Γενικοί άξονες προτάσεων της δημοτικής παράταξης «Το Ξηρόμερο αλλάζει» επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ξηρομέρου.


Το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, έπρεπε να είχε γίνει πριν 2 χρόνια σχεδόν. Αργήσαμε πολύ και χάθηκε αδικαιολόγητα πολύς χρόνος. Βρισκόμαστε ακόμα στη πρώτη φάση υλοποίηση της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, στον Στρατηγικό Σχεδιασμό σε γενικούς άξονες και μέτρα και τον καθορισμό του οράματος του Δήμου. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον από δω και πέρα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη Β’ φάση (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ειδικευμένοι στόχοι - έργα - δράσεις, νέα διαβούλευση, προϋπολογισμός δράσεων, δείκτες αξιολόγησης κλπ) και τελική ψήφιση από το Δ.Σ του ολοκληρωμένου πλέον Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ο μικρός Δήμος μας βρίσκεται πολύ πίσω σε ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, σε σχέση με τους περισσότερους Δήμους της χώρας. Γνωρίζουμε όλοι τι θέλουμε, αλλά βρισκόμαστε και εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης της χώρας, γι αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι επιθυμούμε να γίνει και στο μπορεί να υλοποιηθεί. Επιβάλλεται όμως να καταγράψουμε κάθε Στρατηγικό, τακτικό αντικειμενικό σκοπό και δράση, να ιεραρχήσουμε σε βραχυπρόθεσμο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στόχο και να προχωρήσουμε κατά έτος, σύμφωνα με το πενταετές, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεργασία με τους όμορους Δήμους, τη Περιφέρεια και τη κεντρική εξουσία,για προγράμματα τοπικής - περιφερειακής ή γενικής ανάπτυξης. 
Τα οικονομικά του Δήμου μας είναι πενιχρά και να επιζητήσουμε- διεκδικήσουμε με πείσμα και αποφασιστικότητα περιφερειακά - κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για τους μεγάλους άξονες και στόχους ανάπτυξης κατά περιοχή και οικισμό.
Όλοι οι Δήμοι σχεδόν έχουν τους ίδιους άξονες και στόχους και είναι λογικό. Πιστεύουμε ότι ήταν άσκοπη σπατάλη η ανάθεση με σημαντική δαπάνη σε εξωτερικό σύμβουλο - ανάδοχο για την υποβοήθηση του έργου. Έχουμε αξιόλογους υπαλλήλους και ειδικούς συμβούλους. Με τη βοήθεια όλων μας, τις προτάσεις φορέων, συλλόγων και δημοτών του δήμου μας και τις προβλεπόμενες διαβουλεύσεις θα κατορθώναμε να συντάξουμε το πρόγραμμα. 
Ας μη μείνουμε όμως εκεί. Όλοι μαζί να κινηθούμε για έναν κοινό σκοπό, την ανάπτυξη στο Ξηρόμερο και την ευημερία των πολιτών του. Εμείς ως παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου ψηφίσαμε ναι κατ αρχήν στους γενικούς άξονες και μέτρα που βλέπουμε ότι κινούνται σε σωστή βάση.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
1. Είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Ξηρομέρου, σε σύμπλευση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού εθνικό και περιφερειακό - τοπικό επίπεδο και την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με βάση τη νομοθεσία. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης και για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών πρέπει να αξιοποιούνται τα στοιχεία εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, που πρέπει να τηρούνται στις βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών του Δήμου.
3. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του με σκοπό τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης, που είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών.
4. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος με απώτερους σκοπούς:
α. Τη προστασία και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στις τεχνικές υποδομές και τα δίκτυα εξυπηρέτησης.
β. Τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς της Υγείας, της κοινωνικής πολιτικής, της Παιδείας και της ενσωμάτωσης, του πολιτισμού, και του αθλητισμού.
γ. Την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και της απασχόλησης.
δ. Τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού.
ε. Τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.
στ. Τη συμβολή που πρέπει να επιζητήσουμε για την ανάπτυξη της περιοχής του Ξηρομέρου από τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι κπ), τους γειτονικούς Δήμους και τους λοιπούς φορείς κρατικούς φορείς και Περιφέρεια.

