Κώστας Τριαντακωνσταντής: Ανάγκη να ιδρυθεί Κράτος Δικαίου.

Του κ. Κώστα Θ. Τριαντακωνσταντή. 
Μαθηματικός.

Ζούμε σε μια εποχή που η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε αποικία χρέους. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα μόνο κατ΄ όνομα υπάρχει ως αυτοτελές (και πολύ περισσότερο ως ανεξάρτητο) Ευρωπαϊκό Κράτος και ισότιμος εταίρος. Η χώρα μας και ο λαός της τελούν υπό ξένη οικονομική, δημοσιονομική και ελεγκτική κατοχή. Η χώρα μας έχει ουσιαστικά πτωχεύσει. Βρίσκεται υπό κατοχή των δανειστών, των τραπεζιτών. Οι Κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Το Κοινοβούλιο με συνοπτικές διαδικασίες επικυρώνει τις απαιτήσεις των δανειστών. Οι συνταγματικές επιταγές ενίοτε καταπατούνται. Πολιτικοί ηγέτες δεν υπάρχουν να ορθώσουν το ανάστημα τους. Κυριαρχούν μετριότητες χωρίς όραμα και προοπτική ευθύνης.
Οι κάτοικοι της πανέμορφης χώρας μας παραδομένοι στη τηλεοπτική προπαγάνδα και παραπληροφόρηση παρέδωσαν την ιδιότητα του πολίτη και μετετράπησαν σε άβουλοι θεατές. Δεν αντιδρούν στη πρωτόγνωρη για καιρό ειρήνης οικονομική κρίση και απώλεια βασικών τους δικαιωμάτων που χάνονται το ένα μετά το άλλο. Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ανύπαρκτο και αναξιόπιστο. Η λεγόμενη πνευματική ηγεσία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κοιμάται.
Ο γράφων είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι πριν της οικονομικής υποδούλωσης της χώρας μας στους δανειστές, είχαν προηγηθεί:
α) Η γενικευμένη έκπτωση θεσμών, αξιών και προτεραιοτήτων.
β) Η αναξιοκρατία.
γ) Η παταγώδης κρατική αναποτελεσματικότητα. 
Εύλογα στους σκεπτόμενους πολίτες τίθεται το ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει. Η ανάγκη να ιδρυθεί επιτέλους Ελληνικό Κράτος είναι μονόδρομος. Οι σκεπτόμενοι Έλληνες ζητούν ριζικές τομές και νέα διάρθρωση της πολιτικής εξουσίας, έτσι που να πάψει η πολιτική να είναι κερδοφόρο κληρονομικό επάγγελμα, με μεθόδους που θυμίζουν ενίοτε ή πολλάκις μεθοδεύσεις του υποκόσμου.
Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που δεν πλούτισαν από τη πολιτική. 
1. Πρώτος στόχος είναι η κατάργηση της κληρονομικής οικογενειοκρατίας στο χώρο της πολιτικής. Τούτο εξασφαλίζεται με τον αποκλεισμό ως υποψηφίων μελών νέας Κυβέρνησης ή αντιστοίχως ως υποψηφίων μελών νέας Βουλής, όσων φυσικών προσώπων έχουν ορισμένου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή αγχιστείας με τα μέλη της αμέσως προηγούμενης Κυβέρνησης και Βουλής. 
2. Ο δραστικός περιορισμός του συνολικού αριθμού των Βουλευτών. Θεωρώ ότι 200 Βουλευτές είναι υπεραρκετοί. Κάθε κόμμα να προτείνει τους υποψήφιους Βουλευτές αλλά και τους υποψήφιους Υπουργούς σε βασικά ή όλα τα Υπουργεία. 
3. Το απόλυτο ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Βουλευτή και του Υπουργού. Οι Βουλευτές πρέπει να παράγουν νόμους και να ελέγχουν την Κυβέρνηση, οι δε Υπουργοί να κυβερνούν. Ένα μικρό σε αριθμό Υπουργικό Συμβούλιο με μέλη που θα απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι Βουλευτές ή αιρετοί αυτοδιοίκησης στις επόμενες εκλογές.
4. Ο τερματισμός του διακοσμητικού χαρακτήρα του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση διαφωνίας Κυβέρνησης και Προέδρου να γίνεται δημοψήφισμα και όχι εκλογές. 
5. Η εξάντληση της τετραετίας. Επίσπευση εκλογών να γίνεται μόνο για εθνικό θέμα. Πρωθυπουργός που ζητά για άλλο λόγο επίσπευση εκλογών πρέπει να παραιτείται. 
6. Η αξιόπιστη διασφάλιση της αμερόληπτης και γοργής δικαστικής επίλυσης των διαφορών και υποθέσεων που φέρονται υπό την κρίση των δικαστηρίων.
7. Η καθιέρωση πάγιου εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Σπάσιμο των εκλογικών περιφερειών σε 200 μονοεδρικές. Κατάργηση των Βουλευτών Επικρατείας και του ενίσχυση του πρώτου κόμματος. Ενίσχυση της μετεκλογικής ισότιμης συνεργασίας των κομμάτων. 
