Τακτικό Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου την Κυριακή 29/9.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική συνεδρίαση την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 07:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 2505/04.11.2011 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΑΚΟΥ- ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ.
2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. ΦΥΤΕΙΩΝ.
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΥΖΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜΙS 328489 ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Κου ΑΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ , ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΥΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.- ΑΙΘΩΝ Α.Ε.», ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ’ , ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 6.238,76 τ.μ.. ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
7. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΔΡΥΜΩΝΑΣ» Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
8. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ (10ετους) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
9. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΣΕ ΟΔΟ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ – ΙΑΤΡΟΥ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
10. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΗΓΑΔΙΑ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
11. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ. (Εισηγήτρια κα Καραπάνου- Κολοβού Ευθυμία)
12. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ Τ.Κ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ). (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας)
13. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
14. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
15. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ. (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
16. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 τ.Α΄30.09.2011)
17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ κ.λ.π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
19. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)
20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ». (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα)

Ο Πρόεδρος 

Παπαναστάσης Στυλιανός

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2. κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο
3. κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα
4. κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα
5. κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα
6. κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα
7. κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα
8. κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9. κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα
10. κ. Σπύρο Θ. Λύτρα – Ενταύθα
11. κ. Ηλία Α. Ταμπάκη – Πειραιάς
12. κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13. κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα
14. κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα
15. κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο – Αγρίνιο
16. κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα – Αγρίνιο
17. κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο
18. κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19. κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20. κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21. κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22. κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23. κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24. κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25. κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26. κ. Γεράσιμο Δ. Βότση - Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ
- Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
- Προέδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.