια οικισμού Μύτικα μέχρι το Ξενοδοχείο «ΘΕΣΜΟΣ». Ένα από τα ποιο όμορφα κομμάτια του Δήμου μας, για το οποίο πρέπει να υπάρξει μία συνολική μελέτη που να προβλέπει κατασκευή παραλιακού δρόμου με πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο εκατέρωθεν και στο κέντρο διάζωμα πλάτους 3 - 3,5 μέτρων για κυκλοφορία οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα. Κατασκευή με υλικό που να δένει με το περιβάλλον, κατά την γνώμη μου λευκή πέτρα. Επισημαίνουμε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή στο παρελθόν έχει υπάρξει απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής (λωρίδα) και αποζημίωση των ιδιοκτητών.

3. Προτάσεις επί του θεματικού τομέα «Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Παιδεία και Πολιτισμός και Αθλητισμός».
Σελ. 96. Στον Τομέα 1 «Δημόσια Υγεία» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η απροθυμία έλευσης και στελέχωσης των Π.Ι. Ιατρείων και του Κ.Υ. Μύτικα με αγροτικούς Ιατρούς, με αποτέλεσμα στην πραγματικά απομονωμένη και δυσπρόσιτη περιοχή της Δ.Ε. Αλυζίας, να υπάρχουν οξύτατα προβλήματα στο τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Σελ. 96. Στον Τομέα 1 «Δημόσια Υγεία» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η θεσμοθέτηση μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου, επιδότησης ενοικίου για τους αγροτικούς Ιατρούς του Κ.Υ. Μύτικα και των Π.Ι. Πιστεύουμε ότι η δαπάνη είναι πολύ μικρή, πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλη αξία και είναι ακριβώς στο πυρήνα της αποστολής της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε σε άλλες παράλογες και ανώφελες δαπάνες της Κοινωφελούς, γιατί εκεί θα γίνουμε αρκετά κακοί.
Σελ. 97. Στον Τομέα 3 «Πολιτισμός» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη σαφούς καθορισμού των πολιτιστικών πεδίων που προωθούμε για ανάπτυξη και επίσης να μπει το κριτήριο του πλουραλισμού και των διαφορετικών αντικειμένων. Επίσης συντήρηση, εξοπλισμός με κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και στήριξη του πανέμορφου κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Πνευματικού Κέντρου Μύτικα.
Σελ. 98. Στον Τομέα 4 «Παιδεία και Δια Βίου Μάθηση» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου με εργαζομένους με δίμηνη σύμβαση, κάτι εντελώς αντιπαιδαγωγικό – αντιεκπαιδευτικό, που δυστυχώς έγινε με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής.
Σελ. 98. Στον Τομέα 5 «Αθλητισμός» στα «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη συγχώνευσης αθλητικών συλλόγων.

4. Προτάσεις επί του θεματικού τομέα «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση».
Σελ. 110. Στον Τομέα 1 «Αγροτική Παραγωγή» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη δημιουργίας αλλά και συντήρησης του μεγάλου δικτύου αγροτικών δρόμων του Δήμου μας.
Σελ. 110. Στον Τομέα 1 «Αγροτική Παραγωγή» στο «Περιορισμοί» πρέπει να αναφερθεί η στρεβλή συνεταιριστική νοοτροπία, που μετέτρεψε τους συνεταιρισμούς σε παραμάγαζα και μικρομάγαζα διαφθοράς, συναλλαγής και διαπλοκής αντί για εργαλείο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα.
Σελ. 110. Στον Τομέα 2 «Υδατοκαλλιέργειες» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η έλλειψη σαφούς θέσης του Δήμου Ξηρομέρου για το θέμα των συγκρούσεων χρήσης γης μεταξύ του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών και του Τουρισμού. Ο Δήμος δεν πρέπει να έχει απλώς ξεκάθαρη θέση μόνο στα χαρτιά, αλλά πρέπει αυτή την θέση να την στηρίζει με πράξεις και ενέργειες ενίοτε και δυναμικές μιας και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για το μέλλον του τόπου. Το Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΠΧΣΑΑΥ) υπάρχει, ισχύει και είναι νόμος του κράτους, το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά αν σε αυτό το μεγάλο θέμα ο Δήμος δεν διεκδικήσει αυτό που στα χαρτιά λέει πως πιστεύει, τότε δεν έχει καμία αξία. Αυτό δεν συμβαίνει από το Δήμο Ξηρομέρου και είναι φανερό. Προνομιακές σχέσεις διαπλοκής και ψηφοθηρικές τακτικές τον εμποδίζουν να πάρει καθαρή θέση.
