Με προθεσμία έως 20.2.2020, πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων, ανά κατηγορία έργων/μελετών, της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.


Αστακός 30.1.2020
Αρίθμ. πρωτ.: 544
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αστακός Αιτωλ/νίας 30 006
Πληρ.: κ. Μακρής Ιωάννης, Σκάνδαλος Αριστείδης
Τηλ.: 2646360526,538
Fax: 2646042531
e-mail: aris.skandalos@1290.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020 ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ξηρομέρου προσκαλεί ενδιαφερόμενους προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών, της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ.
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες.
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
3. Οικονομικές Μελέτες.
4. Κοινωνικές Μελέτες.
5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας.
6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων.
7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου.
8. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
9. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες.
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες.
11. Μελέτες Λιμενικών Έργων.
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων, χερσαίων, πλωτών, εναέριων.
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων.
14. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας.
15. Βιομηχανικές Μελέτες προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας.
16. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές και τοπογραφικές.
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες.
18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες.
20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες.
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες.
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες.
23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης, ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών).
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου.
26. Μελέτες Αλιευτικές.
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. (256/1998).
28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

Β. ΕΡΓΑ.
01. Ανελκυστήρων.
02. Αποκαλύψεων Μεταλλείων.
03. Βιομηχανικών και Ενεργειακών.
04. Γεωτρήσεων.
05. Ειδικών Μονώσεων.
06. Ηλεκτρομηχανολογικών.
07. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
08. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων.
09. Λιμενικών.
10. Οδοποιίας.
11. Οικοδομικών.
12. Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων.
13. Πρασίνου.
14. Υδραυλικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους, το οποίο είναι σε ισχύ, μέχρι και την Πέμπτη 20/2/2020, να καταθέσουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:
1. Είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aris.skandalos@1290.syzefxis.gov.gr
2. Είτε με fax : 2646042531
3. Είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξηρομέρου (Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30006)
4. Είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέσα σε φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016».
Στις αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται οι κατάλογοι, στους οποίους θέλουν να συμπεριληφθούν οι αιτούντες.

Ο Δήμαρχος

Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Download this file (Υπόδειγμα_Αίτηση.doc)Υπόδειγμα_Αίτηση.doc29 kB

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.