Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτ/νίας.


Στις 3 Νοεμβρίου 2019 οι Μηχανικοί του Ν. Αιτωλοακαρνανίας προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται σε μία χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται και είναι απολύτως κομβική για το σύνολο του τεχνικού κόσμου.
Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά, έπειτα από μία μακρόχρονη και πολυεπίπεδη κρίση, κατά την οποία αποψιλώθηκε κάθε προηγούμενη πολιτική και κοινωνική βεβαιότητα και αλλοιώθηκαν εν τοις πράγμασι σταθερές, που σχετίζονται με θεσμούς και συνταγματικές ελευθερίες, έχει αρχίσει να αποτυπώνεται με όλο και πιο ευδιάκριτο τρόπο η εκκίνηση μιας επίπονης προσπάθειας ανάκαμψης της οικονομικής- και όχι μόνο – πορείας της χώρας μας. 
Στην εμπροσθοφυλακή αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο επιστημονικός και επαγγελματικός κλάδος των Μηχανικών, που φύσει και θέσει δύναται να αποδώσει με εύληπτο και αποκρυσταλλωμένο τρόπο το περίγραμμα αυτής της ανάκαμψης. Συνυφασμένος με την ανάπτυξη, ο ρόλος του Μηχανικού, δεν είναι απλώς ουσιωδώς απαραίτητος, αλλά καταλυτικός. 
Το πεδίο «επιχειρησιακής δράσης» προφανώς και δεν είναι απαλλαγμένο από πλείστες όσες δυσχέρειες. Ενδεικτικά, η διαρκής και άκρως επιθετική συρρίκνωση των βαθμών ελευθερίας του παραγωγικού συστήματος, έστω και εν είδει προσχηματικού προστατευτισμού κατά τα τελευταία έτη, η απολύτως παράλογη φορολογική επιβάρυνση του ελεύθερου επαγγέλματος, στην οποία προστέθηκε το διπλό άχθος των ασφαλιστικών εισφορών, η υποστελέχωση των ΥΔΟΜ και των τεχνικών υπηρεσιών, συνθέτουν τροχοπέδη πολλαπλής δυσκολίας ως προς την υπερκερασμό της.
Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας όμως, κατάφερε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στηριζόμενο στο υπερπολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο του, που είναι οι Μηχανικοί – μέλη του, να περάσει όρθιο από τα Καυδιανά δίκρανα της κρίσης και να παράξει ένα αξιομνημόνευτο έργο σε οριακές συνθήκες καχεξίας. Λαμβάνοντας μέρος στη ζύμωση και καθορισμό καινοφανών πανευρωπαϊκών όρων, όπως τα «ενεργειακά διαβατήρια», διοργανώνοντας καινοτόμες επιστημονικές και τεχνικές ημερίδες, εγείροντας τη δημόσια συζήτηση για το γεωστρατηγικό ρόλο της περιοχής ευθύνης του, αναδεικνύοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις αφειδώλευτες αναπτυξιακές δυνατότητες του Νομού μας καιπαράγοντας πολυσχιδές επιστημονικό έργο μέσω των Ομάδων Εργασίας του,κατόρθωσε να κερδίσει το στοίχημα της εξωστρέφειας και της διάχυσης της τεχνικής πληροφορίας στα ευρύτερα δυνατά πλάτη, καθιστώντας το επιστημονικό και κοινωνικό του στίγμα αειφανές. 
Με οδηγό και εχέγγυο αυτή την πορεία το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας φιλοδοξεί και την επόμενη περίοδο να διαδραματίσει έναν πολυσύνθετο ρόλο, με σαφή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 
Οι τέσσερις άξονες, στους οποίους θα εδραστεί η προσπάθεια ανάληψης αυτού του ρόλου είναι οι εξής:
α. Είναι προφανές, ότι η όποια ενέργεια με στόχο την αναπτυξιακή πρόοδο της περιοχής μας θα είναι εκ προοιμίου ατελέσφορη, εάν δε φέρει στο κέντρο της τους νέους και εν προκειμένω τους νέους Μηχανικούς. Το αποκαλούμενο «braindrain», που γιγαντώθηκε σαν φαινόμενο τα προηγούμενα χρόνια οφείλουμε να το μετουσιώσουμε σε «braingain». Για αυτό το λόγο τoTEE Αιτωλοακαρνανίας έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τη διοίκηση του ΤΜΕΔΕ, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, ώστε να δημιουργηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα Γραφείο Νέου Μηχανικού. Πιο συγκεκριμένα, ειδικά διαμορφωμένος χώρος ο οποίος θα εξοπλιστεί με το απαραίτητο hardware (ηλεκτρονικούς υπολογιστές, plotter, 3Dprintersκλπ), αλλά και κατάλληλο λογισμικό και γραμματειακή υποστήριξηθα χρησιμοποιείται από νέους μηχανικούς τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δηλαδή ο επαγγελματικός φορέας των μηχανικών, το ΤΕΕ, μετά την εγγραφή των νέων μελών του θα τους παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την έναρξη και ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Φιλοδοξία μας είναι η μόνιμη παρουσία αυτής της υποδομής να δημιουργήσει στο άμεσο μέλλον μια κοιτίδα για την επώαση και ανάπτυξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων (startups).
