Πρόσκληση στους Δήμους με 43 εκατομ. για αγροτική οδοποιία.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε Πρόσκληση με δυνητικούς δικαιούχους τους Δήμους, για τη Δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο πλαίσιο του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
Το πεδίο εφαρμογής της Δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την ασφαλτόστρωση ή την τσιμεντόστρωση.
Στο πλαίσιο της Δράσης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών ή κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.).
Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης (π.χ. αποκατάσταση ασφάλτου).
Οι προτεινόμενες πράξεις πρέπει να έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα των ενδιαφερόμενων Δήμων και να μην περιλαμβάνουν δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου.
Η Δράση εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα, σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την εν λόγω Πρόσκληση ανέρχεται σε 43.000.000,00 €.
- Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 150.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
- Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
- Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί αίτηση στήριξης πράξης με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), μόνο στις περιπτώσεις που η πράξη αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ καθιστά την προτεινόμενη πράξη μη επιλέξιμη, με αποτέλεσμα την απόρριψή της, ακόμη και εάν ο δικαιούχος Δήμος είναι πρόθυμος να καταβάλλει το επιπλέον ποσό.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 10/1/2022 και ώρα 00:00:01.
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 28/2/2022 και ώρα 23:59:59.
Ο AIRETOS.GR παρουσιάζει το πλήρες κείμενο της αριθμ. 5474/23.12.2021 πρόσκλησης.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.