Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,  την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Απριλίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση των χρήσεων της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία)
2. Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων και Εξόδων Δήμου (1ο τρίμηνο έτους 2013).
3. Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου». (Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος)
4. Διαγραφή τέλους ιχθυοκαλλιεργειών σύμφωνα με το αριθ. 18/2000 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18, του Ν. 2218/1994.
5. Διαγραφή τελών Νεκροταφείου, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006(Κ.Δ.Κ.).
6. Διαγραφή τελών Ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
7. Παράταση προθεσμίας του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα». (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
8. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (Απόφαση 32/2013) περί συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς – υπόθεσης Δημητρίου Π. Σολδάτου κατά Δήμου. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα)
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Μπαμπίνης». (Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας)
10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα)
11. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Ν. Αιτωλοακαρνανίας για την εκτέλεση του έργου : «Επισκευή της προβλήτας πρόσδεσης επιβατικών σκαφών στο Λιμάνι Αστακού». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα)
12. Αποδοχή και κατανομή ποσού 32.677,82 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου(B κατανομή). (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη-Σαμαρά Κωστούλα)
13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την σύσταση γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου του Δήμου. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία)
14. Ανάκληση της 21/2013 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων η δαπάνη των οποίων ανέρχεται μέχρι του ύψους των 5820,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.), έτους 2013 και λήψη νέας.
15. Ανάκληση της 22/2013 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ύψος των 5820,08€ χωρίς Φ.Π.Α. (7.158,70€ με Φ.Π.Α.), έτους 2013 και λήψη νέας.
16. Ανάκληση της 23/2012 Απόφασης περί «Συγκρότηση Επιτροπής καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών, Μεταφορών – Παραλαβής Προμηθειών (που δεν εντάσσονται στον ΕΚΠΟΤΑ- Π.Δ. 28/80) έτους 2013 και λήψη νέας.
17. Αποδοχή – Απόδοση ποσού προς υλοποίηση προγράμματος Σχολικού τροχονόμου για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο του έτους 2012.
18. Συζήτηση περί παραχώρησης χρήσης του γηπέδου Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου.

Ο Πρόεδρος 

Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα
14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ
- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου.
- Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
κο Μασσαλή Γεώργιο.
- Γραφείο Εσόδων.
κα Σκαπέτη Ιωάννα.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.