Απορρίφθηκε η προσφυγή του κ. Γαλούνη και της παράταξης του, κατά της έγκρισης ορισμού των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.


Σας ενημερώνουμε ότι κρίθηκε από την Αποκεντρωμένη (σημερινό έγγραφο που ανέβηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»), η ένσταση που είχε καταθέσει ο κ. Ερωτόκριτος Γαλούνης και η παράταξη του, καθώς και η ελάσσων αντιπολίτευση, κατά της απόφασης έγκρισης της Αποκεντρωμένης, όσον αφορά την νομιμότητα ορισμών των μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου».
Η προσφυγή του κ. Γαλούνη απορρίφθηκε και για τους τρεις λόγους που επικαλούνταν. Έτσι για δεύτερη φορά, υπήρξε επιβεβαίωση της ορθότητας και νομιμότητας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδείχτηκε εν τοις πράγμασι ότι ο κ. Γαλούνης δεν αποδείχτηκε καλός νομοκάνονας.
Εικάζουμε ότι η ίδια απορριπτική απόφαση θα είναι και για τις υπόλοιπες προσφυγές, για τα άλλα Νομικά Πρόσωπα.

Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:
Την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε ως θέματα τον ορισμό μελών των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, όπως συνέβη και σε όλους τους Δήμους.
Ο κ. Δήμαρχος στην εισήγηση του περιέγραψε το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα γίνει η σύσταση των Δ.Σ. και αυτό είναι, τα ΦΕΚ ίδρυσης των Νομικών Προσώπων και οι διατάξεις των πρόσφατων Νόμων και συγκεκριμένα, οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019, όπως τέθηκαν σε εφαρμογή με την πρόσφατη εγκύκλιο 102.
Ο Δήμαρχος, ακολουθώντας όσα προβλέπει ο νόμος, ανέφερε ότι επειδή με το νέο νόμο, δίνεται η ευχέρεια στον Δήμαρχο να προτείνει τα 3/5 των Δ.Σ. και κάποια Δ.Σ. Νομικών Προσώπων από το ΦΕΚ σύστασης τους, έχουν και εξ οφίτσιο θέσεις που ο νόμος λέει ότι δεν μπορούν να περιλαμβάνονται στις προτάσεις του Δημάρχου, όπου δεν περισσεύει θέση για την αντιπολίτευση σε κάποιο Νομικό Πρόσωπο, προτίθεται να προτείνει ένα μέλος από αυτήν, δεσμευτικά όποιο του υποδείξει η αντιπολίτευση, γιατί και αυτός θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σωστό, δηλαδή να μην υπάρχει μέλος της αντιπολίτευσης στα Δ.Σ και όλα αυτά στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και στην καλή συνεργασία με την αντιπολίτευση, όπως επί λέξη ανέφερε.
Εκεί ο κ. Γαλούνης, κατά παράδοξο τρόπο και σε υψηλούς τόνους, αντί να εκτιμήσει την επιλογή του Δημάρχου, αντέδρασε πολύ απότομα, λέγοντας ότι δεν γίνεται ο νόμος να μην αφήνει θέσεις για την αντιπολίτευση, «αποκλείεται να συμβαίνει αυτό, δεν το πιστεύω» είπε χαρακτηριστικά «δεν θέλουμε ελεημοσύνη» και σε κάποια στιγμή φωνασκώντας είπε «να πάρετε όλες τις θέσεις εσείς, εμείς δεν θέλουμε τίποτα». Ο Δήμαρχος που βρέθηκε προ εκπλήξεως από την αντίδραση του κ. Γαλούνη, τον ρώτησε αν γνωρίζει τον νόμο και την νέα εγκύκλιο και εκεί ο κ. Γαλούνης είπε ότι δεν έλαβε καμία εισήγηση και απλά έλαβε μία πρόσκληση.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ελευθέριος Κατσαούνης είπε ότι ο νόμος και η εγκύκλιος υπήρχε στον Δήμο αφημένος από τον ίδιο σε χαρακτηριστική θέση, για να τον πάρουν οι αρχηγοί των παρατάξεων και ότι σε προγενέστερη συζήτηση με τον κ. Γαλούνη, παρουσία υπαλλήλου του Δήμου, ο κ. Γαλούνης τον διαβεβαίωσε ότι γνωρίζει και τον νόμο και την πρόσφατη εγκύκλιο.
Κατόπιν αυτού ο κ. Δήμαρχος είπε ότι ψευδώς αναφέρεται ότι δεν υπάρχει γνώση από τον κ. Γαλούνη, ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ και άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι υποκρύπτεται σκοπιμότητα από τον κ. Γαλούνη με όλο αυτό που γίνεται και ότι οι εισήγηση του Δημάρχου είναι απλή αναφορά στους νόμους και μετά έχει τις προτάσεις των προσώπων, κάτι που είναι γνωστό ότι πάντα έτσι γίνεται και ότι οι εισηγήσεις δεν περιλαμβάνουν ολόκληρους τους νόμους.
Ο κ. Γαλούνης και η δημοτική του ομάδα αποχώρησε από την συζήτηση μέσα σε έντονους διαλόγους και φωνασκίες, χωρίς καν να καθίσει να ακούσει τις εισηγήσεις για κάθε Νομικό Πρόσωπο, αν και μετά από 10 λεπτά περίπου, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κ. Θωμάς Καρφής επέστρεψε, ζητώντας να δοθούν 10 λεπτά για να διαβουλευτεί η παράταξη του και αν είναι να επιστρέψουν στην διαδικασία και να συμμετέχουν.