Σελ. 111. Στον Τομέα 3 «Τουρισμός» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη ο Δήμος Ξηρομέρου να θέσει υψηλά στις προτεραιότητες του τον συγκεκριμένο τομέα κάτι που κατά την γνώμη μου δεν συμβαίνει. Αυτό φαίνεται από πλείστα παραδείγματα που δείχνουν ένα Δήμο ο οποίος δεν κάνει ούτε εκείνες τις απλές κινήσεις που περνάνε από το χέρι του ώστε να στηρίξει τον Τουρισμό της περιοχής. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζεται εχθρικά από όλες τις δημοτικές αρχές και από την σημερινή.

5. Προτάσεις επί του θεματικού τομέα ««Εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και οι οριζόντιες υπηρεσίες.
Σελ. 122. Στον Τομέα 1 «Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη πλήρους εφαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ξηρομέρου και η εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στον ΟΕΥ.
Σελ. 122. Στον Τομέα 2 «Ανθρώπινο δυναμικό» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η σωστή ιεράρχηση εκ μέρους του Δήμου για το τι είδους προσωπικό έχει άμεση ανάγκη ο Δήμος Ξηρομέρου. Αυτό πρέπει να είναι πάντα και μόνο το κριτήριο επιλογής και όχι άλλα. Όταν λέμε προσωπικό εννοούμαι κάθε εργαζόμενο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με τον Δήμο.
Σελ. 123. Στον Τομέα 3 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η μικρή απόδοση των χρημάτων που επενδύονται από το Δήμο στο συγκεκριμένο τομέα.
Σελ. 123. Στον Τομέα 3 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η ανάγκη στροφής του Δήμου Ξηρομέρου προς το ανοικτό λογισμικό, ώστε πολύ εύκολα και με ελάχιστο οικονομικό κόστος να δημιουργήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σήμερα αυτό που συμβαίνει είναι μεγάλη σπατάλη χρημάτων με αμφίβολο αποτέλεσμα. Επίσης θα πρέπει με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό να γίνεται απ’ ευθείας μετάδοση ή μαγνητοσκοπημένη μετά από λίγο όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Επιτροπών.
Σελ. 123. Στον Τομέα 4 «Κτιριακή υποδομή και τεχνικός εξοπλισμός» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί η εσφαλμένη λειτουργία του τρόπου προμηθειών, όπου δεν γίνεται έρευνα αγοράς με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους κτήσης. Τα κριτήρια είναι άλλα.
Σελ. 124. Στον Τομέα 5 «Οικονομικά και περιουσία» στο «Προβλήματα/ανάγκες» πρέπει να αναφερθεί το πολύ απλό ότι τα χρήματα των δημοτών δεν πιάνουν τόπο με κύριο πρόβλημα τις ατελείωτες απ’ ευθείας αναθέσεις. Μία διαχρονική ιστορία, όπου η κατ’ εξαίρεση διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως αυτή σαφώς προβλέπεται από την νομοθεσία (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, που λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, μπορεί «…ν’ αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»), στην Χώρα μας και στον Δήμο μας έχει γίνει ο κανόνας και μιλάω και για τα προηγούμενα χρόνια του τέως Καποδιστριακού Δήμου Αλυζίας, του Καλλικρατικού Δήμου Ξηρομέρου, αλλά δυστυχώς και για την νέα δημοτική αρχή που μέσα σε δεκαπέντε περίπου μήνες μας έχει δείξει σαφή δείγματα ότι θα βαδίσει στον ίδιο δρόμο των ατελείωτων απ’ ευθείας αναθέσεων.
