Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ψηφιακή υπογραφή Νομικού Προσώπου.


Αστακός, 05.11.2019
Αριθ. πρωτ.: 991
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ.& Fax: 2646041204
e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016
4. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής του Νομικού Προσώπου.
5. Τον 15-7134.005 προϋπολογισμού Εξόδων στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση ποσού 300,00 € με τίτλο «Προμήθεια Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής – ΤΑΚΤΙΚΑ» και την ΑΑΥ Α-72.
Το Ν.Π.Δ.Δ. μας, προκειμένου να αναθέσει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 297,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 985/2019 Τεχνική Έκθεση.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις
1. περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων και
2. με την οποία δηλώνει ότι Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία έως την Τρίτη 12.11.2019 στη Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006, Φαξ.: 2646041204, e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646041204, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Παρακάτω επισυνάπτεται η Μελέτη- Τεχνικές Προδιαγραφές και έντυπο Οικονομικής Προσφοράς:
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.