Αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας η έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης του υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη.


Αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας η έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης του υποψήφιου Δημάρχου Δήμου Ξηρομέρου κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη από την υπαλληλική του θέση (δείτε εδώ). Το σχετικό έγγραφο αναφέρει:
Με την αριθ. 35086/23-12-2013 ταυτάριθμη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 147, 149 & 156 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/09-02-2007), γίνεται αυτοδίκαιη έκπτωση και λύση της υπαλληλικής σχέσης του κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη του Παναγιώτη από τη θέση του μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου κλ. ΤΕ Τεχνολoγίας Γεωπονίας, αναδρομικά από 26-03-2013, ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. 504/2013 αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. (Αρ. βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού ∆ηµοσίου 11282-1285/23-12-2013.
Σας αναφέρουμε παρακάτω τα άρθρα 147, 149 & 156 του Ν. 3528/2007 βάση των οποίων υπήρξε η έκπτωση του κ. Γαλούνη από το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 147
Λόγοι λύσης
Η υπαλληλική σχέση λύεται με το θάνατο, την αποδοχή της παραίτησης, την έκπτωση και την απόλυση του υπαλλήλου.
Άρθρο 149
Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης
Ο υπάλληλος εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εφόσον με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
α) καταδικασθεί σε ποινή τουλάχιστον πρόσκαιρης κάθειρξης ή σε οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος ή σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία,
β) του επιβληθεί στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Η έκπτωση επέρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 156
Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης
1. Η υπαλληλική σχέση λύεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και, αν δεν υπάρχει, του προέδρου του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης, η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευσή της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο του εικοσαήμερου.
Ακολουθεί το επίσημο έγγραφο:

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.