β. Τα μεγάλα έργα υποδομής στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Κάποια εξ αυτών έχουν ολοκληρωθεί, αρκετά όμως δολιχοδρομούν ναρκοθετώντας την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας. Για αυτό το λόγο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων κ. Κ. Καραμανλή, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα συμβάλλει με τις θέσεις και τις απόψεις του σε σχετική ομάδα παρακολούθησης υποδομών του νομού μας που θα λειτουργήσει στο ΥΠΟΜΕΔΙ και θα έχει ως φυσικό αντικείμενο τα προαναφερθέντα έργα.
γ. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και τώρα και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό μας. Οι μέχρι τώρα παλινωδίες και η εκ του προχείρου αντιμετώπιση αυτού του εξόχως σοβαρού ζητήματος από την κεντρική διοίκηση πρέπει να αναχαιτιστούν με την κατάθεση συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συσταθεί άμεσα ειδική Ομάδα Εργασίας, που θα στελεχωθεί από Πανεπιστημιακούς Μηχανικούς, οι οποίοι ως καθ’ ύλην αρμόδιοι θα διαμορφώσουν τις ακριβείς προτάσεις μας για αυτό το μείζον ζήτημα.
δ. Οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ανέδειξαν με τον πλέον εμφατικό τρόπο τη διάθεση και βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας για άρση του υφεσιακού αδιεξόδου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας στο σύνολό του. Αφουγκραζόμενοι αυτή την αναπόδραστη ανάγκη και υπηρετώντας πιστά τον θεσμικό μας ρόλο, αυτού του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, θα προχωρήσουμε στην υπογραφή εξειδικευμένων μνημονίων συνεργασίας με τους Δήμους της περιοχής μας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος αυτής της στενής συνεργασίας, την εποπτεία της οποίας θα έχουν οι Μόνιμες Χωρικές Επιτροπές του ΤΕΕ, οι οποίες ήδη λειτουργούν σε όλη την επικράτεια του Νομού μας, θα είναι η ανάδειξη όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, μέσα από το σχεδιασμό και την αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την πνευματική ιδιοκτησία των οποίων, θα έχουν οι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς. 
Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ότι όλοι οι Μηχανικοί της Αιτωλοακαρνανίας έχουν μπροστά τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια ιστορικού χαρακτήρα, η οποία συνοψίζεται στο τρίπτυχο: εξωστρέφεια, ανάπτυξη, πρόοδος.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ εντοπίζεται η αναπόδραστη ανάγκη ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Νομού με ρεαλιστικούς στόχους, που θα εκμεταλλεύεται τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και θα μας επιτρέπει να κινηθούμε συντεταγμένα στις απαιτούμενες διεκδικήσεις για την ανάπτυξη του τόπου μας.Η επένδυση στην καινοτομία, την αριστεία και την αειφορία, σε συνδυασμό με την αδιάλειπτη εξέλιξη της Τεχνολογίας μας παρέχουν όλα τα απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας μέσα από άοκνη προσπάθεια.
Στην προσπάθεια αυτή, δεσμεύομαι προσωπικά πως ο ρόλος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα συνεχίσει απρόσκοπτα να είναι κεντρικός και κομβικός. Με δύο λέξεις, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα αποτελέσει το επόμενο χρονικό διάστημα τον απαραίτητο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την περιοχή μας.
Η ημερολογιακή αφετηρία της 3ης Νοεμβρίου 2019, θα καταδείξει, με τη μαζική συμμετοχή των Μηχανικών του Νομού μας, ότι ο ρόλος αυτός θα είναι ουσιαστικός και θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον τεχνικό κλάδο και την περιοχή μας.
Έχοντας την τιμή να είμαι επικεφαλής του Ψηφοδελτίου «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.) – Συνεργαζόμενοι», που απαρτίζεται από έμπειρους, αλλά και νέους Μηχανικούς, με τη μέγιστη δυνατή διαστρωμάτωση ειδικοτήτωνκαι γεωγραφική κατανομή μέσω της εκπροσώπησης όλων των περιοχών του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, καλώ όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες του Περιφερειακού μας Τμήματος.
Στις 3 Νοεμβρίου πάμε μαζί τους Μηχανικούς και την Αιτωλοακαρνανία ψηλότερα. 

Με εκτίμηση 

Λίνος Μπλέτσας 

Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.