Μέχρι αυτή την στιγμή οι απ’ ευθείας αναθέσεις του Δήμου μας τα δύο χρόνια θητείας σας έχουν ξεπεράσει τα 2.500.000 €, ποσό αρκετά μεγάλο έως εξωπραγματικό για ένα τόσο μικρό σε μέγεθος Δήμο.
Η πρόταση μου κ. Δήμαρχε είναι ότι αυτό το καθεστώς των ατελείωτων απ' ευθείας αναθέσεων πρέπει να αλλάξει. Είναι αδιαφανές και μη σύννομο μιας και με μία απλή ανάγνωση των αριθμών, βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, εκπόνηση μελέτης κι εκτέλεση έργου που γίνεται στον Δήμο, γίνεται με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, η οποία κατά τον νόμο πρέπει να ακολουθείται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες και να αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι τα σχολεία κάθε Σεπτέμβριο ανοίγουν, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι έρχεται ο χειμώνας, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι τα οχήματα του Δήμου κάθε χρόνο ασφαλίζονται και συντηρούνται, δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ότι χρειάζονται αναλώσιμα για την ύδρευση και τον ηλεκτροφωτισμό κ.λπ. και δεν λέμε άλλα….
Πολύ περισσότερο απ’ αυτό, δεν επιτρέπει (ο νόμος) τις λεγόμενες κατατμήσεις έργων (χωρισμός σε τμήματα), ώστε να φτάσουν στο ποσό που επιτρέπεται η απ' ευθείας ανάθεση. Εκείνος που προβαίνει σε κάτι τέτοιο, διαπράττει αδίκημα κακουργηματικό που ισοδυναμεί με υπεξαίρεση χρημάτων κι άλλα βαριά παραπτώματα.
Κατά την γνώμη μας πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων και να οριστεί σαν κανόνας η διαδικασία των πραγματικών, αδιάβλητων ανοικτών πρόχειρων διαγωνισμών και σαν εξαίρεση οι απευθείας αναθέσεις (και ο νόμος αυτό λέει).
Επίσης όπου έχουμε απ' ευθείας αναθέσεις να γνωστοποιείται εγκαίρως η πρόθεση του Δήμου στην ιστοσελίδα του και να παίρνει προσφορές τουλάχιστον από δύο υποψήφιους αναδόχους, με τις προσφορές να δημοσιοποιούνται μαζί με την ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απ' ευθείας ανάθεσης.
Εννοείται ότι οι επιλεκτικές προτιμήσεις αναδόχων πρέπει να λάβουν τέλος και όλοι οι εργολάβοι και οι προμηθευτές να μπουν ανοικτά στο παιχνίδι των προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών κι εκτέλεσης έργων, χωρίς αποκλεισμούς με παιδιά και αποπαίδια, με αρεστούς και μη αρεστούς. Με τέτοια πτώση της αγοράς που υπάρχει σήμερα, ο Δήμος αν απευθυνθεί σε όλους τους εργολάβους, μελετητές και προμηθευτές χωρίς εξαιρέσεις, μέσω του ανταγωνισμού μεταξύ τους ώστε να πάρουν την δουλειά, θα εξασφαλίσει πολύ καλές τιμές και μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για τον Δήμο.
Ο Δήμος πρέπει να ορίσει τους κανόνες και να είναι γνωστοί σε όλους. Ναι να στηριχτούν οι τοπικοί εργολάβοι συμφωνούμε, αλλά ο Δήμος να πάρει πραγματικό και μετρήσιμο έργο και οι τοπικοί εργολάβοι να πάρουν την εύλογη αμοιβή, δηλαδή να κερδίσουν και τα δύο μέρη.
Το τι συμβαίνει αυτή την στιγμή και ένας αδαής και μη δημότης του Δήμου Ξηρομέρου, άμα διαβάσει την λίστα των απ’ ευθείας αναθέσεων με τα ονόματα των αναδόχων καταλαβαίνει τι γίνεται. Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου… ή άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για να το πω λαϊκά.