Με βάση τα παραπάνω οι κύριοι άξονες και στόχοι πέραν ή συμπληρωματικά αυτών που αναφέρονται στην εισήγηση του σχεδίου της δημοτικής αρχής είναι:
1. Πρώτη βασική προτεραιότητα η υγεία, με ανάγκη συνεχούς μέριμνας και παρεμβάσεων- απαιτήσεων προς υπεύθυνους φορείς, να αυξηθούν οι παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών, να οργανωθούν και να λειτουργήσουν σωστά τα Κ.Υ και τα Περιφερειακά - Ιατρεία των χωριών μας. Μέριμνα με συνεχείς παρεμβάσεις για την επαύξηση της ασφάλειας των πολιτών (αναγκαία αστυνομικά τμήματα - λιμενικοί - πυροσβεστικοί σταθμοί - δασονομεία κλπ)
2. Να μείνουν οι νέοι μας στο Ξηρόμερο, να μειωθεί η ανεργία και να σταματήσει η εσωτερική μετανάστευση των δημοτών μας, ο γηρασμός και ο μαρασμός των οικισμών. Ταυτόχρονα να προστατευθούν όλες οι ευπαθείς ομάδες, να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι κοινωνικές δομές σε όλα τα προγράμματα και προγράμματα καταπολέμησης φτώχειας (Βοήθεια στο σπίτι - Παιδικοί σταθμοί - ΚΔΑΠ, ίδρυση κοινωνικών παντοπωλείων - ιατρείων - φαρμακείων, σχεδιασμός και οργάνωση να μπουν οι βάσεις για να λειτουργήσουν ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και δημοτικά γηροκομεία).
3. Άμεση προτεραιότητα για τη σύνταξη μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) για την να μπουν οι βάσεις και να δημιουργηθεί επιτέλους στο Ξηρομέρο το κατάλληλο οικιστικό περιβάλλον για την ποιοτική διαβίωση των συμπολιτών μας. Τα πάντα σχεδόν, ξεκινούν απ εδώ, διότι το ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ κατατείνει:
- στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου.
- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων.
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας.
- στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου.
Δηλαδή μέσα από το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκσπώνται όλοι σχεδόν οι άξονες και τα μέτρα για εκδήλωση ενεργειών και υλοποίηση για:
α. Την προστασία του περιβάλλοντος τόσο στη παραλιακή περιοχή του Δήμου όσο και στο εσωτερικό. Τον σαφή καθορισμό των περιοχών για αγροτική - κτηνοτροφική - βιομηχανική - βιοτεχνική - τουριστική ανάπτυξη. Γνωρίζοντας εξ αρχής το είδος ανάπτυξης δραστηριότητας για κάθε περιοχή θα υπάρχουν και οι ανάλογες ενέργειες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων - επενδύσεων τόσο από τον ντόπιο πληθυσμό όσο και από εξωτερικούς επενδυτές.
Η νομική οριοθέτηση δια του ΣΧΟΟΑΠ, όλων των περιοχών του Δήμου για κάθε δραστηριότητα - οικιστική οργάνωση, οι κατάλληλες οδικές και λοιπές υποδομές (ρεύμα - νερό), θα φέρουν επενδυτές στη περιοχή του Ξηρομέρου, οι οποίοι δεν θα έχουν τον φόβο οικονομικής καταστροφής τους.
Παραθέτουμε ως παράδειγμα το μείζον της παραλιακής περιοχής του Μύτικα, η οποία να ορισθεί μόνο για τουριστική εκμετάλλευση, (ξενοδοχειακά συγκρότηματα - πλαζ - μαρίνες), αποτρέποντας έτσι τη προσπάθεια κάποιου άλλου επενδυτή να αιτηθεί για την ίδια περιοχή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας. Οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας να οριοθετηθούν σε κατάλληλες περιοχές που δεν βλάπτουν τις λοιπές επενδύσεις και δραστηριότητες των κατοίκων που αρμόζουν για τις τουριστικές αυτές περιοχές.
β. Την άμεση και επιτακτική ανάγκη για κατασκευή - ανακατασκευή του οδικού δικτύου από Ε.Ο προς Πλατυγιάλι και έδρα Δήμου μέχρι Μύτικα και των αξόνων από Κουβαρά προς Φυτείες - Αστακό και Παπαδάτο - Αετό - Κανδήλα - Μύτικα, (Υπάρχουν έτοιμες προμελέτες και μελέτες από δεκαετίας τουλάχιστον). Επισκευή συντήρηση λοιπού εσωτερικού δικτύου μεταξύ οικισμών (Χρυσοβίτσα - Πρόδρομος - Αγράμπελλα - Πηγάδια - Στρογγυλοβούνι - Παλαιομάνιννα). Είναι καταφανές ότι θα έχουμε επίτευξη αλματώδους ανάπτυξης. (Άνετη πρόσβαση - γρήγορη προσέγγιση σε τουριστικές περιοχές και περιοχές βιοτεχνικών - βιομηχανικών - γεωργικών - κτηνοτροφικών - εμπορικών εκμεταλλεύσεων κλπ).