Ο κ. Δήμαρχος του είπε ότι αποχώρησαν και τον ρώτησε αν θέτοντας τώρα αυτή την πρόταση εκπροσωπεί τον κ. Γαλούνη. Ο κ. Καρφής απάντησε ότι εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του και ο κ. Δήμαρχος του είπε ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει και δεν γυρνά πίσω.
Κατόπιν επέστρεψε και ο κ. Γαλούνης διαμαρτυρόμενος έντονα, με τον Δήμαρχο να του λέει ότι έχει αποχωρήσει και παρακωλύει την διαδικασία, λέγοντας του να καθίσει να παρακολουθήσει ως θεατής αν θέλει ή να βγει έξω, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η διαδικασία λοιπόν προχώρησε ως εξής:
Ο Δήμαρχος πρότεινε τα 3/5 των μελών που ο νόμος όριζε, τηρώντας την υπόσχεση του να προτείνει και έναν από την αντιπολίτευση.
Επειδή από την διαδικασία είχε αποχωρήσει η αξιωματική αντιπολίτευση, είχε αποχωρήσει η δημοτική παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης, τηρώντας αυτό που σαφώς και καθαρά έχει δηλώσει εξ αρχής, ότι διαφωνεί με την αλλαγή του νόμου που νοθεύει την λαϊκή ετυμηγορία και δίνει την απόλυτη πλειοψηφία στον εκάστοτε Δήμαρχο, άρα δεν βρίσκονταν εκεί για να προτείνουν και επειδή η ελάσσονα αντιπολίτευση μόνο στην περίπτωση της Κοινωφελούς δέχτηκε να προτείνει μέλη, τα μέλη της αντιπολίτευσης στα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα προτάθηκαν από τον Δήμαρχο, μιας και αυτό ορίζει ο νόμος, γιατί τα Νομικά Πρόσωπα έπρεπε να αποκτήσουν Διοικητικά Συμβούλια και δεν μπορούσε αυτό να εμποδιστεί, επειδή κάποιος επέλεξε να αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο.
Επισημαίνουμε ότι ο ορισμός των Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων σε όλους τους Δήμους έγινε απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα, μιας και η διαδικασία είναι σαφής και συγκεκριμένη και μόνο στον Δήμο Ξηρομέρου ο κ. Γαλούνης ανακάλυψε πρόβλημα και παράνομη διαδικασία.
Ο κ. Γαλούνης στο περιθώριο του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγε ότι οι αποφάσεις είναι παράνομες και θα ακυρωθούν από την Αποκεντρωμένη.
Όταν μετά από λίγες ημέρες η Αποκεντρωμένη τις επικύρωσε, σε υψηλούς τόνους έλεγε θα κάνω προσφυγή και θα ακυρωθούν όλες. Έκανε λοιπόν την προσφυγή, όπως είναι αναφέρετο δικαίωμα του και δυστυχώς γι αυτόν έπεσε και εκεί έξω, με τις αποφάσεις για δεύτερη φορά να βγαίνουν νόμιμες, με την απόρριψη των προσφυγών που έκανε.
Κάνοντας το ρεζουμέ από όλη αυτή την υπόθεση, θα λέγαμε ότι ο κ. Γαλούνης με αυτή του την στάση επιδεικτικής αποχώρησης από την διαδικασία εκτέθηκε, μιας και έδειξε ότι δεν φρόντισε να πάει προετοιμασμένος στο Δημοτικό Συμβούλιο, γνωρίζοντας τι προβλέπει ο Νόμος για τον ορισμό των μελών στα Νομικά Πρόσωπα και κατάφερε έτσι να μην έχει μέλη η παράταξη του στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων, κάτι το οποίο θα γινόταν σίγουρα αν παρέμενε και συμμετείχε κανονικά στην διαδικασία. Γιατί το έκανε αυτό..., μόνο αυτός το ξέρει.... και εμείς θεωρούμε ότι είναι αρνητικό να μην υπάρχουν μέλη στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων από την αξιωματική αντιπολίτευση.
Η αποχώρηση της δημοτικής παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης είναι άλλου τελείως τύπου, βάζει το θέμα ως κεντρική πολιτική επιλογή της νέας Κυβέρνησης, θεωρώντας ότι υπάρχει νόθευση της Λαϊκής βούλησης, σε σχέση με την αλλαγή του νόμου που ίσχυε πριν τις εκλογές και αυτού που ψηφίστηκε και ισχύει μετά τις εκλογές και να πούμε την αλήθεια, δεν έχει και άδικο.
Άλλωστε και δική μας γνώμη είναι ότι η Κυβερνητική παρέμβαση άλλαξε τους όρους διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά αυτό, το να διαφωνούμε σε μία Κυβερνητική επιλογή, είναι διαφορετικό από το να μην ξέρουμε το νομικό πλαίσιο που τελικά ισχύει. 
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο της απόρριψης της προσφυγής του κ. Γαλούνη και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, καθώς και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε απορριπτέα.