8. Κάθε κόμμα να ανακοινώνει πριν τις εκλογές βασικά νομοθετήματα που έχει τη πρόθεση να προτείνει στη Βουλή προς ψήφιση. Η Κυβέρνηση μια φορά το χρόνο να λογοδοτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου υποχρεωτικά. 
9. Η καθιέρωση το πολύ δύο δια βίου θητειών σε όλους τους εκλεγμένους. Πρωθυπουργός, Υπουργός, Βουλευτής, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος μόνο δύο θητείες δια βίου. Με αυτό τον τρόπο (και όχι μόνο) θα πάψει η πολιτική να είναι επάγγελμα.
10. Ο έλεγχος των οικονομικών με το τέλος της θητείας. Από ανεξάρτητη αρχή να γίνεται ενδελεχής έλεγχος όλων. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης Υπουργών. Δια βίου έλεγχος για κάθε οικονομική δραστηριότητα όσων πέρασαν από θέση ευθύνης. Πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και γενικά όσοι είχαν ή έχουν σχέση με το δημόσιο κορβανά. Σε περίπτωση λαμογιάς φυλάκιση και δήμευση περιουσιακών στοιχείων. 
11. Καθιέρωση της επιμόρφωσης, της αξιολόγησης για όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο τομέα. Η αξιολόγηση να μην έχει τιμωρητέα λογική αλλά βελτιωτική παρέμβαση. Κατάργηση των εκτάκτων υπαλλήλων. Κατάργηση των μετακλητών υπαλλήλων. 
12. Μοναδικός τρόπος εισαγωγικής στο Δημόσιο, Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΚΟ οι εξετάσεις με δικλείδες αξιοπιστίας μέσω του ΑΣΕΠ. Κάθε εργαζόμενος εκτός των εξετάσεων θα έχει ποινικές ευθύνες (απόλυση), επιστροφή των εισπραχθέντων. Να καταλογίζονται ευθύνες σε όσους συνέργησαν στη παράνομη πρόσληψη.
13. Κατάργηση της ψήφου των αιρετών των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια στις κρίσεις διευθυντικών στελεχών. Είναι αντιδεοντολογικό ο κατώτερος ιεραρχικά να ψηφίζει για τον ανώτερο του. Ο συνδικαλιστής δεν μπορεί και να διοικεί. Ο συνδικαλιστής πρέπει να συμμετέχει ως εγγυητής της νομιμότητας άνευ ψήφου. Η με ψήφου παρουσία του συνδικαλιστή αντικειμενικά δημιουργεί τις γνωστές σε όλους συναλλαγές.
14. Η καθιέρωση μονίμων Υφυπουργών στα Υπουργεία Παιδείας, Εξωτερικών. 
15. Την υποχρεωτική κάλυψη, ανά πάσα στιγμή, όλων των οργανικών θέσεων στο χώρο της παιδείας και της υγείας. 
16. Την υποχρεωτική χρήση καρτών για κάθε οικονομική συναλλαγή σε όλη την Επικράτεια ανεξαρτήτου ποσού. Εννοείτε ότι οι ταμειακές μηχανές θα είναι διασυνδεδεμένες με το Υπουργείο Οικονομικών για αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ. 
17. Ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές να έχει ορίζοντα τουλάχιστο εικοσαετίας. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι. 
18. Καθιέρωση μιας σύνταξης για όλους τους Έλληνες. Κατάργηση των συντάξεων που χορηγούνται σε πρώην Πρωθυπουργούς, πρώην Βουλευτές, πρώην Δημάρχους. Το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της θητείας τους να πληρώνει τις εισφορές τους στα ταμεία της εργασίας τους.
19. Η δραστική περικοπή των στρατιωτικών δαπανών στο τομέα των εξοπλισμών. 
20. Τα μεγάλα αφορολόγητα ποσά που είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες του εξωτερικού να επιστρέψουν σε ορίζοντα εξαμήνου. Να φορολογηθούν και να νομιμοποιηθούν. Πέραν του εξαμήνου να θεωρούνται προϊόντα εγκλήματος.
Όλα τα παραπάνω ίσως είναι ουτοπία για τη σημερινή Ελλάδα. Ίσως παραπέμπουν σε μια ευχή. Ο γράφων, όμως επιμένει, ότι είναι ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία Κράτους Δικαίου. Τις ικανές συνθήκες θα δημιουργήσει η ιστορική εξέλιξη. 
Στο ερώτημα αν υπάρχουν πολιτικά μορφώματα σήμερα για κάτι τέτοιο θεωρώ ότι τα υπάρχοντα κόμματα δεν θέλουν να κινηθούν σε αυτές τις κατευθύνσεις. Οι κινήσεις που κάνουν είναι για να διατηρήσουν τα προνόμια τους. Ζητείται κατά συνέπεια ηγέτης μεγάλου διαμετρήματος που θα δημιουργήσει Κράτος Δικαίου. Οι πολίτες πρέπει να αφήσουν το καναπέ της τηλεόρασης και να γίνουν ενεργοί πολίτες.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.