γ. Την πλήρη ενεργοποίηση του διακομιστικού ρόλου του λιμένος του Πλατυγιαλίου και τη προβολή πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Δήμο, σε συνεργασία με την ΝΑΒΙΠΕ και Υπουργείο, για την εκεί εγκατάσταση - λειτουργία, Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Θα υπάρξει έτσι μεγάλη ανάπτυξη με τον κύκλο εργασιών, και εξεύρεση εκατοντάδων θέσεων εργασίας για τους νέους μας.
Χώροι βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης μπορούν να οριοθετηθούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, μετά από τη σχετική μελέτη σκοπιμότητας, για να μη επηρεάζονται οι υπάρχουσες καλλιέργειες και ασχολίες των κατοίκων και οι εν γένει μελλοντικές δυναμικές τους ανάπτυξης.
δ. Την Προστασία - ανάδειξη - προβολή και πλήρη αξιοποίηση των λιμνών της Αμβρακίας και του Οζερού για αγροτουρισμό - οικοτουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη (παραλίμνιο χωριό - προβλήτες - οικοπολιτιστικών μονοπατιών - ποδηλατόδρομων - χώρων αναψυχής - ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος - τουριστικά πλοιάρια κλπ). (Υπάρχουν προμελέτες). Ανάλογες δράσεις (μονοπάτια περιπατητικών διαδρομών - παρατηρητήρια - χώροι αναψυχής), για περιοχές Λιγοβιτσίου - βελανιδοδάσους Προδρόμου - Αγραμπέλλων, όρους Πεταλά (Θύαμις), αρχαίου φράγματος και παλαιού παραδοσιακού οικισμού Βάρνακα, περιοχή Αγ. Παρασκευής Κανδήλας, συμπλέγματος παλαιών παραδοσιακών οικισμών Καραϊσκάκη - Βασιλόπουλου και ορεινής περιοχής Βλυζιανών κλπ. Για τα παραπάνω θα πρέπει να αλλάξει η προταθείσα γενική ιεράρχηση προτεραιοτήτων από χαμηλή, σε μέση έως υψηλή.
ε. Την ολοκληρωμένη παρέμβαση στο θαλάσσιο μέτωπο και της χερσαίας ζώνης των λιμένων Αστακού και Μύτικα με την θεσμοθέτηση και χωροθέτηση όλων των υποστηρικτικών δομών για την ενδυνάμωση και πολλαπλασιασμό των θαλασσίων μεταφορών προς Ιθάκη, Κεφαλλονιά και Λευκάδα - Κάλαμο - Καστό και λοιπών δραστηριοτήτων (τουρισμός - αλιεία - ναυταθλητισμός κλπ).
4. Εξοικονόμηση ενέργειας, με:
(1) Προώθηση - προσκλήσεις ενδιαφέροντος κατασκευής χρήσης ανάλογων εγκαταστάσεων (πχ βιοκαύσιμα) σε αυστηρώς καθοριζόμενες περιοχές που δεν βλάπτουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον (Πλατυγιάλι), καθώς και άλλων καθαρών ΑΠΕ, όπως αιολικής ενέργειας (ορεινές περιοχές Ακαρνανικών Αρχοντοχωρίου - Παναγούλας - Βάρνακα - Κανδήλας και όρους Πεταλά Φυτειών - Παπαδάτου).
(2) Ενεργειακή απόδοση κτηρίων με φωτοβολταϊκά συστήματα - πάνελς, σε κάθε δημοτικό κτήριο, σχολεία - γυμνάσια - λύκεια, παιδικούς σταθμούς , ΚΔΑΠ, ΤΟΕΒ, αντλιοστάσια, για αυτάρκεια ρεύματος και εξοικονόμηση μεγάλων δαπανών κατανάλωσης. (Εξαιρετικά υψηλής προτεραιότητας) 
5. Επάρκεια και καταλληλότητα πόσιμου ύδατος τόσο για την ευρύτερη περιοχή του Αστακού, όσο και για τις περιοχές της Αλυζίας με αντικατάσταση - επέκταση δικτύων ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών ύδατος. Άμεση εκπόνηση μελέτης για πλήρη εκμετάλλευση των υπαρχουσών πηγών, και επαναλειτουργία - κατασκευή νέου αγωγού για τους οκτώ (8) οικισμούς του πρώην ΣΥΚΞ που έχουν σοβαρό πρόβλημα επάρκειας και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. (Εκτός της οριστικής επίλυσης για την επάρκεια του αγαθού αυτού, θα υπάρξει και οικονομία πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ το έτος, από τη παύση λειτουργίας των αντλιοστασίων των γεωτρήσεων).
