Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,  την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Μάϊου, του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου « Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Δ. Φυτειών».
2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση δρόμων και βελτίωση βατότητας υπάρχουσας οδοποιίας Τ.Δ. Φυτειών».
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διάφορες συντηρήσεις – επισκευές Τ.Ο.Ε.Β. Παλαιομάνινας».
4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Κέντρου Υγείας Μύτικα».
5. Λήψη απόφασης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης 400 τ.μ. στην περιοχή Αγριελιά Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου, για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης της περιοχής Παλιόβαρκας. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).
6. Ανάκληση της αριθ. 30/2013 απόφασης περί «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 7/23.11.2012 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου» περί Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου».
7. Απόδοση – εξόφληση οφειλής , προς το Ε.Τ.Α.Α.-ΤΜΕΔΕ, ποσού 9.241,48€ υπέρ του ΝΙΚΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ του ΒΛΑΣΙΟΥ για ολική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
8. Ένταξη νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας. (Εισηγητής κος Μαγγίνας Ανδρέας).
9. Έγκριση σύναψης σύμβασης με εθελοντές πυροσβέστες. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
10. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ΕΛ.ΤΑ. για την πληρωμή Δημοτικών Τελών και Λογαριασμών. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
11. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου». (Εισηγητής κος Μπίτας Νικόλαος).
12. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία).
13. Καθορισμός θέσεων και αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
14. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
15. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα).
16. Αίτηση της κας Ντέκα Σωτηρίας του Νικολάου για χορήγηση παροχής ύδρευσης στην Τ.Κ. Μαχαιράς. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη –Σαμαρά Κωστούλα). 

Ο Πρόεδρος 

Παπαναστάσης Στυλιανός 

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα
14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ
- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κο Μασσαλή Γεώργιο.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.