1 σχόλιο:

 1. αναμενόμενο
  δεν είχε δίκιο
  έκανε ενέργειες για το θεαθήναι και για κούφια αντιπολίτευση
  κρέμασε την παράταξη του με τα καμώματα του
  παρέσυρε και την υπόλοιπη αντοπολίτευση στην προσφυγή του

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Όλα τα σχόλια θα εμφανίζονται μετά την έγκρισή τους από τους διαχειριστές του ιστολογίου.
Σχόλια υβριστικά, συκοφαντικά, ειρωνικά, υποτιμητικά, μειωτικά και απαξιωτικά ή σχόλια χυδαία, σεξιστικά, ρατσιστικά και θρησκευτικού μίσους, σχόλια με μηνύματα που δεν καταλαβαίνουμε, ονομαστικές αναφορές σε απλούς πολίτες και προβοκατόρικα ή σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη παραπάνω ανάρτηση, ΔΕΝ θα δημοσιεύονται.
Επίσης ΔΕΝ θα δημοσιεύονται σχόλια που δείχνουν φανερά ότι ο σχολιαστής δεν γνωρίζει καν το θέμα που σχολιάζει, έχει φανερά πλήρη άγνοια για το αντικείμενο της ανάρτησης και απλώς σχολιάζει για να δει το σχόλιο του να δημοσιεύεται και να αισθανθεί ο ίδιος ικανοποίηση.
Τα σχόλια και τα κείμενα των αναγνωστών εκφράζουν τους ίδιους και δεν υιοθετούνται κατά ανάγκη από το παρόν ιστολόγιο.
Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας να διατυπώνουν τα σχόλια τους με κόσμιο τρόπο για να δημοσιευτούν.
Η Ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να πούμε αυτό που θέλουμε και να ασκήσουμε την κριτική μας, αποφεύγοντας όλα τα πιο πάνω που αναφέρονται.
Εάν παρ' όλα αυτά κάποιος θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση ή σχόλιο στο Blog, καλείται να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του e-mail προς αποκατάσταση.