Τι συμβαίνει στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'' - πρώην ΕΑΣ Ξηρομέρου; Ποιο το έργο του; Ποιο το Δ.Σ. του; Ποιά και πόσα τα μέλη του; Πότε κάνει Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες;


Μετά το δημοσίευμα μας στις 21 Νοεμβρίου 2022, που αφορούσε την οικονομική κατάσταση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'' - πρώην ΕΑΣ Ξηρομέρου (δείτε εδώ), όπου παρουσιάσαμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, μόλις αυτά ήρθαν στη κατοχή μας, έχουμε γίνει δέκτες μίας πληθώρας πληροφοριών όσον αφορά τον Συνεταιρισμό.
Προσωπικά δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, να διασταυρώσουμε και δεν έχουμε γνώση. Αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε και με μία σύντομη έρευνα μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε, τα παρουσιάζουμε χωρίς δισταγμό.

Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι:
  • Με βάση το άρθρο 26 - Διαχειριστική χρήση, του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11-03-2020) - ''Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις''«ο Αγροτικός Συνεταιρισμός έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ' έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στην ιστοσελίδα του, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρόκειται να τις εγκρίνει. Ο Αγροτικός Συνετερισμός υποχρεούται επίσης να αναρτά στην ιστοσελίδα του την απόφαση έγκρισης των οικονομικών αυτών καταστάσεων και να τις αποστείλει, εντός δέκα (10) μερών από την έγκρισή τους, μαζί με την εγκριτική απόφαση, στην εποπτεύουσα Αρχή».
Ιστοσελίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'', εμείς όσο και αν ψάξαμε δεν βρήκαμε, άρα ούτε και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης ανακοίνωση σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης και πολύ περισσότερο αρχαιρεσιών δεν έχουμε λάβει ποτέ ή εντοπίσει κάπου αλλού. Ιστοσελίδες άλλων Αγροτικών Συνεταιρισμών, με παρουσία και μετρήσιμο έργο, βρήκαμε. Εκεί μπορείς να βρεις τα πάντα όσον αφορά τη σύνθεση του Δ.Σ., οικονομικά στοιχεία αλλά και τις δράσεις των Συνεταιρισμών. Επίσης βρήκαμε άλλων Συνεταιρισμών, δημόσιες ανακοινώσεις σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης και αρχαιρεσιών.
  • Η δημοσιοποίηση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο πληροφοριακό σύστημα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι υποχρεωτική για τις παρακάτω νομικές μορφές: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες, σύμφωνα με τον συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 3419/2005, του Ν. 4548/2018, του Ν. 3190/1955, Ν. 4072/2012 και του Ν. 4308/2014.
Ψάξαμε στο τμήμα δημοσιότητας του Γ.Ε.Μ.Η., να βρούμε ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'' και δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα, ούτε καν την τυπική καταχώρηση του Συνεταιρισμού με διεύθυνση κ.λπ

Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει στην λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ξηρομέρου ''Η ΕΝΩΣΗ'', το οποίο δεν είμαστε αρμόδιοι να το εντοπίσουμε εμείς.
Σύμφωνα με άρθρο 21 - Κρατική εποπτεία, του Ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α 52/11-03-2020) - ''Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις'', «Η εποπτεία επί των ΑΣ, των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής εποπτεύουσας Αρχής. Η εποπτεύουσα Αρχή μπορεί, με απόφασή της να αναθέτει συγκεκριμένα έργα ελέγχου, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του Ν. 4449/2017 (Α' 7) ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ή υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.