Το Προεδρικό Διάταγμα οριοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. της Οξειάς. Πως χωροθετούνται οι 6 ζώνες – Αναλυτικά όσα προβλέπονται.


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Πρόκειται για την μία από τις 2 Π.Ο.Α.Υ. που προβλεπόταν στο ΦΕΚ 2505/4.11.2011 (ειδικό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών), στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ), με την ονομασία «ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ» και συντομογραφία Α3, η οποία κατηγοριοποιήθηκε στις ιδιαίτερα αναπτυγμένες ιχθυοκαλλιεργητικά περιοχές.
Εκεί λοιπόν προβλέπονταν η δημιουργία δύο (2) Π.Ο.Α.Υ, της Π.Ο.Α.Υ. Νοτίων Εχινάδων, που υλοποιείται με το σημερινό Π.Δ. και της Π.Ο.Α.Υ. Κεντρικών και Βόρειων Εχινάδων, που δεν υλοποιήθηκε.
Αντ’ αυτής που δεν υλοποιήθηκε, σήμερα βλέπουμε να προτείνεται μία Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, η οποία δεν έχει πάρει Προεδρικό Διάταγμα, όπου έχει δέκα (10) ζώνες και έχει περιλάβει και το παράκτιο κομμάτι της Αιτωλοακαρνανίας, που στις προτεινόμενες Π.Ο.Α.Υ. της συγκεκριμένης Π.Α.Υ. Α3, με την ονομασία «ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ – ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ», στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες, το συγκεκριμένο παράκτιο κομμάτι δεν περιλαμβάνονταν ποτέ, για αυτό και αντιδρούν οι κάτοικοι, η Επιτροπή Αγώνα και ο Δήμος Ξηρομέρου.

Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2505/4.11.2011 (ειδικό χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών).

Κάποιοι με μία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του 2015, φρόντισαν αθόρυβα και μεθοδευμένα να βγουν και στην παράκτια ζώνη, γιατί θεώρησαν ότι τότε είχαν την ευκαιρία και τις ευνοϊκές συνθήκες, να πετύχουν αυτό που η Νομαρχία Αιτ/νίας με διαδοχικές αποφάσεις της στο παρελθόν είχε αποκλείσει, χαρακτηρίζοντας το παράκτιο μέτωπο από Αστακό ως Πάλαιρο δεσμευμένο για τουριστική ανάπτυξη.Με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, χαρακτηρίζεται και οριοθετείται ως Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) θαλάσσια έκταση 2.040,8 στρεμμάτων (2,0408 τετρ. χιλ) σε θαλάσσιες περιοχές της Νήσου Οξειάς και στις Ακτές του Λόφου Κουτσιλάρη στη νοτιοδυτική περιοχή των εκβολών του ποταμού Αχελώου, Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης και Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
Επίσης, εγκρίνεται το σχέδιο διάταξης και οριοθέτησης των ζωνών της Π.Ο.Α.Υ.

Η Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από έξι (6) ζώνες παραγωγής, ως εξής:
 • Ζώνη 1 (Ανατολικά Νήσου Οξειάς), συνολικής έκτασης 597 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 150 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 4.500 τόνων/έτος.
 • Ζώνη 2 (Όρμος Οξειάς) συνολικής έκτασης 503,9 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 100 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 2.950 τόνων/έτος.
 • Ζώνη 3 (Νησοπούλα) συνολικής έκτασης 99,10 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 40 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.150 τόνων/έτος.
 • Ζώνη 4 (Δυτικά Οξειάς) συνολικής έκτασης 164 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 60 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 1.800 τόνων/έτος.
 • Ζώνη 5 (Όρμος Γλύκα) συνολικής έκτασης 50,40 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 30 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 900 τόνων/έτος.
 • Ζώνη 6 (Όρμος Σκρόφα) συνολικής έκτασης 626,40 στρεμμάτων, μέγιστης συνολικής μισθωμένης έκτασης ζώνης 120 στρεμμάτων και μέγιστης ετήσιας συνολικής δυναμικότητας ζώνης 3.525 τόνων/έτος.
Οι εκτρεφόμενοι οργανισμοί σε όλες τις ζώνες είναι θαλάσσιοι μεσογειακοί ιχθύες (τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί, λιθρίνι, σαργός, συναγρίδα, μουρμούρα, μελανούρι, μαγιάτικο, ροφός, κρανιός, μυλοκόπι, συκιός, γλώσσα, καλκάνι κ.α. ή οποιοδήποτε άλλο είδος με ισοδύναμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα) σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς.
Η συνολική ετήσια δυναμικότητα παραγωγής δεν ξεπερνά τους 14.825 τόνους ανά έτος που αποτελεί και το παραγωγικό μέγεθός της.
Τα όρια των ζωνών της Π.Ο.Α.Υ. απέχουν τουλάχιστον 50 μ. από την ακτή. Τα εξωτερικά πλευρικά όρια όλων των περιοχών φωτοσημαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων.
Εντός της Π.Ο.Α.Υ. εγκαθίστανται κατά προτεραιότητα οι μονάδες που υφίστανται και ήδη λειτουργούν στην περιοχή. Για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων εντός της Π.Ο.Α.Υ. ισχύουν και εφαρμόζονται οι γενικές και ειδικές διατάξεις του ν. 4282/2014, του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών [Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 31722/2011 (Β’ 2505)] και οι εγκύκλιοι εφαρμογής τους, καθώς και η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση για την αδειοδότησή τους απαιτείται γνωμοδότηση των υπηρεσιών και φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4282/2014.
Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα εδώ.

4 σχόλια:

 1. Ας γίνει και μια άλλη δεύτερη ΠΟΑΥ των κεντρικών/ βορείων Εχιναδων
  Και αυτές κσι 2 ΠΟΑΥ θα είναι και το 70-80% του συνολικού χώρου του αιτήματος των ιχθυοκαλλιεργητων για ιχθυοκαλλιέργειες
  Και μετά μπορεί να συζητηθεί με νηφαλιότητα απ όλους του δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς το επίμαχο θέμα στην παραλιακή περιοχή Αστακού -Μυτικα και στο νησί του Καλάμου
  Και έτσι να λυθεί το πολυσύνθετο αυτο θέμα χωροθετησης σταδιακά αφού η λύση τέτοιων σύνθετων θεμάτων λύνονται καλλίτερα με τρόπο σταδιακό.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φίλε 10.27 τι προτεινεις εσύ για τος 2-3 εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας
  εφόσον μείνουν εκτός από την δεύτερη ΠΟΑΥ κεντρικών Και βορείων Εχιναδων ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Στο ΦΕΚ του 2011 προβλέπεται να λειτουργουν και μεμονωμένες μονάδες υδατοκαλλιεργειας και εάν βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο εκτός ΠΟΑΥ.

   Διαγραφή
 3. Η περιοχή Αστακός-Μύτικα και Κάλαμος....Free ιχθυοκαταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.