Επιτέλους αυτή η ιστορία πρέπει κάποτε να τελειώσει.
Επίσης όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι επιτροπές παραλαβής και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, έχουν ατομική ευθύνη να εμποδίζουν και να αποτρέπουν αν τυχόν συμβαίνουν μη σύννομα πράγματα και πέφτουν στην αντίληψη τους.
Εμείς έχουμε διαμορφώσει την πεποίθηση, παρακολουθώντας την οικονομική διαχείριση του Δήμου, ότι τα λεφτά των δημοτών δεν πιάνουν τόπο και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με αυτή την δημοτική αρχή, αλλά συνέβαινε και με την προηγούμενη, αλλά και στον τέως Δήμο Αλυζίας.
Αν αυτό δεν αλλάξει δραστικά, ο Δήμος Ξηρομέρου θα μοιάζει με τρύπιο τενεκέ που χάνει από παντού και τα λίγα χρήματα των δημοτών δεν αξιοποιούνται και αυτά. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε άσπρη μέρα στον ταλαίπωρο Δήμο μας.
Επίσης μέγα πρόβλημα για τα οικονομικά του Δήμου είναι τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη. Σύμφωνα με παλαιότερη ενημέρωση του δημοτικού συμβούλου κ. Τζαχρήστα οι ανείσπρακτες οφειλές προς τον Δήμο (θετική ζημία), φτάνουν στο ύψος των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ και υπάρχει (;) η υπόθεση οφειλής 4,7 εκατομμυρίων ευρώ της Αστακός Terminal σύμφωνα με τον προηγούμενο Δήμαρχο κ. Πυθαγόρα Σαμαρά, για την οποία ακούγαμε για δικαστική τους διεκδίκηση, αλλά ξαφνικά δεν ξανακούσαμε τίποτα.
Θα θέλαμε να μάθουμε και από εσάς αν επιβεβαιώνετε τα νούμερα ή αν είναι διαφορετικά;
Επίσης τι πρόκειται να κάνετε για να μπορέσετε να εισπράξετε όλα ή μέρος από αυτά; Προχωρά η ρύθμιση των οφειλών που εξαγγείλατε;
Είναι αδιανόητο να υπάρχουν δημότες που εκπληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, κάποιοι τους ονομάζουν κορόιδα, και δημότες που δεν πληρώνουν.
Ποιοι είναι αυτοί που εξ επαγγέλματος χρωστάνε και δεν είναι προϊόντος της οικονομικής χρήσης; Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους θα μας κάνει να καταλάβουμε πολλά.
Εννοείται για τους συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική δυσκολία, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που λόγω της οικονομικής κρίσης βρέθηκαν σε πραγματική αδυναμία να ανταποκριθούν, θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη κατά περίπτωση αντιμετώπιση.
Σελ. 124. Στον Τομέα 5 «Οικονομικά και περιουσία» στο «Δυνατότητες» πρέπει να αναφερθεί η διαδικασία διαχείρισης του χρέους του Δήμου, που θα αποτελέσει θηλιά στο λαιμό της δημοτικής αρχής. Διακανονισμός χρεών, ανατροφοδότηση και γενικά να εξεταστούν όλα τα εργαλεία που υπάρχουν ώστε να μειώσουμε το δυσβάσταχτο χρέος. Μεγάλη δυνατότητα είναι επίσης η χρήση του προγράμματος εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή και ελπίζω όλες οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τους φορείς - μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης να ληφθούν υπ’ όψη. Επίσης καλό θα είναι αν ο Δήμος επιθυμεί πραγματική και όχι προσχηματική διαβούλευση να το πράξει άμεσα σε επίπεδο Δ.Ε. και Τ.Κ. και όχι να το θυμηθεί το τελευταίο έτος της θητείας της. Έτσι θα αποκτήσει ουσιαστικό νόημα η ύπαρξη της Επιτροπής Διαβούλευσης και δεν θα είναι διακοσμητική η ύπαρξη της, απλώς για να βγάλουμε την υποχρέωση που εκ του νόμου υπάρχει.

Με τιμή

Βασίλειος Σούλας

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.