6. Σε κάθε πόλη - κωμόπολη - οικισμό πλήρες σύστημα υπονόμων απορροής ομβρίων υδάτων. Επέκταση η κατασκευή δικτύων υπονόμων ακαθάρτων και αντιστοίχων ΕΕΛ στη πόλη του Αστακού (συμπεριλαμβάνοντας Καραϊσκάκη και Βασιλόπουλο), στο σύμπλεγμα των οικισμών Κανδήλας - Βάρνακα - Μύτικα και Φυτειών - Παπαδάτου.
7. Βελτίωση ή κατασκευή υποδομών άρδευσης. Πλήρη εκμετάλλευση χειμάρρων και μεγάλων ρεμάτων Δήμου, με τη δημιουργία ομβροδεξαμενών και κοιλαδοφραγμάτων (τύπου Βάρνακα) για επίλυση αναγκών άρδευσης σε αγρότες και ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων. Μελέτες πλημμυρικής παροχής σε υφιστάμενα ρέματα χείμαρρους, οριοθέτηση κοίτης και κατασκευή αντιπλημμυρικών φραγμάτων και αναχωμάτων. Αξιοποίηση του φράγματος Αχυρών με επέκταση σχεδίων αγωγών και δεξαμενών για άρδευση περιοχών Μπαμπίνης - Παπαδάτου - Φυτειών και Μαχαιρά. 
8. Ανάδειξη - Αξιοποίηση - Προβολή - Προστασία των αρχαιολογικών - ιστορικών - θρησκευτικών χώρων ιδιαιτέρου κάλλους (πχ Λιγοβίτσι, Αγ. Γεώργιος Μπαμπίνης, Αγ Στέφανος Παπαδάτου αρχαιολογικοί χώροι Αλυζίας - Παλαιομάνινας - Χρυσοβίτσας κλπ). Δημιουργία μουσείων λαϊκής - παραδοσιακής τέχνης τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων - δημιουργία πνευματικών κέντρων και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, υφισταμένων δημοτικών κτιρίων, ανά Δημοτική Ενότητα.
9. Σύνταξη και υλοποίηση μελετών αναπαλαίωσης - λειτουργίας ιστορικών ανεμόμυλων - πηγαδιών Ξηρομέρου, αναστυλώσεις διατηρητέων μνημείων, ανάπλασης ευρύτερης περιοχής, προσβάσεις- δημιουργία χώρων αναψυχής κατά περίπτωση.
10.   Υλοποίηση υπαρχόντων μελετών και σύνταξη νέων για ανάπλαση φυσικού περιβάλλοντος και δασική αναψυχή υφισταμένων ή μη δημοτικών δασοκτημάτων των οικισμών του Δήμου.
11. Συντήρηση – επισκευή υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα. Προβλεπόμενοι χώροι άθλησης σε κάθε σχολικά μονάδα.
12. Αποκέντρωση και προβλεπόμενη ισοκατανομή μαθητικού πληθυσμού οικισμών σε υφιστάμενες παραπλήσιες σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με διευθυντές σχολικών μονάδων, αρμόδιες προϊστάμενες διευθύνσεις και οικογένειες μαθητικού πληθυσμού.
13. Ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τις αγροτικές κτηνοτροφικές δραστηριότητες το περιβάλλον, το τουρισμό και την ενέργεια. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση νέων ηλικιακά ανέργων. Ενέργειες ίδρυσης Κ.Ε.Κ σε κοινά επαγγέλματα (αγροτικών - κτηνοτροφικών δράσεων, οικοδομικών εργασιών, τουριστικών δράσεων κλπ)
14. Συντονισμένη αξιοποίηση παρεμβάσεων και δικτύων κοινωνικού εθελοντισμού που καλούνται να υποστηρίξουν ή να συμπληρώσουν το έργο του Δήμου (εθελοντές πολίτες - Πολιτιστικοί σύλλογοι τοπικοί και απόδημων Ξηρομεριτών, τοπικοί φορείς κλπ.).
15. Συντήρηση - επισκευή - ανακατασκευή χώρων άθλησης και παιδικών χαρών κατά περίπτωση οικισμού.
16. Ολοκληρωμένο δημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για όλες τις δημοτικές ενότητες, προώθηση της ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και τελικής επεξεργασίας των απορριμμάτων σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους.
