Με αφορμή την πρόσκληση - γνωστοποίηση για καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, ανοίγουμε το φάκελο: «Υπόθεση δεξαμενές ύδρευσης Δήμου Ξηρομέρου».


Με αφορμή την πρόσκληση - γνωστοποίηση για καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης του Δήμου Ξηρομέρου, με βάση της αναλυτική μελέτη 10/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου, προϋπολογισμού 6.596,80 € (δείτε εδώ), για τον καθαρισμό δύο φορές τον χρόνο 33 δεξαμενών: (20 Δ.Ε. Αστακού, 7 Δ.Ε. Αλυζίας και 6 Δ.Ε. Φυτειών), 3 αντλιοστασίων, 1 δωματίου χλωρίωσης και 1 δωμάτιο μερισμού, ψάξαμε να βρούμε τι χρήματα έχει αναθέσει απ' ευθείας ο Δήμος Ξηρομέρου  για τις δεξαμενές του, όλα τα 5 χρόνια της προηγούμενης δημοτικής αρχής.

Το αποτέλεσμα της έρευνας μας παρακάτω με επίσημα έγγραφα:
 • Το 2015 καθαρίστηκαν οι δεξαμενές του Δήμου Ξηρομέρου, με προϋπολογισθέν ποσό 12.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 12.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρονται πόσες προσφορές υπήρχαν και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2015 έγινε η ρύθμιση των δεξαμενών Σκουρτούς, με προϋπολογισθέν ποσό 1.500 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 1.500 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρονται πόσες προσφορές υπήρχαν και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 καθαρίστηκαν 5 από τις 20 δεξαμενές της Δ.Ε. Αστακού, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 4.950 €, δηλαδή έκπτωση 1 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 3 προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 χλωριώθηκαν οι δεξαμενές του Δήμου Ξηρομέρου, με προϋπολογισθέν ποσό 3.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 3.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν γενικά προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη των δεξαμενών Βασιλόπουλου, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 5.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη των δεξαμενών Αρχοντοχωρίου, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 5.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη των δεξαμενών και γεωτρήσεων Φυτειών, με προϋπολογισθέν ποσό 6.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 6.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη και συντήρηση των δεξαμενών Αστακού, με προϋπολογισθέν ποσό 12.600 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 12.600 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και γίνεται αναφορά στην μελέτη 29/2015 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη της δεξαμενής και γεώτρησης Μπαμπίνης, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 5.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η στεγανοποίηση της δεξαμενής Παναγούλας, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 5.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2016 έγινε η περίφραξη και συντήρηση των δεξαμενών Κανδήλας, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ακριβώς το ίδιο ποσό 5.000 €, δηλαδή έκπτωση 0 %. Στο έγγραφο δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν άλλες προσφορές και ενσωματώνεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2017 έγινε καθαρισμός 7 από τις 7 δεξαμενές της Δ.Ε. Αλυζίας, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 4.910,40 €, δηλαδή έκπτωση 1,8 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 3 προσφορές και αναφέρεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2017 έγινε καθαρισμός 5 από τις 20 δεξαμενές της Δ.Ε. Αστακού, με προϋπολογισθέν ποσό 7.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 6.882 €, δηλαδή έκπτωση 1,6 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 3 προσφορές και αναφέρεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2017 έγινε καθαρισμός 4 από τις 6 δεξαμενές της Δ.Ε. Φυτειών, με προϋπολογισθέν ποσό 4.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 3.840 €, δηλαδή έκπτωση 4 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 3 προσφορές και αναφέρεται μία μικρή τεχνική περιγραφή. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2018 έγινε προστασία - απολύμανση 5 από τις 20 δεξαμενές της Δ.Ε. Αστακού, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 4.949 €, δηλαδή έκπτωση 1 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 2 προσφορές και αναφέρεται η τεχνική περιγραφή 3948/31.05.2018. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
 • Το 2018 έγινε προστασία - απολύμανση 11 από τις 13 δεξαμενές των Δ.Ε. Αλυζίας και Φυτειών, με προϋπολογισθέν ποσό 5.000 €, ανατέθηκε απ' ευθείας με ποσό 4.925 €, δηλαδή έκπτωση 1,5 %. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι υπήρξαν 2 προσφορές και αναφέρεται η τεχνική περιγραφή 3947/31.05.2018. Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Σύνολο χρημάτων: 90.556,40 €.

Αν δεν κάνουμε λάθος το 2017 δεν πρέπει να έγιναν οι 3 απ' ευθείας αναθέσεις και να έγινε αντιλογισμός των ποσών. Ήταν η χρονιά του δανείου του 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου, που πάρθηκε για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών δημοτικών τελών.
Αυτά έγιναν λοιπόν στις δεξαμενές του Δήμου Ξηρομέρου όλα τα 5 χρόνια της προηγούμενης δημοτικής αρχής και σας παρουσιάσαμε με επίσημα έγγραφα το οικονομικό κόστος των παρεμβάσεων που έγιναν.
Στόχος της σημερινής παρουσίασης μας, όλοι οι πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου να δουν, να διαβάσουν, να μάθουν, να σκεφτούν, να συγκρίνουν και να βγάλουν τα συμπεράσματα τους.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.