17. Ανανέωση μηχανικού εξοπλισμού Δήμου - παλαιών και χρηματοβόρων οχημάτων (Μείωση κόστους χρήσης - καυσίμων).
18. Αυτάρκεια σε σκαπτικά - χωματουργικά μηχανήματα σε κάθε δημοτική ενότητα (Αγροτική οδοποιία - προσβάσεις σε κάθε αγροτική - κτηνοτροφική - εμπορική κλπ εργασία). 
19. Σημαντικότατη για τη παράταξή μας είναι η αυτάρκεια και η συνεχής μέριμνα για την καλυτέρευση της μικροκαθημερινότητας της ζωής των δημοτών μας με υδρονομείς για μετρήσεις και βλάβες δικτύου ύδρευσης, ηλεκτρολόγους για συντήρηση - επισκευή δημοτικού φωτισμού, ασφαλή πεζοδρόμια και προσβάσεις ΑΜΕΑ σε κάθε οικισμό και καθαριστές για όμορφους, καθαρούς νοικοκυρεμένους οικισμούς. (Οι δαπάνες με ιδιώτες είναι τεράστιες).

Συμπεράσματα.
α. Πιστεύουμε ότι καταδείξαμε σε γενικούς στόχους το όραμά μας για τον άνθρωπο, το τόπο μας και το περιβάλλον του. Όλα τα παραπάνω είναι πολλά, χρονοβόρα και δαπανηρά. Ξεπερνούν κατά πολύ τον πενταετή προγραμματισμό, αλλά όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να είναι καταγεγραμμένα ως όραμα και ελπίδα του Δήμου, να συμπληρώνονται να αναθεωρούνται, να ιεραρχούνται και να υλοποιούνται κατά έτος, σύμφωνα με τις δυνατότητες του Δήμου, της Περιφέρειας και των προς διάθεση κρατικών - ευρωπαϊκών κονδυλίων.
β. Όλοι μαζί (Διεπιστημονική ομάδα έργου (ΔΟΕ) και εκτελεστική επιτροπή, τεχνική υπηρεσία, δημοτικοί σύμβουλοι και συμβούλια τοπικών κοινοτήτων, σύλλογοι, φορείς και δημότες), να ειδικεύσουμε έγκαιρα με ακόμα πιο συγκεκριμένες προτάσεις, κατά περιοχή του Δήμους μας και κατά οικισμό τις συγκεκριμένες δράσεις και έργα.
Επίσης η τεχνική υπηρεσία να αναζητήσει στα αρχεία των πρώην Δήμων μελέτες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για να ιεραρχηθούν, επικαιροποιηθούν και προωθηθούν για χρηματοδότηση από περιφερειακά κρατικά κονδύλια.
γ. Πλείστες προτάσεων που αναφέρθηκαν έχουν και το χαρακτήρα εξειδικευμένης δράσης - έργου , με σκοπό την υποβοήθηση της δημοτικής αρχής για τη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου , επειδή έχει χαθεί ήδη αρκετός χρόνος για την σύνταξη του ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος.
δ. Απαραίτητη ανάγκη η ιεράρχηση του επιχειρησιακού προγράμματος σε:
1) Στρατηγικούς και τακτικούς ΣΤΟΧΟΥΣ.
2) Βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόσθεσμους και μακροπρόθεσμους αντικειμενικούς ΣΚΟΠΟΥΣ, 
3) Χαμηλής - μέσης και υψηλής προτεραιότητας ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
ε. Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να έχει γνώση όλων των προτάσεων (δημοτικής αρχής - παρατάξεων - κοινοτήτων - φορέων - δημοτών), με άμεσες και επιτόπου επισκέψεις στις δημοτικές ενότητες και αναγνώριση των περιοχών ενδιαφέροντος.
Να συνεργασθεί άμεσα με τη δημοτική αρχή, την τεχνική υπηρεσία και την εκτελεστική επιτροπή, καθώς και τα τοπικά συμβούλια, για να «παντρέψει» το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος και το ιδεατό - θεμιτό με το πραγματικό - ρεαλιστικό. Μόνον έτσι θα κατορθωθεί να συνταχθεί - εκτιμηθεί και το περίπου κατ αρχήν οικονομικό κόστος των τελικών εγκριθεισών προτάσεων, για να μπορούν να λειτουργήσουν και οι δείκτες αξιολόγησης στη συνέχεια.   
στ. Οι εποχές είναι δύσκολες, αλλά ο αγώνας πρέπει να γίνει με θέληση - όρεξη - μεράκι και αποφασιστικότητα. Εμείς θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια για το καλό των συνδημοτών και του τόπου μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.